Upphandlingskonferensen

23 till 24 november 2017 – Stockholm

Anmäl dig här

Upphandlingskonferensen 2017

Den mycket uppskattade Upphandlingskonferensen återkommer i år och innehåller som tidigare 15 högaktuella seminarier med 45 fantastiska talare och 15 duktiga moderatorer.

I år har vi dessutom som Key Note Speakers Küllike Jürimäe, domare i EU-domstolen, Helena Rosén Andersson, domare i Högsta förvaltningsdomstolen, Caroline Nicholas, UNICITRAL, Michael Bowsher, King’s Collage, Baudouin Heuninckx, FMV i Belgien och Albert Sanchez Graells, docent Bristol universitet.

Syftet med konferensen är att ge högkvalitativ information om det upphandlingsrättsliga regelverket på ett begripligt sätt! Under två dagar och en kväll diskuterar vi innehållet i upphandlingslagstiftningen, vad reglerna egentligen betyder och vad de innebär för den praktiska tillämpningen av regelverket.

Upphandlingskonferensen arrangeras av UrT Konferens och Upphandling24.

Årets seminarier är:

 • Arbetsrättsliga villkor
 • Avtalsändringar
 • Corporate Social Responsibilities (CSR)
 • ESPD
 • Försvars- och säkerhetsupphandlingar
 • Hyresundantaget och entreprenadfrågor
 • Mellanhänder
 • IOP
 • Korruption
 • Marknadsdialog
 • Nya uteslutningsgrunder
 • Offentliga samarbeten
 • Rättsmedel
 • Välfärdstjänster
 • Utvärderingsmodeller

Se till att boka din plats i dag och få 20 procent rabatt!

Erbjudandet gäller till den 30 september.

Program

Keynote: Küllike Jürimäe

På Upphandlingskonferensen kommer Küllike Jürimäe att tala om EU-domstolens avgöranden om offentlig upphandling och om den utveckling som har varit i domstolens dömande verksamhet på upphandlingsområdet. Sedan de första avgörandena på upphandlingsområdet för 40 år sedan har domstolen meddelat nära på 300 avgöranden som specifikt behandlar frågor om offentlig upphandling. Årligen innebär det 10-15 nya avgöranden, som är direkt tillämpliga i alla medlemsstater i EU. Küllike Jürimäe kommer att berätta om EU-domstolens avgöranden, men även ge oss en inblick i hur utvecklingen av domstolens verksamhet på upphandlingsområdet kan se ut framöver.

Keynote: Baudouin Heuninckx

Baudouin Heuninckx föredrag har titeln ”Gemensamma upphandlingar enligt Direktiv 2014/24/EU: Lärdomar dragna i försvarssektorn”. Han kommer att berätta om sina erfarenheter av försvarsupphandlingar som genomförs gemensamt av flera olika försvarsorganisationer.

Han företräder enbart sig själv – och inte någon av de organisationer som han arbetar vid – när han talar på konferensen.

Keynote: Helena Rosén Andersson

Helena Rosén Andersson tillträder den 2 oktober som justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen. Helena kommer på Upphandlingskonferensen 2017 att berätta om sina tankar om det kommande arbete med upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen och även redovisa några av domstolens senaste avgöranden på upphandlingsområdet.

Seminarium: Arbetsrättsliga villkor

Här behandlas de nya arbetsrättsliga villkor som infördes i upphandlingslagstiftningen den 1 juni 2017. Regeringens ursprungliga förslag fick backning i riksdagen den 30 november 2016 och det förslaget skickades tillbaka till regeringen för att omarbetas. Anledningen var bl.a. att oppositionen ansåg att de föreslagna bestämmelserna om krav på pensionsförsäkringar stred mot unionsrätten och dessutom att de försvårande för små och medelstora företag (SME) i offentliga upphandlingar.

Regeringen tog nya tag och återkom under våren med ett förslag som bara omfattade kraven i den s.k. hårda kärnan i utstationeringsdirektivet 96/71. Förslaget antogs av riksdagen och sedan den 1 juni är upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor när det är behövligt och villkoren går att fastställa. Men vad innebär bestämmelserna egentligen?

Moderator: Kerstin Ahlberg, hedersdoktor vid Juridicum, Stockholms universitet

Talare: Oskar Taxén, jurist, Fackförbundet Kommunal, Charlotta Frenander, jurist med inriktning hållbar upphandling, Upphandlingsmyndigheten, Pia Wiséen Wernblom, advokat, ADN Law

Seminarium: Offentliga samarbeten

Samarbeten mellan offentliga aktörer vid offentliga upphandlingar har alltid förekommit. På senare år har emellertid fenomenet alltmer reglerats och i dag finns bestämmelser om såväl inköpssamarbeten i inköpscentraler som samarbeten mellan olika upphandlande myndigheter (Hamburg-undantaget) och mellan moder-, syster- och dotterbolag (Teckal-reglerna).

Här kommer de olika samarbetsformerna, deras möjligheter och deras begränsningar behandlas av tre av Sveriges främsta experter på området. Vill du ställa frågor till talarna följs deras presentationer av en 30 minuter lång diskussion som är öppen för deltagande från publiken.

Moderator: Marion Kronberg, advokat, Vinge

Talare: Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus, Henrik Grönberg, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten, Kristian Pedersen, advokat och delägare, Kahn Pedersen

Seminarium: Nya uteslutningsgrunder

LOU innehåller flera nya bestämmelser om uteslutning av leverantörer. Sedan tidigare ska en anbudsgivare uteslutas om den är dömd för brott som innefattar mutbrott och bedrägeri, men sedan 1 januari 2017 är även obetalda skatter och sociala avgifter, organiserad brottslighet, terroristbrott och människohandel obligatoriska uteslutningsgrunder.

Dessutom utsträcks i princip de skyldigheter som följer av de nya reglerna till att omfatta sådana företag vars kapacitet åberopas av leverantören. Vad gäller ställföreträdare anges nu att ifall leverantören är en juridisk person ska leverantören uteslutas om en person som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för något av de nämnda brotten. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören.

På seminariet behandlas de nya uteslutningsgrunderna av tre av Sveriges främsta experter på området.

Moderator: Viktor Hård af Segerstad, biträdande jurist, AG Advokater

Talare: Ulrika Dyrke, upphandlingsexpert, Företagarna, Fredrik Linder, advokat och delägare, Hamilton, Olof Larsberger, advokat och delägare, Kastell

På scen

Hitta hit

Praktiska detaljer

Var: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.
När: 23 november 08.30-17.00 och 24 november 08.30-15.30.

Under konferensen bjuder vi dig på kaffe och smörgås, för- och eftermiddagsfika och lunch. Den 23 november sker också spännande kvällsaktiviteter.

Du som deltar får tillgång till talarnas presentationer och rapporter samt ett specialnummer av Upphandlingsrättslig Tidskrift.

Nätverka och skapa nya kontakter

Upphandlingskonferensen är till för dig som aktivt jobbar med offentlig upphandling som upphandlingsjurist, upphandlingschef eller upphandlare/inköpare.

Platserna är begränsade.

Kontakt

Christine Karlsson
Eventansvarig

08 453 60 54

Sofia Hvenström
Marknadsansvarig

070 141 07 39

Andrea Sundstrand
Innehållsansvarig
Mejla Andrea