Dialogkonferensen

27 september 2017 – Stockholm

Nu stärker vi relationen mellan upphandlare och leverantörer

På Dialogkonferensen 2017 samlas upphandlare och leverantörer, tillsammans med talare, för att diskutera ämnet dialog inom offentlig upphandling. Den 27 september träffas vi i Stockholm för ett exklusivt tillfälle lyssna till goda exempel och utmaningar gällande dialog. I realtid diskuterar vi oss också fram till nya idéer.

Fokus ligger på erfarenhetsutbyte, interaktivitet, nätverkande och diskussion – varvat med spännande talare. Redan från start kommer alla deltagare att sitta vid bord för att diskutera framförandena som framförs på scen.

  • Goda exempel från verkligheten
  • Innovationsfrämjande dialog
  • Möjligheter i den nya lagstiftningen
  • Dialog som en ständigt pågående process

Dialogkonferensen 2017 är till för dig som aktivt jobbar med offentlig upphandling som upphandlare, inköpare eller upphandlings/inköpschef eller annan motsvarande roll på köparsidan. Är du leverantör? Så här kan du delta på konferensen.

Säkra din plats redan i dag!
Du får 25 procent rabatt!

Talare

Program

08:30

Registrering öppnar

Starta dagen med en rykande kopp färskt kaffe eller te och smörgås

09:30

Välkomna!

Dagens moderator Niclas Söderlund inleder dagen.

09:35

Detta får du absolut inte prata om med leverantörer! Eller?

Lär dig mer om möjligheter och begränsningar kring dialog med leverantörer. Var går gränsen för otillbörliga fördelar och hur snäv är likabehandlingsprincipen egentligen? Du får också veta vilka möjligheter som finns i den nya lagstiftningen och hur man praktiskt kan föra dialog när man arbetar med offentlig upphandling.

Ted Stalte, ansvarig leverantörsrelationer, SKL Kommentus

10:10

Diskussion runt bordet

Vi diskuterar om det fortfarande är svårt med dialog trots den nya lagstiftningen eller om problemet aldrig funnits och vad som i sådana fall sätter stopp för dialogen.

10:30

Paus för kaffe och fika

11:00

Dialog främjar innovation och utvecklar verksamheten

Genom dialog mellan det offentliga, leverantörer, brukare och andra aktörer skapas goda förutsättningar för att utveckla den offentliga affären. Dialogen bidrar till att skapa förnyelse inom offentlig sektor samtidigt som fler företag ges möjlighet att utveckla innovativa lösningar och nya produkter. Vilka metoder kan man använda sig och vilka förutsättningar behöver vara på plats? Ta del av olika exempel och erfarenheter av tidig dialog.

Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten

11:25

Partner keynote, Securitas: Hur får man leverantörer att våga prata?

Att bjuda in branscher till dialog inför upphandlingar kan ibland upplevas som meningslöst. Det mesta som dryftas är ”släpp fokus på pris och utvärdera kvalitet istället”, men exakt hur det arbetet ska göras är det få som vill prata om. Det finns inga regler utan undantag förstås, men generellt vill konkurrenter inte exponera sig inför varandra av rädsla för att tappa taktiska fördelar. Men vad händer när man träffas lite mer enskilt? Får man ens göra så? Vilken information behöver jag som upphandlare ha och vilka krav kan jag ställa på deltagandet?

Jon Radefalk, strategisk affärsutvecklare, Securitas

11:45

Diskussion runt bordet

Vi diskuterar hur man balanserar behovet av dialog och önskan om att inte avslöja sig för konkurrenter samt vad rätt balans kan ge för fördelar för både köpare och leverantör.

12:00

Lunch

13:00

Dialog räcker inte!

Det vi i dag menar med dialog räcker inte i upphandlingsprocessen för att ta reda på det verkliga behovet. Nya arbetssätt är nödvändiga för att skapa bättre upphandlingar där beställaren är medveten om verksamhetens vardag och faktiska behov. Alla inblandade måste också tillåtas söka nya lösningar istället för att göra som man alltid har gjort. Det kan man bara åstadkomma med helhetsperspektiv och förståelse för verkligheten.

För att få in fler små företag och innovatörer på den offentliga marknaden driver Region Gävleborg med delfinansiering av Tillväxtverket ett projekt som kallas “Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt”. Hör mer om projektet och dess slutsatser.

Anette Jonsäll, forskare, Region Gävleborg

13:25

Diskussion runt bordet

Vi diskuterar hur man på bästa sätt tar fram och balanserar upphandlarens, leverantörens och verksamhetens behov.

13:40

Paneldiskussion: Dialog om dialog

Länge har det pratats om behovet av dialog mellan parterna under hela inköpsprocessen. Det kan gälla att få fram nya innovationer eller fler företag, få till bättre kvalitet, minska risken för överprövningar eller få fungerande avtal under avtalstiden. Trots det är det sällan som dialog är en naturlig del av inköpsprocessen? Varför? Är behovet av dialogen överdriven?

Samtal mellan upphandlare och leverantörer.

Stefan Holm, näringspolitisk expert på Almega, modererar

14:05

Diskussion runt bordet

Vi diskuterar varför dialog inte redan är mer närvarande sedan lång tid tillbaka och om anledningen kanske är att det inte behövs (så mycket) dialog.

14:20

Paus för kaffe och fika

14:50

Kan dialog ersätta innovationsupphandling?

För att öka konkurrensen i upphandlingarna genomförde Nacka kommun under förra året ett stort antal dialoger inom ramen för marknadsanalysprocessen. Workshopar, enskilda möten, interna möten och ett omfattande förankrings- och nätverksarbete under lång tid resulterade i en funktionsupphandling där fler än väntat antal leverantörer offererade en typ av tjänst som tidigare inte funnits på marknaden. Hör hur de gick tillväga och hur upphandlingen resulterade i en tjänst med olika funktioner där leverantören tar ett helhetsansvar för leveransen.

Sebastian Nordgren, inköpschef och Jonas Ek, projektledare, Nacka kommun

15:15

Diskussion runt bordet

Vi diskuterar om ”rätt” dialog endast kan utföras med eldsjälar med stort fokus och om innovation endast kan födas genom dialog.

15:30

Dialog ÄR en ständigt pågående process

Ann-Heléne Klasson, upphandlare på Halmstads Fastighets AB, har nyligen blivit utsedd av SOI till Årets inköpare 2017. Hon är en stark förespråkare av att dialog inte är en engångsföreteelse, det är en process som egentligen aldrig slutar. Dialog ska finnas innan en upphandling, under en upphandling och likaså efter en upphandling. Hör hur Halmstads Fastighets AB i allmänhet och Ann-Heléne Klasson i synnerhet arbetar med en aktiv dialog som ger mervärde.

Ann-Heléne Klasson, upphandlare, Halmstads Fastighets AB

15:55

Sveriges färgstarkaste talare om hur du får leverantörsdialogen att inte gå i baklås

Se det framför dig: du som upphandlare har precis sett till att skapa plats för dialog med dina leverantörer. Men det är bara första steget – hur ska du få kommunikationen och resultatet att bli så bra som möjligt? Det är här Annika R Malmberg kommer in i bilden. Annika är entreprenör och vd för Hamilton Group och har många års erfarenhet av sälj- och ledarutveckling. Annika kommer handfast och med humor bjuda på hemligheterna bakom framgången i att kommunicera, samarbeta och presentera. Hur ger man exempelvis feedback till sin leverantör utan att relationen går i baklås? Och har du koll på hur du själv tar emot densamma?

Annika R Malmberg, vd Hamilton Group, entreprenör och föreläsare

16:30

Summering

Dagens moderator Niclas Söderlund summerar dagen.

16:40

Mingel

Diskutera dagen över ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ och nätverka med andra upphandlare, inköpare och leverantörer.

Boka din plats i dag och få 25 procent rabatt!

Välkommen

Praktiska detaljer

Var: Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm
När: 27 september 2017, 8.30-17.00.

Under konferensen bjuder vi dig på morgonkaffe och smörgås, för- och eftermiddagsfika, lunch och avslutande mingel med förfriskningar och tilltugg.

Du som deltar får tillgång till talarnas presentationer och rapporter.

Nätverka och skapa nya kontakter

Dialogkonferensen 2017 är till för dig som aktivt jobbar med offentlig upphandling som upphandlare, inköpare eller upphandlings/inköpschef eller annan motsvarande roll på köparsidan.

Konferensen har rundabordssittning, och en viktig del av programmet är de modererade diskussionerna kring borden.

Platserna är begränsade.

Partners och bordsvärdar

Däckia

Apoex

Lin Education

Securitas

Benify

Temporent

Nordea

Elektroscandia

Bli bordsvärd!

Är du leverantör och vill bli bordsvärd på denna konferens? Kontakta affärschef Tomas Dahl, 070 980 17 42, eller anmäl intresse nedan.

Anmäl intresse!

Kontakt

Christine Karlsson
Konferensansvarig

08 453 60 54

Sofia Hvenström
Marknadsansvarig

070 141 07 39

Niclas Söderlund
Innehållsansvarig
Mejla Niclas
08 453 60 00

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42