Executive Seminar

Ett expertforum för dig som arbetar med upphandlingsjuridik på avancerad nivå.

Tillsammans med advokatfirman Kahn Pedersen anordnar Upphandling24 för andra gången en specialistutbildning inom offentlig upphandling.

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen riktar sig till dig som brinner för offentlig upphandling och har gjort det länge. Du har stor praktiskt erfarenhet av att genomföra upphandlingar i någon av rollerna såsom upphandlingsansvarig, senior offentlig inköpare, upphandlingschef eller senior upphandlingsjurist. Utbildningen förutsätter alltså mycket goda förkunskaper i de ämnen som behandlas samt stor praktisk erfarenhet av upphandlingsfrågor. Under en heldag utbildas, diskuterar och umgås du tillsammans med en exklusiv skara kollegor som redan har en hög kompetens och förståelse för området.

Vad får jag ut av utbildningen?

Du får fördjupade kunskaper i bland annat hur ..

.. du kan arbeta med innovationer inom ramen för offentlig upphandling
.. du kan och bör använda ramavtal som ett verktyg för bättre affärer
.. du kan arbeta med ESPD och kontroll av uteslutningsgrunder och kvalifikationskriterier inför tilldelning
.. du i olika former kan samverka med andra myndigheter för att skapa verksamhetsnytta

Dessutom ingår kursmaterial samt att du blir diplomerad deltagare av Executive Seminar.

PS – Glöm inte att du kommer sitta i ett rum med kollegor som du senare kan se som ett nytt nätverk – DS

Vilka förkunskaper behövs?

Du bör ha minst 5 års erfarenhet av offentlig upphandling
Du bör vara villig att dela med dig av både kritiskt tänkande och erfarenheter
Det är en fördel om du har en chefsbefattning, men det är inte obligatoriskt

Förra årets deltagare om utbildningen:

”Givande dag med kompetenta och pedagogiska föreläsare som djupdök i intressanta upphandlingsfrågor.”

”Den höga startnivån och hektiska tempot gjorde att jag fick nytta av varenda sekund av utbildningen.”

”Professionellt och mycket värdefullt för inköps-/ upphandlingschefer.”

”Äntligen en utbildning som går på djupet och tar upp komplicerade frågor på ett begripligt sätt.”

Intresseanmälan

Är du intresserad av att gå utbildningen? Anmäl intresse nedan så kontaktar vi dig!

  • Du förbinder dig inte till någonting och din e-postadress kommer inte att föras vidare till någon extern part.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Dagens kursledare

Pris och utbildningsmaterial

Heldagsutbildningen kostar 10 500 kr ex moms.

Förutom att du får med dig ny kunskap och får möjlighet att gå djupare in på sakfrågor, får du efter utbildningen även med dig ett utbildningsmaterial och ett nytt nätverk.

Plats och tid

Utbildningen går av stapeln den 8 maj på Grand Hôtel i Stockholm. Frukost serveras från 08.00, och dagens första seminarium börjar 09.00. Dagen avslutas 17.00 med ett mingel.

Utdrag ur programmet:

Att köpa morgondagens lösningar redan idag

Om innovationer och offentlig upphandling – juridiska, kommersiella och praktiska aspekter

Passet går på djupet med innovationspartnerskap och innovationsupphandling. Vi behandlar bland annat frågor om fördelning av immateriella rättigheter, frågor om innovationsskydd samt hur man skapar jämförbarhet vid utvärdering innan själva innovationen är framtagen.

Seminarieledare: Kristian Pedersen och Mikael Bock

Intygande och kontroll

Allt om ESPD och kontroll av uteslutningsgrunder och kvalifikationskriterier inför tilldelning

Såväl ESPD som det nya kravet på obligatorisk kontroll av uteslutningsgrunder präglas av en hel del barnsjukdomar. Vi reder ut såväl de juridisk som praktiska utmaningarna som de nya reglerna innebär och föreslår pragmatiska lösningar på kort såväl som på lite längre sikt.

Seminarieledare: Kristian Pedersen och Erik Olsson

Inom ramavtalets ramar

Ramavtalets teori, strategi och praktik

Ramavtalets fulla potential utnyttjas sällan. Vi fokuserar på de möjligheter som de nya bestämmelserna innebär både för att vårda och upprätthålla konkurrensutsättning över tid och för att beivra och belöna leverantörsbeteenden under avtalstiden och därefter.

Seminarieledare: Kristian Pedersen och Erik Olsson

Själv är bäste dräng

Allt om interna kontrakt och samarbete mellan myndigheter

Hamburg, Teckal och det nya Remondisundantaget. Vi går på djupet med möjligheter och begräsningar i koncerninterna köp och vid samarbeten mellan myndigheter. Såväl teori som praktiska exempel på tillåtna och otillåtna tilldelningar och samarbeten.

Seminarieledare: Kristian Pedersen och Erik Olsson

Om du har frågor, kontakta event@uh24.se.

loggor