Upphandling i Almedalen

Upphandling24 är för sjunde året i rad på plats i Almedalen första veckan i juli, närmare bestämt 4-6 juli. Almedalsveckan, Sveriges största politiska mötesplats, är unik i Sverige och övriga världen med sin öppenhet och tillgänglighet.

Representanter från både offentlig och privat sektor blandas i en mix som är svår att slå när det gäller möjligheten att träffa politiker, beslutsfattare och opinionsbildare. Chansen att nätverka och bredda ditt kontaktnät är mycket stora.

Precis som föregående år kommer vi på Upphandling24 att erbjuda vår scen till dig som lever och andas upphandling – eller som vill göra det i framtiden! Om du inte har möjlighet att vara på plats livesänder vi självklart samtliga våra seminarier på webben.

Intresseanmälan

Anmäl dig nedan för att löpande få information om vår medverkan i Almedalen 2017. Du kommer då att få mejl om uppdateringar så som nya programpunkter, när vi har bokat talare etcetera. Du förbinder dig inte till någonting och du kan enkelt avregistrera dig.

Program

Tisdag

4 juli

09:00

Heta stolen: Ardalan Shekarabi

Under 45 minuter ställer vi frågor till Ardalan Shekarabi, Sveriges civil- och upphandlingsminister. Har du en fråga till ministern? Mejla ns@uh24.se

10:00

Halvår med de nya upphandlingslagarna – vad gillar vi, vad ogillar vi och vad kan vi se fram emot?

Vid årsskiftet infördes de nya upphandlingslagarna. Även om syftet var att förenkla regelverket befarade många att det snarare skulle krångla till det för leverantörer och upphandlare. Främst riktades kritik mot regelverkets omfattning med ett stort antal paragrafer – sammanlagt nästan tusen. Kritikerna menade att det är svåröverskådligt och därmed svårt att tillämpa. Eller medger den nya upphandlingslagstiftningen utrymme för flexiblare och effektivare förfaranden så som den nya lagens bejakare anser?

Har ESPD, som enligt Upphandlingsmyndigheten är en av de mest praktiskt betydelsefulla nyheterna i den nya lagstiftningen, förenklat tillvaron för leverantörer och upphandlare?
Ger de nya reglerna om tillåtna ändringar i upphandlande avtal den praktiska och ekonomiska betydelse som en del anser?
Ställs fler och bättre sociala krav vid upphandlingar nu när lagstiftningen utökat möjligheten?
Har upphandlarna börjat förhandla i större utsträckning?
Har kritikernas farhågor besannats eller har lagstiftningens tillskyndare fått rätt i sina hyllningar?

Debatten leds av Shaniaz Hama Ali.

Arrangör: Colligio
Deltagare: Anna Ulfsdotter Forssell, partner och advokat, Delphi Advokatbyrå, Ulrica Dyrke, jurist konkurrens offentlig upphandling, Företagarna, Oskar Taxén, jurist och utredare, Kommunal, Shaniaz Hama Ali, upphandlingsjurist, Colligio

11:00

GDPR/Dataskyddsförordningen ♥ LOU – ett omöjligt äktenskap eller ”match made in heaven”?

I maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär nya och i viss mån strängare krav på hur personuppgifter får behandlas och hanteras.

För upphandlande myndigheter och enheter är den praktiska konsekvensen av dataskyddsförordningen att ett flertal leverantörer kommer att behöva justera befintliga avtal för att kunna efterleva det nya regelverket. Samtidigt har vi sedan den 1 januari i år tre nya lagar på upphandlingsområdet där det för första gången regleras vilka ändringar som får göras i upphandlande kontrakt och ramavtal.

Frågan är hur upphandlande myndigheter och enheter kan tillgodose GDPR:s krav utan att bryta mot upphandlingsreglerna? Caroline Sundberg och Sara-Li Olovsson, båda advokater på advokatfirman Delphi, resonerar kring hur man kan förhålla sig till båda dessa regelverk. Missa inte detta tillfälle att få svar på dina frågor och förhoppningsvis bli lite klokare!

Arrangör: Delphi
Deltagare: Caroline Sundberg, advokat, Delphi, Sara-Li Olovsson, advokat, Delphi

12:00

Förenkla upphandlingsreglerna!

I LOU-direktiven finns utrymme för förenklingar som Sverige inte valt att använda sig av. Varför ska Sverige reglera allt när vi inte måste? Hur skulle det kunna se ut i LOU om vi använde oss av de förenklingar som LOU-direktivet ger? Vi ger exempel: Vilka fördelar finns? Finns det några nackdelar? Vi diskuterar vilka förenklingar de upphandlande myndigheterna skulle tjäna på och varför, kopplat till de praktiska processerna och upphandlarens vardag.

Arrangör: Karnov Group
Deltagare: Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi, Martin Kruse, verksamhetsområdeschef, Arbetsförmedlingen, Pontus Holmberg, Business Development Manager, Karnov

13:00

Våga reformera upphandlingsreglerna!

Varje år genomförs offentliga upphandlingar till ett värde som motsvarar cirka 15 procent av Sveriges BNP. Enligt färsk statistik ökar antalet överprövningar av dessa upphandlingar i Sverige drastiskt.

Under 2016 inkom mer än 5000 ansökningar till våra olika förvaltningsdomstolar. Merkostnaderna för detta i form av såväl tid som pengar är omfattande och är betydligt högre än vad som är rimligt. Något behöver göras!

Vi har tre konkreta förslag som skulle kunna minska antalet onödiga överprövningar och därmed öka effektiviteten i den offentliga affären samtidigt som det skulle avlasta förvaltningsdomstolarna. Alla vinner på detta – nu är tiden inne att agera!

Arrangör: Ramberg Advokater
Deltagare: Björn Bergström, senior Associate, Ramberg Advokater, Johan Stern, advokat och partner, Ramberg Advokater, Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega, Roger Himmelsköld, upphandlingschef, Uppsala universitet och styrelseledamot i SOI

14:00

Så kan offentlig upphandling bidra till minskat antibiotikafotavtryck

Antibiotikaresistens är ett av vår tids stora folkhälsohot. Samtidigt som Sverige varit framgångsrikt i att minska antibiotikan i djurproduktion, så används ohållbara mängder i flera av de stora exportörerna av kött till den svenska marknaden. Danmark är ett exempel på att det går att förena hög produktivitet med reducerad antibiotikaförbrukning. Man har också på senare år påbörjat utveckla helt antibiotikafri produktion. Genom att ställa relevanta krav i offentlig upphandling går det att förena ett brett upphandlingsunderlag med ett bidrag till minskad global antibiotikakonsumtion och minskad användning av de antibiotika som WHO pekat ut som kritiskt viktiga för människor.

Arrangör: Landbrug og Fødevarer
Deltagare: Andreas Berggren, vd, Fazer Food Services, Åsa Coenraads, riksdagsledamot, Moderaterna, Jenny Lundström, regionråd, Miljöpartiet, Nicolaj Christoffersen, sektorsdirektör, Landbrug & Fødevarer, Ann-Christin Nykvist, bred erfarenhet från statsförvaltningen i roller som bl.a. jordbruksminister (S), statssekreterare och generaldirektör.

15:00

Värdebaserade vården – var är den?

Det råder ingen tvekan om att det finns en stark vilja för att arbeta med värdebaserad vård inom svensk sjukvård – men vad görs egentligen för att gå från ord till handling? De senaste två åren har OneMed tillsammans med våra kunder aktivt arbetat med värdebaserad vård genom initiativ som bidragit till påtagliga förbättringar – för patienter såväl som för vårdekonomi. Med dessa bevisade resultat och vårdens väl kända utmaningar ställer vi oss frågan – varför anammas inte detta av fler och i högre takt? Hur kan vi tillsammans säkerställa att detta syn- och arbetssätt sprids i hela Sverige och Europa?

Var med och diskutera lösningar med oss i Almedalen. I panelen möter ni Johan Falk, koncernchef Onemed, med spännande gäster.

Arrangör: OneMed

Moderator: Eva Nilsson Bågenholm, Kvalitetsdirektör, Humana
Deltagare: Johan Falk, vd, OneMed, Karin Lundström, landstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbottens läns landsting (S)

Onsdag

5 juli

09:00

Heta stolen: Inger Ek

Under 45 minuter ställer vi frågor till Inger Ek, Upphandlingsmyndighetens generaldirektör. Har du en fråga till generaldirektören? Mejla ns@uh24.se

10:00

Hur håller vi reda på de 600 miljarderna? – ett år med en nationell upphandlingsstrategi 

Sommaren 2016 lanserades regeringens nationella upphandlingsstrategi, med syfte att lyfta de offentliga inköpen till en strategisk nivå. En strategisk användning av upphandling är en förutsättning för att offentlig sektor ska nå sina verksamhetsmål och göra goda affärer. På detta seminarium diskuteras den nationella strategin och hur den implementerats. Hur långt har offentliga Sverige kommit och vad finns kvar att göra?

Arrangör: Upphandlingsmyndigheten
Deltagare: Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, Anna Lipkin, strateg, Upphandlingsmyndigheten, Karin Peedu, upphandlingsstrateg, SKL, Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier, Leif Denneberg, generaldirektör, Jordbruksverket.

11:00

Sluta klaga – se fördelarna med de nya upphandlingslagarna

Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft. Seminarierna om dessa har avlöst varandra och ofta lyfts nackdelar och oklarheter samt problem fram. Det är dags att lyfta fram några fördelar.

Advokaten och delägaren Anna Ulfsdotter Forssell, advokatfirman Delphi, leder en debatt som utmanar det vanliga, nämligen en debatt som vill lyfta fram några av de fördelar och möjligheter som de nya upphandlingslagarna ger. Bland dessa kan nämnas möjligheten att köpa från inköpscentral som agerar grossist, utländska inköpscentraler – vilka möjligheter finns att göra bra inköp från sådana, ta sociala hänsyn i upphandlingarna och dra fördel av detta, tydlig reglering av ändring i upphandlade avtal, fler och nya undantag från upphandlingslagarna m.m.

Arrangör: Delphi
Deltagare: Martin Magnusson, upphandlingssamordnare, Region Värmland och vice ordförande SOI, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd, SKL Kommentus, Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech, Carin Carlsson, upphandlingsstrateg, Stockholms stad – utlånad till Upphandlingsmyndigheten, Roger Ahlgren, Strategic Business Manager, Johnson & Johnson, Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och partner, Delphi

12:00

Krocken mellan den kommersiella hyresverkligheten och LOU – Varför uppstår den och hur kan den hanteras?

Myndigheters verksamhet kräver ofta specialanpassade lokaler. Vid kommersiell hyra inkluderas i regel hyresgästanpassningarna i hyresavtalet. Krocken mellan den kommersiella hyresverkligheten och upphandlingslagstiftningen, som i de flesta situationer kräver att avtal som omfattar entreprenadarbeten konkurrensutsätts, medför att myndigheterna tvingas till en svår balansgång för att tillgodose sina lokalbehov om en domstolsprocess ska kunna undvikas.

Enkelt uttryckt: parterna vill ingå sedvanliga kommersiella hyresavtal och är överens om vilka villkor som ska gälla, men hindras av upphandlingslagstiftningen. Går det att finna en lösning som accepteras av båda parter och som dessutom är förenlig med upphandlingslagstiftningen?

Under seminariet belyser vi denna problematik och diskuterar olika lösningar för att praktiskt hantera problematiken i form av en paneldebatt.

Arrangör: Setterwalls
Deltagare: Anders Heintze, delägare och advokat, Setterwalls, Ulf Djurberg, delägare och advokat, Setterwalls, Jessica Schönning, delägare och advokat, Setterwalls, Nicole Hervidsson, advokat, Setterwalls, Lorentz Reige, biträdande jurist, Setterwalls

13:00

Är antalet överprövningar ett tecken på osunt upphandlingsklimat?

I Almedalen i fjol sa civilminister Ardalan Shekarabi att “vi måste få ner antalet överprövningar, de är direkt skadliga.” Visma Commerce ser genom sin Upphandlingsbarometer att andelen upphandlingar som överprövats i princip ligger på samma nivå som 2015. Samtidigt signalerar Konkurrensverket en ökning med 41% av antalet ansökningar om överprövning som inkom till Förvaltningsrätten år 2016 jämfört med år 2015. Hur skall man tolka detta?

Visma Commerce vill tillsammans med juridisk expertis och representanter från både näringsliv och offentlig verksamhet diskutera situationen. Är antalet överprövningar verkligen ett tecken på ett osunt upphandlingsklimat?

Arrangör: Visma Commerce
Deltagare: Marie Ceder, vd, Visma, Johan Svedberg, juridisk expert offentlig upphandling, Claudiu Deak, anbudschef, AcadeMedia Vuxenutbildning, Martin Magnusson, vice ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare

14:00

Upphandling – på liv och död

Enligt upphandlingslagarna bör miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn beaktas vid upphandlingar om upphandlingens art motiverar det.
– Hur säkerställer vi att de som utför arbete i offentligt upphandlade kontrakt överlever sin arbetsdag?
– Vilket ansvar har det offentliga för att skapa bra villkor vid upphandling inom riskfyllda verksamheter?
– Vilka arbetsmiljörättsliga krav kan ställas i upphandlingar?
– Är det möjligt att ställa ytterligare krav under avtalstiden?
– Hur ska uppställda krav följas upp?
Detta blir en debatt som du inte vill missa!

Arrangör: AG Advokat
Deltagare: Åsa Markström, ställföreträdande inköpschef, Trafikverket, Olof Johnson, chefsjurist, Sveriges Byggindustrier, Fredrik Sirberg, regionsekreterare regionledningen, Byggnads Stockholm-Gotland, Peter Helander, riksdagsledamot, Centerpartiet, Liselott Fröstad, advokat och partner, AG Advokat, Viktoria Edelman, advokat och partner, AG Advokat

15:00

Vad gör vi när pengarna tar slut?

Offentlig sektor har ställt ut löften om investeringar för hundratals miljarder kronor. Alltifrån nya järnvägar, vägar, sjukhus, skolor och bostäder. Finns det verkligen pengar till att förverkliga alla löften och vad gör vi om inte pengarna räcker till?

Det finns redan exempel på att viktiga investeringar trängs undan av andra viktiga investeringar eller att de skjuts upp på grund av bristande resurser i allmänhet. Är medborgarna beredda att acceptera kraftigt höjda skatter för att finansiera infrastruktursatsningar? Är det rimligt att ny infrastruktur betalas av det nuvarande skattekollektivet eller ska framtida generationer vara med att betala och hur gör man i så fall på bästa sätt? Kan ett utökat användande av koncessionsupphandlingar och OPS (Offentlig Privat Samverkan) med privata finansieringsalternativ vara ett alternativ till offentligt finansierad infrastruktur? Kommer tidigare politiska låsningar att försvinna?

Arrangör: Hannes Snellman

Deltagare: Joakim Laver, advokat och partner, Hannes Snellman, Fredrik Olsson, advokat och partner, Hannes Snellman, Stefan Glevén, partner EQT Partners AB och investeringsrådgivare till EQT:s infrastrukturfonder, Johan Karlström, VD och koncernchef, Skanska, HG Wessberg, Sverigeförhandlingen

Torsdag

6 juli

10:00

Vilka blir årets viktigaste frågor i upphandlingsdebatten?

Vilka blir de stora snackisarna i år? Vilka frågor och problemställningar har lyfts under veckan? Tillsammans summerar vi årets debatt så att du är fullt uppdaterad över vilka frågor som kommer att vara i fokus i inom upphandlingsområdet i höst.

Under Almedalsveckan pågår över 100 seminarier som berör upphandling och inköp. Detta seminarium fångar med hjälp av publiken upp det viktigaste som har kommit fram under dessa dagar – men också det som vi kanske borde ha pratat mer om. Publiken är Almedalens mest värdefulla resurs. Kom och medverka och hjälp oss att sammanfatta Almedalen 2017! Det kommer att finnas stora möjligheter att ställa frågor till panelen, men även att tala om vilken du tycker var den hetaste upphandlingsfrågan 2017. Till vår hjälp har vi en erfaren moderator som skickligt modererar oss alla – samt en erfaren och insatt panel med olika perspektiv.

Arrangör: Sveriges Offentliga Inköpare, SOI
Deltagare: Fredrik Tamm, vd, DoubleCheck, Anna Ulfsdotter Forsell, advokat och delägare, Delphi, Ann-Heléne Klasson, upphandlare, Halmstads Fastighets AB och årets inköpare 2017, Ewa-Lotta Löwstedt Lundell, vd, SKL Kommentus, Iqbal Musaji, koncerninköpschef, Borås kommun, Ziyene Melki, upphandlare, Malmö Stad och vinnare av Genikampen, Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega, Martin Magnusson, vice ordförande, SOI, Roger Himmelsköld, styrelseledamot, SOI

Moderator: Gabriella Ahlström

På scen

Hitta hit!

Plats: Mellangatan 11, Visby

Medverkande

SOI

SOI slår hål på myterna om offentlig upphandling och värnar om goda offentliga affärer.

Vi är en medlemsorganisation för professionella inköpare och upphandlare över hela Sverige som vill sätta på fokus på verksamhetsnytta och lyfta blicken från juridiken.

Vi behöver skapa ökad medvetenhet om våra inköpsmönster i offentlig sektor och en bättre inköpsstyrning. Det sparar pengar och skapar utrymme för en bättre välfärd.

Kom till våra seminarier i Almedalen så berättar vi hur! Läs mer på

AG Advokat

Hannes Snellman

Ramberg Law

Setterwalls

Colligio

Karnov Group

Visma

Visma är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköp, betalning, butiksdata, IT-projekt, anbud och upphandling. 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige, förenklar och effektiviserar verksamhets-processer hos 340 000 kunder i både privat och offentlig sektor.

Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 leverantörer med anbudsgivarkonton. Läs mer på www.tendsign.com.

Inköps- och fakturahanterinslösningen Visma Proceedo effektiviserar processer för avtalshantering, inköp, beställning och fakturahantering och gör att du på ett enkelt sätt får kontroll över inköp, kostnader och kvalitet. Läs mer på www.visma.se/proceedo.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som har i uppdrag att utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för effektiva, innovativa och hållbara offentliga affärer. Besök upphandlingsmyndigheten.se för mer information.

Delphi

OneMed

Landbrug & Fødevarer

Laddapp Sweden AB

Då vi mer och mer blir beroende av våra mobiltelefoner där vi idag förutom att ringa,använder mail, och sociala medier, är batterikapaciteten ett känt problem.En dag på stan utan att ladda, drar lätt ur sista droppen batteri i telefonen.Vi kombinerar därför två behov. Personer som har ont om batteri i telefonen och behöver ladda batteriet, och butiker som vill ha fler kunder in till sina butiker.Laddapps personal ansvarar för ev. service på laddstationen och ser till att det alltid finns uppdaterade kontakter till nya telefoner.

Vi jobbar i tre områden
Butiker
Vill få in fler kunder i butiken via laddappen som visar var närmaste laddstation finns.

Serviceinrättningar
Vill stärka relationen och visa upp ett mervärde för sina medlemmar/kunder, tex träningsanläggningar, frisörer, tandläkare.

Offentliga platser
Erbjuder gratis laddning som en service, tex. väntrum inom sjukvården, flygplatser, gallerior. Laddstationerna finns i olika utformning och kan även förses med en bildskärm som visar reklam eller information.

Ladda batteriet till din mobiltelefon gratis i en av Laddapps laddstationer!

 

Vill du bli partner?

Kontakta affärschef Tomas Dahl, 070 980 17 42

 

Kontakt

Christine Karlsson
Konferensansvarig

08 453 60 54

Flora Waardahl
Marknadsansvarig

070 141 07 39

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42