Välkommen!

Upphandling24 är, för fjärde året i rad, givetvis på plats  i Almedalen – Sveriges största politiska mötesplats!

I år är vi på plats under hela tre dagar, med start den 1 juli.

På Hästgatan 12 får du ta del av över 20 spännande programpunkter! Lyssna på spännande föreläsningar och seminarier, delta i debatt och diskussion, träffa politiker, beslutsfattare och opinionsbildare, nätverka och bredda ditt kontaktnät. Här finns representanter från både offentlig och privat sektor.

Vi garanterar dig tre spännande och intensiva dagar med upphandling i ständigt fokus. Missa inte Upphandling24 i Almedalen!

Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla.

Livesändning

Upphandling24:s mingel - FULLSATT!

 

Nu är alla platser till våra mingel i Almedalen fullsatta!

Du kan dock anmäla dig till vår reservlista – vi hör av oss så fort det dyker upp en ledig plats, varför det är extra viktigt att lämna mejladress och mobilnummer.

 
Ja, jag vill anmäla mig till reservlistan!

Program 1-3 juli

Tisdag 1 juli

Onsdag 2 juli

Torsdag 3 juli

9:00

Tis: Offentlig upphandling – INTE en lag utan en viktig affär som förtjänar ett helt nytt fokus

SOI ger dig argumenten varför vi behöver tänka om. Har vi råd att inte ha koll? Hur kan vi styra inköp och upphandlingar mot bättre effektivitet och kvalitet?

Eva-Lotta Löwstedt-Lundell, ordförande, SOI, Helena Brynolfsson, ledamot, SOI och Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot (M)

Ons: Hur kan upphandling bli strategiskt?

Haninge och Nynäshamn startade 2012 en gemensam upphandlingsnämnd för att lyfta upphandling till en strategisk nivå. På detta seminarium diskuterar nämndens tjänstemän och politiker sina erfarenheter och ger råd och tips till alla som vill göra upphandling till en strategisk fråga.

Anna Ljungdell, kommunalråd, Nynäshamns kommun. Martina Mossberg, kommunalråd, Haninge kommun. Viktor Morawski, upphandlingschef, Upphandling Södertörn

Tors: Kollektivavtal som krav i offentlig upphandling

Går det i offentliga upphandlingar att ställa krav på att leverantören har kollektivavtal? Hur långt i leverantörskedjan kan kravet ställas? Ska det bara gälla tjänster och entreprenader? Är det bra eller lämpligt med den här typen av krav? Vilka blir konsekvenserna? Hur påverkas företagen?

 

Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot (S)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot (M)
Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega
Samuel Engblom, chefsjurist, TCO

10:00

Tis: Hur kan samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi leda till innovationer som gör patienter till vinnare och löser utmaningarna inom hälso- och sjukvården

Dagens och framtidens sjukvård står inför stora utmaningar, såsom en ökande och åldrande befolkning med större krav och vårdbehov. Detta medför ökade kostnader för sjukvården vilket har lett till en debatt kring hur denna kan effektiviseras men samtidigt erbjuda ökad eller bibehållen kvalitet för den enskilde patienten. Hur löser vi detta gemensamma problem? Jo, genom att samarbeta inom offentlig sektor-industri-akademi. Tillsammans kan vi skapa nya synsätt, innovationer och sätt att jobba som kommer att vara helt avgörande för den framtida sjukvården. Den framtida utvecklingen kan inte längre ske i silos. Vi måste se detta som ett gemsamt problem med en gemensam lösning. Kom om lyssna på hur Region Syddanmark, Västerbottens Läns Landsting och Karolinska Universitetssjukhuset berättar om hur deras samarbete med Philips Healthcare skapar nya möjligheter och förbättringar inom sjukvården.

Johan Folkunger, Nordic Director Business Development, Philips Healthcare, Diana Arsovic Nielsen, Director Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI), Region Syddanmark, Robert Winroth, Landstingsråd (mp), Västerbottens Läns Landsting (VLL) och Patrik Puhony, Projektledare Bild & funktion till NKS, Karolinska Universitetssjukhus

Ons: En vårdentreprenörs kvalitetsdilemma

Det finns standarder och nationella system för att beskriva och utvärdera kvalitet i vård och omsorg, tyvärr används de sällan i offentliga upphandlingar. Fokus ligger i stället ofta på subjektiva referenser och ostrukturerade beskrivningar av kvalitet. Det skapar problem för seriösa vårdleverantörer som öppet vill visa och bli utvärderade på objektiva kvalitetsresultat. Seminariet avslutas med en diskussion kring varför etablerade kvalitetsstandarder inte används och vad man kan göra för att bryta den utvecklingen.

Marit Vaagen, VD, Sironagroup, Rikard Johansson, kvalitet- och etikrådgivare, Vårdföretagarna, Greger Bengtsson, projektledare, SKL, Barbro Gälldin, advisor, SIQ och Mia Palmé, marknadschef, Förenade Care AB

Tors: Äntligen kan offentlig sektor skratta hela vägen till banken och samtidigt uppfylla alla miljömål snabbare än nödvändigt – genom upphandling!

Kostnaderna för energiförbrukning kan minskas med upp till 65 % med energieffektiva produkter. Det blir tiotals miljarder kronor varje år för offentlig sektor. Så vad hindrar en sådan utveckling? Det vanligaste hindret är att offentliga upphandlingar inte värderar minskad energiförbrukning utan lägsta pris. Magnus Josephson visar hur en upphandling av energieffektiva produkter ska göras, med kvicksilverfria LED-lysrör som exempel.

Magnus Josephson, jurist och expert på offentlig upphandling

11:00

Tis: Minskad transparens hotar den goda affären!

Inköpscentraler hemlighåller upphandlingsinformation efter tilldelningsbeslut i strid med motiven för offentlighetsprincipen och med kraven på transparens vid upphandling. Det är stötande och ett reellt hot mot den goda affären. Myndigheterna mörkar för att slippa granskning. Konsekvenserna blir försämrad konkurrens och slår tillbaka på myndigheternas möjligheter att erhålla bästa möjliga anbud.

Christian Wollin, VD, Tenders Sverige AB

Inköpscentraler och stora myndigheter monopoliserar leverantörsmarknaden

Ingen forskning visar att jätteupphandlingar är lönsammare än mindre upphandlingar. Rabatter och upphandlingskostnader är på promillenivå av avtalsvärdet. Med allt större upphandlingar blir bieffekt att upphandlingskompetensen avlövas på landsorten och hos mindre myndigheter. Det leder till minskad lokal och regional hänsyn, vilket missgynnar de små och medelstora företagen och även de lokala mottagarna eller brukarna av upphandlade varor och tjänster.

Dan Frödén, Senior Advisor, Tenders Sverige AB

Ons: Offentlig upphandling på innovativt sätt

En exposé över de möjligheter lagen har att erbjuda.

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi och Erik Olsson, jurist, Delphi

Tors: Miljökrav i offentlig upphandling utan Miljöstyrningsrådet

Sedan 1/7 har Miljöstyrningsrådets verksamhet gått över till Konkurrensverket, som både ska vara tillsynsmyndighet samt ge råd och stöd till offentliga upphandlare. Är rollerna förenliga och kan Konkurrensverket vara drivande när det gäller miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling?

Mats Pertoft, riksdagsledamot (KD), Anders Sellström, riksdagsledamot (KD), Mathias Sylwan, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Ylva Mannervik, chef Avdelningen för stöd, Konkurrensverket

12:00

Tis: Ska offentlig upphandling fixa jobben?

Allt oftare ställs sociala krav i offentliga upphandlingar, till exempel att den vinnande leverantören måste sätta ett visst antal långtidsarbetslösa i arbete. Är det en bra eller dålig väg att vandra? Vilka blir de praktiska konsekvenserna?

Ulrica Dyrke, upphandlingssakkunnig, Företagarna, Andreas Schönström, kommunalråd Malmö stad (S), Martina Mossberg, kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun (M) och Eva-Lotta Löwstedt Lundell, ordförande Sveriges Offentliga Inköpare, SOI

Ons: Tre tips om upphandling du som beslutsfattare inte klarar dig utan – SOI ger dig ett nytt perspektiv

Tre tips om upphandling du som beslutsfattare inte klarar dig utan.

  1. Vill du påverka utfallet i din organisations upphandlingar? När, var och hur gör jag det? Och hur gör jag inte? När i processen fattas beslutet i upphandlingsprocessen egentligen?
  2. Hur tillvaratar jag det lokala näringslivets intresse på bästa sätt? Vi pratar gärna om hur viktigt det är att småföretagarnas intressen tillvaratas. Detta är också något som uttrycks i upphandlingsdirektiven. Men vad händer om alla kommuner stenhårt går in för att tilldela de lokala företagarna alla uppdrag?
  3. Vad får det kosta, och till vilket pris? Vare sig vi pratar om skolmaten, livsmedel generellt eller vilken annan vara/tjänst som helst finns det alltid en kostnad för någon, någonstans för att välja det billigaste alternativet, och för att undvika det.

Ulrica Dyrke, upphandlingssakkunnig, Företagarna, Ellen Hausel Heldahl, särskild utredare, äldreutredningen, Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd (MP), Malmö stad, Per-Erik Kanström, Kommunstyrelsens ordförande (M), Upplands Väsby, Roger Himmelsköld, ledamot, SOI och Eva-Lotta Löwstedt Lundell, ordförande, SOI

Tors: Ska upphandlad offentlig vård få gå med vinst?

Är det möjligt att utesluta vinstdrivande företag från vård- och omsorgstjänster som upphandlas? Är det lämpligt? Vilka blir konsekvenserna?

Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot (M), Siv Nordqvist, vice VD Förenade Care och Kerstin Eriksson, näringspolitisk ansvarig, Famna

13:00

Tis: Vem styr färden mot framtidens e-förvaltning?

Idag förväntar sig medborgare och företag i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Utvecklingen av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter.

Mauritz Wahlqvist, affärsområdeschef, Formpipe, Jan Gulliksen, ordförande, Digitaliseringskommissionen, Inge Hansson, IT-chef , Karlstads kommun och Egil Nylén, upphandlingschef, Umeå kommun

Ons: Framtidens upphandlingsfunktion – från upphandlingsfabrik till strategiskt inköp

Resan har redan startat, men en del hinder på vägen återstår. Vi ger vår bild av trenderna, utmaningarna och de möjliga lösningarna.

Daniel de Sousa, vd, Visma Commerce och Johan Svedberg, vice vd, Visma Commerce

14:00

Tis: Rätt belysning skapar en trygg kommun samtidigt som den sparar pengar och miljö. Rätt genomförda upphandlingar spelar en nyckelroll

Trygga invånare – större besparingar – bättre miljö – högre produktivitet, är allt detta möjligt genom att välja rätt belysning eller är det för bra för att vara sant? Johan Lång, Sverigechef på Philips Lighting, berättar mer samt lyfter fram konkreta exempel på detta. Hela 25% av elkonsumtionen i offentlig och privat verksamhet utgörs av belysning. Modern belysning kan minska era elkostnader upp till  80%. Hur kan ni driva denna förändring? Hur säkerställer ni att ni inte investerar i gammal teknik och går miste om alla besparingar och vinster?

Johan Lång, Sverigechef, Philips Lighting och Lars Jonson, Vice VD, Skanska Sverige

Ons: Upphandling av elevdatorer – skillnaden mellan en riktigt bra och en riktigt dålig affär

En dator per elev blir inte automatiskt en lönsam investering utbildningsmässigt eller ekonomiskt. Det kan tvärtom bli en riktigt dålig affär om inte rätt förutsättningar finns. Magnus Josephson berättar vilka krav som ska ställas på 1-1 konceptet vad gäller pedagogiskt fokus och  finansieringslösningar.

Magnus Josephson, jurist och expert på offentlig upphandling

15:00

Ons: Äntligen kan offentlig sektor skratta hela vägen till banken och samtidigt uppfylla alla miljömål snabbare än nödvändigt – genom upphandling!

Kostnaderna för energiförbrukning kan minskas med upp till 65 % med energieffektiva produkter. Det blir tiotals miljarder kronor varje år för offentlig sektor. Så vad hindrar en sådan utveckling? Det vanligaste hindret är att offentliga upphandlingar inte värderar minskad energiförbrukning utan lägsta pris. Magnus Josephson visar hur en upphandling av energieffektiva produkter ska göras, med kvicksilverfria LED-lysrör som exempel.

Magnus Josephson, jurist och expert på offentlig upphandling

Plats: Hästgatan 12, Visby

Våra partners

Visma

Visma är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköp, betalning, butiksdata, IT-projekt, anbud och upphandling. 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige, förenklar och effektiviserar verksamhets-processer hos 340 000 kunder i både privat och offentlig sektor.

Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 leverantörer med anbudsgivarkonton. Läs mer på www.tendsign.com.

Inköps- och fakturahanterinslösningen Visma Proceedo effektiviserar processer för avtalshantering, inköp, beställning och fakturahantering och gör att du på ett enkelt sätt får kontroll över inköp, kostnader och kvalitet. Läs mer på www.visma.se/proceedo.

Magnus Josephson

Magnus Josephson, upphandlingsjurist, rådgivare i över 5 000 upphandlingar sen 1995. Han fokuserar på att hjälpa företag och myndigheter att skapa tillväxt i sin offentliga affär. Kunderna är oftast kvalitetsföretag som inte vill sälja till lägst pris vilket ger stora utmaningar vid offentliga upphandlingar.

Många av Magnus Josephsons kunder har ökat sin offentliga affär med flera 100% och sammanlagt vunnit upphandlingar för många miljarder kronor. Magnus är författare till boken Vinnande anbud

Formpipe

Formpipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.

Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter.

Formpipe Software etablerades 2004 och har kontor i
Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

SOI

SOI slår hål på myterna om offentlig upphandling och värnar om goda offentliga affärer.

Vi är en medlemsorganisation för professionella inköpare och upphandlare över hela Sverige som vill sätta på fokus på verksamhetsnytta och lyfta blicken från juridiken.

Vi behöver skapa ökad medvetenhet om våra inköpsmönster i offentlig sektor och en bättre inköpsstyrning. Det sparar pengar och skapar utrymme för en bättre välfärd.

Kom till våra seminarier i Almedalen så berättar vi hur! Läs mer på

Acento Finance

Professionella hyreslösningar för teknologibaserad utrustning och tjänster

Acento Finance erbjuder hyreslösningar med tillhörande värdeökande tjänster. Vår specialitet är lösningar inom teknologibaserad utrustning IT-technology, industritechnology och medical. Vi finns representerade i Norden och samarbetar globalt med ledande leverantörer inom IT. Våra kunder är medelstora och stora företag, landsting, kommuner, statliga verk och myndigheter.

Ett exempel på innovativ lösning som sparar tid, pengar och strul åt våra kunder är ADLM, Acento Device Lifecycle Management, www.adlm.se, som vi lanserade i Almedalen i somras tillsammans med IDG och Upphandling24.se. Våra kunder sparar mellan 10-20% genom smarta investeringar med rätt lösning som optimerar funktion, miljö och säkerhet över tid.

Acento Finance ingår i CHG-MERIDIAN koncernen, www.chg-meridian.com

HoistLocatel

HoistLocatel utvecklar och levererar system, produkter och tjänster till fristående hotell och hotellkedjor, sjukhus och offentlig miljö i Europa och Mellanöstern. Företagets affärsidé är att erbjuda helhetslösningar och system, produkter och tjänster som ökar kundernas lönsamhet.

 

HoistLocatel är Sveriges största leverantör av tv-kanaler och visningsrättigheter till företag och offentlig sektor. Genom direktavtal med lokala och internationella programbolag erbjuder HoistLocatel licensavtal för mer än 70 tv-kanaler. HoistLocatel licensierar och installerar tv-kanaler oavsett distributör (t.ex. Viasat, Com Hem eller Tele 2) och oavsett om distributionen sker via parabol, IPTV, kabel eller marknät.

Upphandling Södertörn

Upphandling Södertörn ansvarar för all upphandling som rör Nynäshamns och Haninges kommuner. Uppdraget är att stärka kommunerna som upphandlare, höja kompe-
tensen inom verksamheten, bättre möta upphandlings-
lagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra ännu bättre upphandlingar. Upphandling Södertörn strävar efter att upphandling av varor och tjänster ska ske på ett kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat,affärs-
mässigt och rättvist sätt.

Philips

Philips är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom meningsfulla innovationer inom hälsa, livsstil och ljus.

Företaget är marknadsledande inom både hjärt- och akutvård, vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män och tandvård.

IP-only

Sensavis

Sensavis AB grundades 2009 och arbetade mellan 2009-2012 till stora delar mot hälso- och sjukvårdssektorn samt traditionell industri. Under åren har Sensavis byggt en plattform för realtids-
visualiseringar. Baserat på den feedback som vi fått under åren så beslöt vi oss under 2013 för att bli bäst på utbildningar. Fokus för oss är skola och sjukvård.

Under hösten 2013 släppte vi vår första skolprodukt, The 3D Classroom, och den används idag av många skolor i Norden och UK. Inom kort kommer vi att ha skolkunder även i USA och delar av Asien.

I februari 2014 lanserade vi vår första hälso- och sjukvårdsprodukt, The 3D Healthline, på den svenska marknaden. Första versionen är en patientutbildning inom området Lunga/KOL som är framtagen i samarbete med sjukgymnasterna på Karolinska Universitetssjukhuset. Produkten används redan på ett antal vårdinrättningar runt om i landet.

Vår innovation
Det vi gör är revolutionerande. Vi låter pedagogen styra fritt i en visuell värld. Oavsett om det handlar om fotosyntesen, människokroppen, fertilitet och livets början, molekyler, Pytagoras sats eller volym, fysikens krafter & rörelsen eller solsystemet och klimat så är det pedagogen/utbildaren som är regissör och det är den som utbildar som sätter gränserna. Vi levererar ett verktyg som gör det möjligt för alla att förstå det komplexa och abstrakta.

Vår vision
Vi vill revolutionera utbildningsområdet globalt. På ett sätt som möjliggör att fler blir intresserade och lär sig mer på kortare tid. Pedagogen är den viktigaste resursen och vi vill möjliggöra för pedagogen att nå ut med sitt budskap till alla.


Förenade Care

Förenade Care AB är ett stabilt familjeföretag som bedriver och utvecklar olika vårdformer inom omsorg, omvårdnad, måltidsservice samt hälso- och sjukvård i hela Sverige. Ledningen har mångårig erfarenhet inom vård och omsorg och företaget lägger särskild vikt vid kvalitetsutveckling samt välutbildad, engagerad personal. Förenade Care är multisite certifierat enligt ISO inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi skapat ett företag där människan och den enskildas behov är i centrum.

I Förenade Care arbetar vi enligt vårt motto: Omtanke – Vänlighet – Service.

Tenders

Tenders startades 2005 utifrån ett behov av en aktör som både kunde ge konsultation under anbudsprocessen och ta hand om ett företags hela anbudsarbete. Tiden har visat att vår idé var riktig. Vi arbetar i dag med allt från enmansföretag till multinationella företag i många olika branscher.

Hos oss arbetar jurister, affärsstrateger och marknadsförare som tillsammans bildar ett expertteam som hjälper våra kunder att vinna fler affärer.

Tenders affärsidé är att vara en professionell partner i anbudsprocesser. Det betyder att vi erbjuder operativt stöd eller rådgivning i alla steg i en upphandlingsprocess. Vårt mål är att optimera ert anbudsarbete för att ni ska nå större framgång i offentliga affärer.

Tenders erbjuder ett brett spann av produkter för hela anbudsprocessen. Vi utbildar företag i offentliga affärer och juridiska frågor, analyserar förfrågningsunderlag, granskar anbud, skriver anbud, hanterar överprövningar i alla instanser och är en rådgivare inför, under och efter en upphandling.

Tenders medarbetare är alla skickliga projektledare med lång erfarenhet inom offentlig upphandling. Vi har formella utbildningar inom bland annat affärsjuridik, redovisningsekonomi och marknadsekonomi samt erfarenhet från ledande befattningar inom företag i flera olika branscher.

Laddapp Sweden AB

Då vi mer och mer blir beroende av våra mobiltelefoner där vi idag förutom att ringa,använder mail, och sociala medier, är batterikapaciteten ett känt problem.En dag på stan utan att ladda, drar lätt ur sista droppen batteri i telefonen.Vi kombinerar därför två behov. Personer som har ont om batteri i telefonen och behöver ladda batteriet, och butiker som vill ha fler kunder in till sina butiker.Laddapps personal ansvarar för ev. service på laddstationen och ser till att det alltid finns uppdaterade kontakter till nya telefoner.

Vi jobbar i tre områden
Butiker
Vill få in fler kunder i butiken via laddappen som visar var närmaste laddstation finns.

Serviceinrättningar
Vill stärka relationen och visa upp ett mervärde för sina medlemmar/kunder, tex träningsanläggningar, frisörer, tandläkare.

Offentliga platser
Erbjuder gratis laddning som en service, tex. väntrum inom sjukvården, flygplatser, gallerior. Laddstationerna finns i olika utformning och kan även förses med en bildskärm som visar reklam eller information.

Ladda batteriet till din mobiltelefon gratis i en av Laddapps laddstationer!

Löfbergs

Ansvar från böna till kopp

Den goda smaken har vi jobbat med sedan vi grundades 1906. Att ta ansvar för människor och miljö har varit naturligt lika länge. För oss är det självklart att kaffe både ska smaka och göra gott. Vårt hållbarhetsarbete spänner över hela värdekedjan, från böna till kopp. Utmaningarna och möjligheterna ser olika ut i olika delar av kedjan. Klimatfrågan och kaffeböndernas försörjningsmöjligheter är två av våra viktigaste hållbarhetsaspekter. Det är också de områden vi prioriterar högst. Vi är idag en av världens största importörer och rostare av Faitrade/ekologiskt kaffe, och 100% av det kaffe vi säljer i Sverige har en certifiering. Vi arbetar nära kaffebönderna och köper direkt från odlarländer. Vi reser ändra fram till kaffeodlingen och tror på att långsiktiga relationer säkerställer riktigt gott kaffe och en hållbar utveckling hos kaffebönderna. Vi är ett familjeföretag, nu i tredje och fjärde generationen, och att arbeta för en hållbar utveckling är en förutsättning för att säkra att vi kan fortsätta att servera det godaste kaffet, generation efter generation.

Ett arbete som är bra för oss, för kaffeodlarna och för våra kunder.

Refero

Refero har sedan 2005 arbetat med att identifiera och förebygga kapi- talläckage. Våra medarbetare har många års erfarenhet från både privat- och offentlig sektor vilket har gett oss och våra kunder en trygghet att kunna arbeta enligt en provisionsbaserad ersättningsmodell.

Resultatet av vår analys bekräftar att system, rutiner och redovisning håller uppsatt standard. Och vi tillför vi nytt kapital men framför allt täpper vi till kapitalläckage och förebygger att oönskade avvikelser sker. Se oss som en försäkran som ger råd innan något händer.

Emiliana Organic Vineyards

Emiliana Organic Vineyards grundades 1986 och är idag en av världens största producenter inom ekologisk- och biodynamisk vinodling. Samtliga viner är 100% ekologiska och 70% odlas även enligt den biodynamiska metoden. Förutom detta så är samtliga viner även etiskt märkta. Emilianas mål är att leverera den högsta tänkbara kvaliteten med hjälp av ekologiska och biodynamiska jordbruksmetoder.

 

3 Step IT

3 Step IT Sweden AB hjälper kunderna till ett mer effektivt utnyttjande av sin IT-utrustning genom moderna tjänster för finansiering, administration samt hållbart och säkert återtag. Kort och gott hyr man utrustningen (ex laptops, smartphones, surfplattor m.m.) från 3 Step IT för att sedan lämna tillbaka den för vidareförsäljning när produkten nått slutet på sin livscykel. I Sverige omsätter 3 Step IT ca 800 miljoner kronor med kontor i Stockholm, Linköping, Växjö och Göteborg.

TD Light Sweden AB

TD Light Sweden är företaget som tog fram miljövänliga innovationen ”StingyLight”. Ett LED-lysrör med fantastisk hållbarhet och fri från miljögifter som kvicksilver. Företagets mål är att med offentliga sektorn skapa ett hälsosamt ljus som ger stora besbaringar ekonomiskt samtidigt värna om miljön. TD Light Sweden har sitt huvudsäte i Stockholm och StingyLight tillverkas i Västerås.

Iris

Iris har en lång historia fylld av entreprenörskap och uppfinningsrikedom. I över 100 år har vi hjälpt människor till arbete. Idag består Iris av dotterbolagen Iris Hadar och Competens Utbildning och vi finns på närmare 70 orter runt om i landet.

ECO World & Future

På Almedalen visar EWF ECO AB den smarta papperskorgen BigBelly Solar. EWF Eco´s affärside är att vara agent för goda miljösystem på de Skandinaviska marknaderna. EWF har i sin portfölj, produkter och system som redan finns i andra delar av världen och arbetar aktivt med egen produktutveckling och anpassningar av lösningar för den svenska marknaden.

BigBelly Solar revolutionerar arbetet med insamling av material och skräp i offentliga miljöer. Solceller driver en komprimering av materialet och en GSM uppkoppling som skickar fyllnadsinformation och annan fakta till CLEAN, vårt webbaserade mjukvaruprogram. Högre skräpvolym med färre kärl, ger optimerade och färre transporter vilket frigör kapital och personal till annan verksamhet. Mer information på www.ewf.se Företaget ingår i familjekoncernen JM2P Marketing AB, www.jm2p.se.

Delphi

Kontakt