Tema: Morgondagens upphandling

Den 31 maj anordnar Upphandling24 en heldagskonferens i Stockholm med temat morgondagens offentliga upphandling.

För utomstående kan det verka som att offentlig upphandling bara tar små utvecklande steg. Framförallt politikerledet ropar efter både fler och större innovationer. Men kan det verka vara så för att inte tillräckligt många innovativa upphandlingar och processer visas upp och sprids? Välkommen till en inspirerande dag där vi vill lyfta upp nya rön, processer och möjligheter kring morgondagens offentliga upphandling!

Ett utdrag ur programmet:

  • Dynamiska inköpssystem – ett nytt verktyg som sätter ramavtalen under press
  • Dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad
  • Utveckla dina leverantörer och få ut mer värde
  • Framtidens sunda offentliga affärer
  • Nyckeltal och deras magiska magi

Under dagen får du lyssna till många intressanta talare och debatter. Givetvis har du också möjlighet att nätverka under alla pauser med dina kollegor som står inför samma utmaningar som du. Konferensen är till för alla som arbetar praktiskt med offentlig upphandling. Du är exempelvis inköpare/upphandlare, inköps/upphandlingschef, strategisk upphandlare eller jurist inom området.

Program

08:30

Registrering öppnar 

Enklare frukost serveras

09:30

Välkomna!

Dagens moderator hälsar välkommen

09:40

Dagens keynote Inger Ek inleder: Framtidens sunda offentliga affärer

Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, ger sin syn på morgondagens offentliga affärer. Nu har vi ny lagstiftning på plats, regeringens nationella upphandlingsstrategi sprids och implementeras och Upphandlingsmyndigheten arbetar för att bidra till sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Genom att arbeta strategiskt med de offentliga inköpen kan innovativa lösningar främjas samt miljöhänsyn och sociala hänsyn beaktas. På så sätt bidrar den offentliga upphandlingen till en väl fungerande samhällsservice till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling samtidigt som skattemedlen används på bästa sätt.

Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

10:10

Utveckla dina leverantörer och få ut mer

Björn Axelsson, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm, kommer i detta pass att prata om vikten av strategisk offentlig upphandling och vad det innebär. Vilka metoder kan användas? Hur kan tidig dialog mellan köpare och säljare användas? Vad är vikten av konsekvent uppföljning? Och vilka arbetssätt och kompetenskrav krävs för att kunna lyfta offentlig upphandling genom att göra den (mer) strategisk?

Björn Axelsson, professor, Handelshögskolan Stockholm

10:45

Paus för kaffe och fika

11:15

Grisknorren ska vara kvar!

Landstinget i Värmland har lyckats med en stor livsmedelsupphandling med rätt strategi. Det visar att det går att göra en upphandling som ger hög kvalitet till bästa pris samtidigt som man ska anpassa sig till ett ambitiöst miljöprogram med förväntningar på närproducerat och ekologiskt. Nyckeln är tuffa produktanalyser, täta dialoger med leverantörer och en passion för uppdraget!

Jessica Clarenbach, upphandlingskonsult, och Maria Ohlqvist, koststrateg, Landstinget i Värmland

11:45

Dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad

En långsiktigt hållbar affär bygger på såväl högt ställda krav som på beräkningar av kostnad över tid. Upphandlingsmyndigheten och Energimyndigheten vägleder kring livscykelkostnadsperspektiv i upphandling.

Heini-Marja Suvilehto, segmentansvarig för bygg, Upphandlingsmyndigheten, och Carl-Martin Johborg, project manager, Energimyndigheten

12:20

Lunch

13:20

Nyckeltal och deras magiska magi

Vad vi än tycker om nyckeltal och siffror så påverkar de oss i våra liv. Rätt använt kan nyckeltal vara en viktig faktor för att styra arbetet åt rätt håll – mot en effektivare och lönsammare verksamhet och, faktiskt, på ett stimulerande och till och med roligt sätt.
Nyckeltal är förenklingar av verkligheten, och det är själva poängen med nyckeltal. Med hjälp av dessa förenklingar kan vi få en överblick av den väldigt komplicerade verkligheten och få ett bra underlag för beslut.

Anders Johrén, civilekonom, författare och nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet

13:55

Den offentliga affären ur studentens synvinkel

Runt om i landet utbildas just nu framtidens upphandlare och inköpare. Hur ser de på offentlig upphandling nu och i framtiden? Möt ett antal studenter på scenen som har läst inköp, juridik samt om upphandlingsprocessen och just nu är ute på sin första praktik. De kommer att berätta om hur de ser på utmaningen, potentialen och framtiden inom sitt nya yrke. Dessutom kommer de med all säkerhet ställa frågor till er proffs som sitter i publiken!

Studenterna går på One Academys YH-utbildning ”Strategiskt inköp och upphandling”

14:30

Paus för kaffe och fika

15:00

Dynamiska inköpssystem – ett nytt verktyg som sätter ramavtalen under press

I Sverige sker en stor mängd avrop genom ramavtal när upphandlande enheter ska göra inköp. Med de nya lagarnas inträde den 1 januari i år så har vi numera tillgång ny upphandlingsteknik – dynamiska inköpssystem (DIS). Förfarandet måste ställas i relation med just ramavtalen. Det är många variabler som är likadana mellan de båda upphandlingsförfarandena, men också stora avgörande skillnader. I detta pass får du veta vad ett DIS är och mera om skillnaderna. Vilka är möjligheterna och nackdelarna med DIS? Dessutom får du veta mer om de första konkreta testerna av att använda DIS i Sverige samt en utblick över erfarenheter av DIS som finns från andra länder.

Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen, Kammarkollegiet

15:35

Vi gör bättre offentliga affärer baserat på fakta

Atea har de senaste åren varit en av de tio enskilt största leverantörerna på den offentliga marknaden. Trots att affärsvärdet för 2012 låg på höga circa 3,6 miljarder kronor har man ökat affären till circa 5 miljarder för 2015. Fredrik Tamm, grundare av Doublecheck, och Johanna Falk, upphandlingschef på Atea, diskuterar vikten av att utgå från fakta i sina beslut för att göra bättre offentliga affärer.

Fredrik Tamm, grundare, Doublecheck, och Johanna Falk, upphandlingschef, Atea

16:10

Programpunkt presenteras inom kort

16:45

Mingel

Diskutera dagen över ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ och nätverka med andra upphandlare, inköpare, leverantörer och jurister!

Boka din plats redan nu!

Konferensavgift

3 900 kronor plus moms.

Är du student? Vi erbjuder studentrabatt! Du betalar endast 500 kr inklusive moms. Kontakta  för att boka.

Det här får du i priset

Konferensdeltagande, frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och mingel med förfriskningar.

Redan dagen efter får du tillgång till talarnas presentationer.

Under dagen ges du också flera tillfällen att nätverka och bredda ditt kontaktnät med upphandlare, inköpare och leverantörer.

Talare

Hitta hit!

Plats: Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm

 

Vill du bli partner på denna konferens? Kontakta affärschef Tomas Dahl, 070 980 17 42

 

Kontakt

Christine Karlsson
Eventansvarig

08 453 60 54

Sofia Hvenström
Marknadsansvarig

070 141 07 39

Niclas Söderlund
Innehållsansvarig
Mejla Niclas
08 453 60 00

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42