UPPHANDLING24 KONFERENS

Förenklingsutredningen

6 SEPTEMBER 2018 | STOCKHOLM

ANMÄLAN

Välkommen till konferensen

Förenklingsutredningen

den 6 september 2018!

Regelverket är krångligt och det drabbar upphandlare och leverantörer i det dagliga arbetet, kostar pengar och i slutänden bidrar det till sämre affärer. Inte sällan hör vi om upphandlingar som fokuserar mer på juridik än på affärsmässighet – kanske av rädsla för överprövningar.

Nu har vi chansen att göra något åt det och förenkla.

  • Uppdatera dig om de kommande förändringarna avseende förenklingar och överprövningar.
  • Lyssna till paneldiskussionen med engagerade parter från den offentliga upphandlingsarenan.
  • Ta chansen att göra din röst hörd och ta möjlighet att påverka remissinstanser i hur förslagen kan förbättras och spetsas till ännu mer.
  • Ta  del av andras förenklingar och processförbättringar och dela med dig av dina.

 

Den 14 juni blev Utredningen om flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor, publik. Går förslaget igenom, kommer reglerna för upphandlingen enligt nuvarande 19 kapitlet att förenklas avsevärt. Hur påverkar det upphandlarnas och leverantörernas vardag? Vad innebär förslagen i praktiken? Kommer vi att se förändringar i beteenden hos upphandlarna och leverantörer vad gäller överprövningar? Hur påverkar förslagen Upphandlarsverige och vilka förslag saknar vi?

Utredaren Anna Ulfsdotter Forssell och sekreterarna Jonatan Wahlberg och Henrik Grönberg går igenom huvudpunkterna i utredningen. I paneldiskussionerna lyfts utmaningar och framgångsfaktorer. Dessutom pratar vi om hur vi rent praktiskt kan förenkla upphandlingsunderlagen och processerna. Detta sker genom gruppövningar, diskussioner och presentationer.  

Upphandling24:s vision är att Sverige ska vara bäst i Europa på offentliga inköp. Hur kan upphandlare och leverantörer nyttja förenklingsutredningen för att effektivisera inköpen och bidra till bättre offentliga upphandlingar? Hur tar vi nästa steg för att bli bäst?

Engagera  dig och ta med dina frågor, synpunkter och förslag! En viktig del denna dag är interaktionen med dig som deltagare.

Välkommen, det här är en dag  som du vill vara med på!

Har du något som du eller din organisation vill dela med dig av redan nu, mejla Ulrika.Ajax@idg.se på Upphandling24 , så tar vi upp det under konferensen eller någon av våra nyhetskanaler.  

Anmäl dig idag – spara 1 000 kronor på biljetten!

Talare

Uppdateras löpande

Program

08:00

Registreringen öppnar

Starta dagen med en rykande kopp färskt kaffe eller te och smörgås

09:00

Välkomna

Dagens moderator Ulrika Ajax inleder dagen

09:10

Upphandlingslagen förr och nu, en tillbakablick

Eskil Nord, Justitieråd, Högsta Förvaltningsdomstolen

09:40

Lagstiftningsprocessen

Jonatan Wahlberg

09:50

Paus för kaffe och fika

10:10

Del 1 Utredningens förslag på förenklade regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden

Anna Ulfsdotter Forssell, Jonatan Wahlberg och Henrik Grönberg

11:10

Paneldiskussion om förenklingsförslagen

Björn Bergström, Ramberg Law
Karin Riddersporre, Stockholms stad
Patricia Lehman, Fortum Corporation
Ylva Pettersson, Fujitsu

Moderator paneldiskussion: Amar Al-Djaber, Zian AB

12:00

Lunch

13:00

Del 2 Utredningens förslag på hur minska antal överprövningar och vad det ska kosta

Anna Ulfsdotter Forssell, Jonatan Wahlberg och Henrik Grönberg

13:30

Paneldiskussion om förslagen kring överprövning

Tomas Kjellgren, rådman vid förvaltningsrätten i Linköping

Fredrik Kristiansson, IKEA

Pär Cronhult, Konkurrenskommissionen

Louise Strand, Region Skåne

Moderator paneldiskussion: Amar Al-Djaber, Zian AB

14:10

Så påverkar förslagen Upphandlarsverige, vilka problem behöver lösas och vilka förslag saknar vi?

Åsa resonerar om vad Upphandlarsveriges problem är, kring överprövningsstatistiken, handläggningstider och ger exempel påkostnader som kan uppstå under upphandlingen i syfte att minska risken för och hantera överprövningar. Åsa går också igenom utredningens förslag och andra åtgärder som skulle kunna minska dagens problem.

Åsa Edman, SKL Kommentus

Ett generellt problem för många upphandlande myndigheter och enheter är att det lämnas för få anbud i offentliga upphandlingar. Det innebär en försämrad konkurrens som kan påverka såväl priset som kvalitén på upphandlade kontrakt. På vilket sätt kommer de aktuella förslagen och andra liggande förslag att stärka förutsättningarna för leverantörerna. Vilka andra åtgärder behöver vi få till för att öka intresset? Tar politiker och ansvariga myndigheter detta på allvar?

Stefan Holm, Almega

15:00

Paus för kaffe och fika

15:20

Publikdialog

Deltagarna ges möjlighet att ställa frågor till dagens föredragshållare och paneldeltagare samt kommentera utredningens förslag.

Ulrika Ajax

15:40

Konkret och praktiskt – vilka är dina bästa förslag på förenklingar av upphandlingsunderlag och processer?

Deltagare, föredragshållare och paneldeltagare diskuterar i grupper om hur man kan förenkla upphandlingsunderlag och processer. Vilka är dina bästa förslag? Praktiskt och konkret. Syftet är att fördjupa ditt nätverk och dela goda exempel som sedan presenteras under konferensen. Det finns även möjlighet att skicka in förslag i förväg.

Ulrika Ajax

16:50

Avslut och nästa steg

Dagens moderator Ulrika Ajax summerar dagen

 

Vi avslutar  dagen med mingel!

Praktisk info

Datum: 6 september

Tid: Registrering/frukost 08.00-09.00
Program 09.00-17.00 med reservation för att sluttiden kan komma att ändras

Plats: Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm