UPPHANDLING24 KONFERENS

Förenklingsutredningen

6 SEPTEMBER 2018 | STOCKHOLM

ANMÄLAN

Välkommen till konferensen Förenklingsutredningen den 6 september 2018!

Den 15 juni blev Utredningen om flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor, publikt.

EU-kommissionens tolkning av förenkling, brukar innebära fler paragrafer. Hur många fler blir det och vad innehåller de? Hur ska antalet överprövningar bli färre? Vad kommer det att kosta för att ansöka om överprövning? Blir det som i tingsrätten, att förlorande part ska betala advokatkostnaderna? Hur påverkas den offentliga affären totalt sett om förslagen går igenom? Förenkling… för vem? Den 6 september får du alla svaren.

Kom och lyssna på utredaren Anna Ulfsdotter Forssell och sekreterarna Jonatan Wahlberg och Henrik Grönberg. Ta även med dina frågor. En viktig del denna dag är interaktionen med dig som deltagare i publiken. Det är en angelägen fråga som kommer att påverka arbetsprocesser, kompetens och ekonomi hos både leverantörer och upphandlande enheter och myndigheter.

Välkommen, det här är en dag som du vill vara med på!

Anna Ulfsdotter Forssell

Anmäl dig idag – spara 1 000 kronor på biljetten!

Talare

Uppdateras löpande

Program

08:00

Registreringen öppnar

Starta dagen med en rykande kopp färskt kaffe eller te och smörgås

09:00

Välkomna

Dagens moderator Ulrika Ajax inleder dagen

09:10

Upphandlingslagen förr och nu, en tillbakablick

Eskil Nord, Justitieråd, Högsta Förvaltningsdomstolen

09:40

Lagstiftningsprocessen

Talare presenteras inom kort

10:00

Paus för kaffe och fika

10:20

Del 1 Utredningens förslag på förenklade regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden

Anna Ulfsdotter Forssell, Jonatan Wahlberg och Henrik Grönberg

11:20

Paneldiskussion om förenklingsförslagen

Björn Bergström, Ramberg Law
Karin Riddersporre, Stockholms stad
Patricia Lehman, Fortum Corporation
Ylva Pettersson, Fujitsu

12:00

Lunch

13:00

Många upphandlingsmål eller långa handläggningstider – vad är upphandlarsveriges problem?

Åsa resonerar kring överprövningsstatistiken – antalet mål och handläggningstider, vad uppfattningen bland Sveriges inköpare är och vilka kostnader som kan uppstå under upphandlingen i syfte att minska risken för och hantera överprövningar. Åsa berättar också kort om de frågor som Europeiska Kommissionen arbetar med för att effektivisera rättsmedlen.

Åsa Edman, SKL Kommentus

13:30

Del 2 Utredningens förslag på hur minska antal överprövningar och vad det ska kosta

Anna Ulfsdotter Forssell, Jonatan Wahlberg och Henrik Grönberg

14:00

Paneldiskussion om förslagen kring överprövning

Fredrik Kristiansson, IKEA
Pär Cronhult, Konkurrenskommissionen
Louise Strand, Region Skåne

14:50

Paus för kaffe och fika

15:10

Så påverkar förslagen Upphandlarsverige och vad saknar vi?

Åsa Edman, SKL Kommentus
Stefan Holm, Almega

16:00

Publikdialog

Talare presenteras inom kort

16:40

Avslut och nästa steg

Dagens moderator Ulrika Ajax summerar dagen

 

Med reservation för ändringar

Praktisk info

Datum: 6 september

Tid: Registrering/frukost 08.00-09.00
Program 09.00-17.00 med reservation för att sluttiden kan komma att ändras

Plats: Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm