UPPHANDLING24 KONFERENS

Avtalsuppföljning 2.0

20 MARS 2019 | STOCKHOLM

BOKA HÄR

Avtalsuppföljning 2.0

20 MARS 2019 | STOCKHOLM

Dags för konferensen Avtalsuppföljning 2.0

Visionen –  avtalsuppföljningen är en naturlig del i både upphandlarfunktionens och verksamhetens vardag. Avvikelser upptäcks snabbt och hanteras effektivt. Vitesföreläggande sker naturligt. Leveranserna motsvarar avtalet och skattemedlen går dit de ska. Cheferna och politikerna är nöjda och ser inköp som en möjliggörare av verksamhetsutvecklingen.

Vad saknas för att vi ska ha den verkligheten? Nytänk? Digitalisering? Rätt organisation som är med på tåget? Förståelse? Struktur? En avtalscontroller?

Varmt välkommen till en heldag då vi tar avtalsuppföljningen till nästa nivå!

Delar av innehållet

  • Avtalsuppföljningspusslet, hur långt har du kommit?
  • Så får du beskedet ”Ja, anställ en avtalscontroller”
  • Goda exempel där avtalsuppföljningen ingår som en naturlig del i verksamheten
  • Digitalisering och ”tänk nytt”
  • Beställaren och organisationen i fokus
  • Leverantörens syn på och del i avtalsuppföljning, panelsamtal
  • Grupparbeten
  • Frukost, lunch och AW
Anmäl dig idag

Talare

Program – Uppdateras löpande

07:45

Registrering och frukost serveras

08:00 - 09:00

Den digitala delen av avtalsuppföljningen

09:00 - 09:15

Ulrika Ajax, moderator, inleder dagen

09:15 - 09:40

Avtalsförvaltningspusslet – hur långt har ni kommit?
Vad ingår egentligen i avtalsförvaltningen och hur ser ert pussel ut? Viktigt att veta var man står och vart man är på väg. Hur ta sig an några av utmaningarna?

Talare: Björn Brandel & Karin Kaibel, Avtalsförvaltning

09:40- 10:00

Övning och dialog runt borden

10:00 - 10:30

Från avtalsfabrik till business i kubik
Luleå ska bli en ännu mer attraktiv och hållbar stad. Kommunen gör därför en förändringsresa som utvecklar både affärer, verksamhet och människor. En teambaserad inköpsorganisation tar hand om hela affären med avtalsuppföljning som en självklar och central del. Josefin Wihlzon, enhetschef, och Ulrika Eriksson, avtalscontroller, berättar om vad som gått bra och vilka utmaningar som återstår.

Talare: Josefine Wihlzon, enhetschef & Ulrika Eriksson, avtalscontroller, Luleå kommun

10:30 - 10:50

Paus för kaffe och fika

10:50 - 11:20

Avtalscontrollern bär sina egna kostnader – så här hänger det ihop
Region Västernorrland har länge arbetat med avtalsförvaltning och det de berättar kan hjälpa dig att gå till din chef och få beskedet – ja, anställ en avtalscontroller. Att hantera prisjusteringar, reglera felaktiga felfaktureringar, arbeta aktivt med sortimentsoptimering och utkräva viten är deras huvudarbetsuppgifter. Evelina Öding berättar om sin vardag som avtalscontroller och hur hennes jobb skapar hållbara affärsrelationer och gott samarbete med leverantörerna.

Talare: Evelina Ödling, Avtalscontroller, Region Västernorrland 

11:20 - 11:35

Dialog runt bordet

11:35 - 12:15

Fördjupning i workshopformat
Vi ska gå djupare in på några frågor: Dessa områden diskuteras:
– Kompetens och kompetensförsörjning.
– Organisation, roller och struktur.
– Tänk nytt och gör smartare – utifrån perspektivet avtalsuppföljning/avtalsförvaltning.
I passet efter lunch delar vi erfarenheterna från workshoparna.

12:15 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:40

Erfarenhetsdelning – workshop

13:40 - 14:10

Helsingborgshem byggde eget spendverktyg
Anna D Olsson berättar om varför Helsingborgshem valde att skapa ett eget spendverktyg. Det blev ett spännande arbete. Här får du veta hur verktyget växte fram och hur det används på Helsingborgshem. Hon berättar om hur verktyget bistår organisationen med information och hur det kan användas i upphandlingsarbetet.

Talare: Anna D Olsson, inköpscontroller, Helsingborgshem

14:10 - 14:25

Dialog runt bordet

14:25 - 14:55

Kedjan som hänger ihop i Skövde
En bra organisation, systemstöd och en tydlig ansvarsfördelning. Helheten är nyckeln till en lyckad avtalsuppföljning. Skövde kommun har kommit långt i arbetet med att få till en struktur och att få in rätt information i systemen.
 
Talare: Tommy Klang, upphandlingschef, Skövde kommun

14:55 - 15:10

Dialog runt bordet

15:10 - 15:30

Paus för kaffe och fika

15:30 - 16:00

Panelsamtal – leverantörerna och avtalsuppföljning

Leverantörer berättar om sin syn på avtalsuppföljning.
Moderator: Caroline Johannesson, konsultchef, E-avrop
Panel: Angelica Jarl, Samhall, Staffan Jernberg, Elgiganten och Martin Lundbergh, Expandia.

16:00 - 16:25

Det måste vara möjligt att begå avtalsbrott

Alla vet att avtal ska hållas. Det innebär emellertid att det måste vara praktiskt möjligt – låt vara inte tillåtet – för en part att inte hålla avtalet. Annars blir principen om avtalsbundenhet bara tomma ord. Och uppföljningen av avtalet är ju inte minst en undersökning av om leverantören har – eller inte har – levererat enligt avtalet. Mot den bakgrunden ger Jon Kihlman dels underlag för avtalskonstruktioner, dels konkreta tips om hur avtal bör utformas så att de faktiskt går att följa upp. Han berättar också om hur man ibland måste anpassa sin avtalskonstruktion till att juridiska konstruktioner inte riktigt räcker till.

Talare: Jon Kihlman, advokat & jur dr

16:25 - 16:40

Dialog runt bordet

16:40 -17:00

Trygg och hållbar förändring

När vi gör en förändring, som till exempel att börja arbeta med en ny uppföljningsprocess, är det viktigt att göra varje aktivitet i rätt ordning. Ulrika Ajax berättar om det optimala flödet för att uppnå en trygg och hållbar förändring och vad varje del omfattar.

Talare: Ulrika Ajax, Upphandling24

17:00

Mingel

Med reservation för ändringar

Det här får du med dig

Praktiska tips och verktyg som du kan implementera i ditt arbete redan nästa dag

Nya kontakter som brinner för avtalsförvaltning

Tillgång till presentationer och material från dagen

Praktisk info

Datum: 20 mars

Tider:
Registrering/frukost 07:45
Program 08:00-17:00
Mingel 17:00-18.30

Plats: Operaterrassen, samma hus som Operakällaren

Adress: Karl XII:s torg, Stockholm

PARTNERS OCH MEDVERKANDE ORGANISATIONER

E-Avrop

Decimalen

avtalsförvaltning ab

Visma

Visma är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköp, betalning, butiksdata, IT-projekt, anbud och upphandling. 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige, förenklar och effektiviserar verksamhets-processer hos 340 000 kunder i både privat och offentlig sektor.

Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 leverantörer med anbudsgivarkonton. Läs mer på www.tendsign.com.

Inköps- och fakturahanterinslösningen Visma Proceedo effektiviserar processer för avtalshantering, inköp, beställning och fakturahantering och gör att du på ett enkelt sätt får kontroll över inköp, kostnader och kvalitet. Läs mer på www.visma.se/proceedo.

Bli bordsvärd

Är du leverantör och vill bli bordsvärd på denna konferens? Kontakta affärschef Tomas Dahl, 070 980 17 42, tomas.dahl@idg.se.

Kontakta oss

Christine Karlsson
Konferensansvarig
Mejla Christine
08 453 60 54

Anna Olsson
Marknad
Mejla Anna
o733-03 89 86

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42

Ulrika Ajax
Programansvarig
Mejla Ulrika
070 266 05 66