Upphandling i Almedalen

Upphandling24 är för sjunde året i rad på plats i Almedalen första veckan i juli, närmare bestämt 4-6 juli. Almedalsveckan, Sveriges största politiska mötesplats, är unik i Sverige och övriga världen med sin öppenhet och tillgänglighet.

Representanter från både offentlig och privat sektor blandas i en mix som är svår att slå när det gäller möjligheten att träffa politiker, beslutsfattare och opinionsbildare. Chansen att nätverka och bredda ditt kontaktnät är mycket stora.

Precis som föregående år kommer vi på Upphandling24 att erbjuda vår scen till dig som lever och andas upphandling – eller som vill göra det i framtiden! Om du inte har möjlighet att vara på plats livesänder vi självklart samtliga våra seminarier på webben.

› ANMÄL DIG TILL ALMEDALEN SUMMARY
› ANMÄL DIG TILL NYHETSBREVET OM ALMEDALEN
› ANMÄL DIG TILL MINGLET

Intresseanmälan

Anmäl dig nedan för att löpande få information om vår medverkan i Almedalen 2017. Du kommer då att få mejl om uppdateringar så som nya programpunkter, när vi har bokat talare etcetera. Du förbinder dig inte till någonting och du kan enkelt avregistrera dig.

  • Du förbinder dig inte till någonting i detta läge och din e-postadress kommer inte att föras vidare till någon extern part.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Program

Tisdag

4 juli

09:00

Heta stolen: Ardalan Shekarabi

Under 45 minuter ställer vi frågor till Ardalan Shekarabi, Sveriges civil- och upphandlingsminister. Har du en fråga till ministern? Mejla ns@uh24.se

10:00

Halvår med de nya upphandlingslagarna – vad gillar vi, vad ogillar vi och vad kan vi se fram emot?

Vid årsskiftet infördes de nya upphandlingslagarna. Även om syftet var att förenkla regelverket befarade många att det snarare skulle krångla till det för leverantörer och upphandlare. Främst riktades kritik mot regelverkets omfattning med ett stort antal paragrafer – sammanlagt nästan tusen. Kritikerna menade att det är svåröverskådligt och därmed svårt att tillämpa.

Men den stora snackisen inför den nya lagstiftningen var ändå de utökande möjligheterna att ställa sociala krav. Sedan lagen trädde i kraft har det istället varit diskussioner kring egenförsäkran och om det är lämpligt att ta fram uppgifter från belastningsregistret.

När vi står i Almedalen kommer nya heta frågeställningar uppkommit kring den nya lagstiftningen. Vilka det än må vara så kommer några av landets främsta experter inom offentlig upphandling delta i denna debatt för att diskutera om kritikernas farhågor besannats eller om lagstiftningens tillskyndare fått rätt i sina hyllningar. Det här är en debatt man inte vill missa!

Colligio

11:00

GDPR/Dataskyddsförordningen ♥ LOU – ett omöjligt äktenskap eller ”match made in heaven”?

I maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär nya och i viss mån strängare krav på hur personuppgifter får behandlas och hanteras.

För upphandlande myndigheter och enheter är den praktiska konsekvensen av dataskyddsförordningen att ett flertal leverantörer kommer att behöva justera befintliga avtal för att kunna efterleva det nya regelverket. Samtidigt har vi sedan 1 januari i år tre nya lagar på upphandlingsområdet där det för första gången regleras vilka ändringar som får göras i upphandlande kontrakt och ramavtal.

Frågan är hur upphandlande myndigheter och enheter kan tillgodose GDPR:s krav utan att bryta mot upphandlingsreglerna? Caroline Sundberg och Sara-Li Olovsson, båda advokater på advokatfirman Delphi, leder en frågepanel med representanter som på olika sätt behöver förhålla sig till båda dessa regelverk och som är insatta i ämnet. Missa inte detta tillfälle att få svar på dina frågor och förhoppningsvis bli lite klokare!

Delphi

12:00

Slaget om vilket samhälle vi ska ha står här och nu!

Trycket på kommunernas personella och ekonomiska resurser ökar dramatiskt. Barn, flyktingar och äldre är några av de grupper som är särskilt utsatta. Otrygghet och psykologisk stress för barn och ungdomar på våra HVB-boenden, ensamma pensionärer som är sängliggande och fångna i sina egna hem, sexuella trakasserier mot unga flickor i skolan är en skrämmande verklighet för många.

Samtidigt gör många kommunanställda närmast heroiska insatser för att hjälpa och stödja. Under detta seminarium belyser och problematiserar vi de juridiska aspekterna till följd av moderna samhällsutmaningar. Vi visar också på rättsliga framgångsfaktorer vid utförandet av det kommunala samhällsuppdraget. Stora delar av det kommunala ämnes spektrat behandlas med olika aspekter av rättslig trygghet i fokus.

Karnov Group

13:00

Våga reformera upphandlingsreglerna!

Varje år genomförs offentliga upphandlingar till ett värde som motsvarar cirka 15 procent av Sveriges BNP. Enligt färsk statistik ökar antalet överprövningar av dessa upphandlingar i Sverige drastiskt.

Under 2016 inkom mer än 5000 ansökningar till våra olika förvaltningsdomstolar. Merkostnaderna för detta i form av såväl tid som pengar är omfattande och är betydligt högre än vad som är rimligt. Något behöver göras!

Vi har tre konkreta förslag som skulle kunna minska antalet onödiga överprövningar och därmed öka effektiviteten i den offentliga affären samtidigt som det skulle avlasta förvaltningsdomstolarna. Alla vinner på detta – nu är tiden inne att agera!

Ramberg Advokater

15:00

OneMed: Programpunkt kommer inom kort

Onsdag

5 juli

09:00

Heta stolen: Inger Ek

Under 45 minuter ställer vi frågor till Inger Ek, Upphandlingsmyndighetens generaldirektör. Har du en fråga till generaldirektören? Mejla ns@uh24.se

10:00

Hur håller vi reda på de 600 miljarderna? – ett år med en nationell upphandlingsstrategi 

Sommaren 2016 lanserades regeringens nationella upphandlingsstrategi, med syfte att lyfta de offentliga inköpen till en strategisk nivå. En strategisk användning av upphandling är en förutsättning för att offentlig sektor ska nå sina verksamhetsmål och göra goda affärer. På detta seminarium diskuteras den nationella strategin och hur den implementerats. Hur långt har offentliga Sverige kommit och vad finns kvar att göra?

Deltagare: Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, Anna Lipkin, strateg, Upphandlingsmyndigheten, med flera.

Upphandlingsmyndigheten

11:00

Sluta klaga – se fördelarna med de nya upphandlingslagarna

Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft. Seminarierna om dessa har avlöst varandra och ofta lyfts nackdelar och oklarheter samt problem fram. Det är dags att lyfta fram några fördelar.

Advokaten och delägaren Anna Ulfsdotter Forssell, advokatfirman Delphi, leder en debatt som utmanar det vanliga, nämligen en debatt som vill lyfta fram några av de fördelar och möjligheter som de nya upphandlingslagarna ger. Bland dessa kan nämnas möjligheten att köpa från inköpscentral som agerar grossist, utländska inköpscentraler – vilka möjligheter finns att göra bra inköp från sådana, ta sociala hänsyn i upphandlingarna och dra fördel av detta, tydlig reglering av ändring i upphandlade avtal, fler och nya undantag från upphandlingslagarna m.m.

Delphi

12:00

Krocken mellan den kommersiella hyresverkligheten och LOU – Varför uppstår den och hur kan den hanteras?

Myndigheters verksamhet kräver ofta specialanpassade lokaler. Vid kommersiell hyra inkluderas i regel hyresgästanpassningarna i hyresavtalet. Krocken mellan den kommersiella hyresverkligheten och upphandlingslagstiftningen, som i de flesta situationer kräver att avtal som omfattar entreprenadarbeten konkurrensutsätts, medför att myndigheterna tvingas till en svår balansgång för att tillgodose sina lokalbehov om en domstolsprocess ska kunna undvikas.

Enkelt uttryckt: parterna vill ingå sedvanliga kommersiella hyresavtal och är överens om vilka villkor som ska gälla, men hindras av upphandlingslagstiftningen. Går det att finna en lösning som accepteras av båda parter och som dessutom är förenlig med upphandlingslagstiftningen?

Under seminariet belyser vi denna problematik och diskuterar olika lösningar för att praktiskt hantera problematiken i form av en paneldebatt.

Setterwalls

13:00

Visma: Programpunkt kommer inom kort

14:00

Upphandling – på liv och död

Enligt upphandlingslagarna bör miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn beaktas vid upphandlingar om upphandlingens art motiverar det.
– Hur säkerställer vi att de som utför arbete i offentligt upphandlade kontrakt överlever sin arbetsdag?
– Vilket ansvar har det offentliga för att skapa bra villkor vid upphandling inom riskfyllda verksamheter?
– Vilka arbetsmiljörättsliga krav kan ställas i upphandlingar?
– Är det möjligt att ställa ytterligare krav under avtalstiden?
– Hur ska uppställda krav följas upp?
Detta blir en debatt som du inte vill missa!

AG Advokat

15:00

Vad gör vi när pengarna tar slut?

Offentlig sektor har ställt ut löften om investeringar för hundratals miljarder kronor. Alltifrån nya järnvägar, vägar, sjukhus, skolor och bostäder. Finns det verkligen pengar till att förverkliga alla löften och vad gör vi om inte pengarna räcker till?

Det finns redan exempel på att viktiga investeringar trängs undan av andra viktiga investeringar eller att de skjuts upp på grund av bristande resurser i allmänhet. Är medborgarna beredda att acceptera kraftigt höjda skatter för att finansiera infrastruktursatsningar? Är det rimligt att ny infrastruktur betalas av det nuvarande skattekollektivet eller ska framtida generationer vara med att betala och hur gör man i så fall på bästa sätt? Kan ett utökat användande av koncessionsupphandlingar och OPS (Offentlig Privat Samverkan) med privata finansieringsalternativ vara ett alternativ till offentligt finansierad infrastruktur? Kommer tidigare politiska låsningar att försvinna?

Hannes Snellman

Torsdag

6 juli

10:00

SOI avslöjar årets hetaste upphandlingsfråga 2017

Under Almedalen kommer Sveriges Offentliga Inköpare att värva fem välkända profiler som spanar efter trender och viktiga frågor inom offentlig upphandling. På torsdagens pass kommer alla spanare att ge sig till känna på scen och med hjälp av en, än så länge hemlig moderator, lotsa oss fram till årets hetaste upphandlingsfråga. Interaktiviteten i passet är A och O – kom och medverka och hjälp oss att sammanfatta Almedalen 2017! Du kommer få stora möjligheter att ställa frågor till spanarna och SOI:s styrelse, men även tala om vilken du tycker var den hetaste upphandlingsfrågan 2017 i Almedalen.

Sveriges Offentliga Inköpare, SOI

På scen

Hitta hit!

Plats: Mellangatan 11, Visby

Medverkande

SOI

SOI slår hål på myterna om offentlig upphandling och värnar om goda offentliga affärer.

Vi är en medlemsorganisation för professionella inköpare och upphandlare över hela Sverige som vill sätta på fokus på verksamhetsnytta och lyfta blicken från juridiken.

Vi behöver skapa ökad medvetenhet om våra inköpsmönster i offentlig sektor och en bättre inköpsstyrning. Det sparar pengar och skapar utrymme för en bättre välfärd.

Kom till våra seminarier i Almedalen så berättar vi hur! Läs mer på

AG Advokat

Hannes Snellman

Ramberg Law

Setterwalls

Colligio

Karnov Group

Visma

Visma är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköp, betalning, butiksdata, IT-projekt, anbud och upphandling. 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige, förenklar och effektiviserar verksamhets-processer hos 340 000 kunder i både privat och offentlig sektor.

Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 leverantörer med anbudsgivarkonton. Läs mer på www.tendsign.com.

Inköps- och fakturahanterinslösningen Visma Proceedo effektiviserar processer för avtalshantering, inköp, beställning och fakturahantering och gör att du på ett enkelt sätt får kontroll över inköp, kostnader och kvalitet. Läs mer på www.visma.se/proceedo.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som har i uppdrag att utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för effektiva, innovativa och hållbara offentliga affärer. Besök upphandlingsmyndigheten.se för mer information.

Delphi

OneMed

 

Vill du bli partner?

Kontakta affärschef Tomas Dahl, 070 980 17 42

 

Kontakt

Christine Karlsson
Eventansvarig

08 453 60 54

Sofia Hvenström
Marknadsansvarig

070 141 07 39

Niclas Söderlund
Innehållsansvarig
Mejla Niclas
08 453 60 00

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42