UPPHANDLING24 | FÖRMIDDAGSSEMINARIUM

HÅLLBARA INKÖP

11 APRIL 2019 | STOCKHOLM

BOKA HÄR

 HÅLLBARA INKÖP

Torsdag den 11 april 2019 | Stockholm

– En inspirerande förmiddag om att vikta hållbarhet vid upphandling och det ökade intresset kring cirkulärekonomiska lösningar. Vilka upphandlingar bör prioriteras och hur påverkar det affären?

Vi fördjupar oss i upphandling med hållbara krav

Det är allas ansvar att skapa ett hållbart samhälle och det blir allt mer en central fråga. Än har inte snöbollseffekten slagit fullt ut, det vill säga att vi som individer avstår från exempelvis flyg och bil. Visst ser vi flera förändringar, men inte i tillräcklig utsträckning.
Vad kan inköpsorganisationerna göra och vilken påverkan har vi?

Offentlig upphandling är ett enormt starkt verktyg för att driva fram miljö- och hållbarhetsalternativ.
Den här förmiddagen lyfter vi goda exempel och förmedlar praktiska tips om hur du vid inköp kan säkra hållbara inköp.

Dagen erbjuder

  • En förmiddag kring hållbar upphandling
  • Lärdomar och erfarenheter från praktikfall
  • Guldkorn som förbättrar din nästa upphandling
  • Juridiska inspel
  • Frukost, fika och färsk frukt
FULLBOKAT

Pris: 995 kr per deltagare. Moms tillkommer.

PROGRAM

08.00 - 08.30

Frukostmingel och registrering

Starta dagen med en rykande kopp färskt kaffe eller te, juice och smörgås

08.30 - 08.45

Välkomna – Betydelsen av att upphandla hållbart och dess inverkan

Moderatorer: Bo Nordlin, Upphandling24, och Marie Berner Moberg, Dell Technologies

08.45 - 09.15

Varför är hållbarhet hett och cirkulär ekonomi ännu hetare?
Ökat fokus på hållbarhet är en tydlig omvärldstrend och mycket handlar om cirkulära flöden och klimatfrågan. Hur kan vi jobba för cirkulär ekonomi inom upphandling för att återanvända produkter? Hur säkerställer vi socialt hållbara leverantörsled?

Talare: Peter Nohrstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus Inköpscentral


5 minuters frågestund

09.20 - 09.50

Praktikfall 1: Lärdomar från SLL:s åtta IT-upphandlingar? 

Kathleen McCaughey berättar om hur Region Stockholm använder offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att uppnå hållbarhetsmål.

Talare: Kathleen McCaughey, Manager Sustainable Supply Chains, Region Stockholm

5 minuters frågestund

09.55 - 10.25

Praktikfall 2: Så tar Chalmers hållbarhet till nästa nivå
Med nya krav tar Chalmers aktiv del i den cirkulära ekonomin och ser till att utrangerade datorer kommer till ny användning. I nära dialog med leverantörerna tar Chalmers dessutom ytterligare steg för att minska klimat- och miljöpåverkan.
Talare: Sofia Nygård, enhetschef it-klient, it-avdelningen, Chalmers

5 minuters frågestund

10.30 - 10.50

Fikapaus

10.50 - 11.20

Rädda världen – men hur långt är rimligt att gå?
Hur långt tillbaka i leverantörskedjan kan/bör obligatoriska miljö- och csr-krav ställas? Vad kan konsekvenserna bli för leverantörer respektive upphandlande enheter vid för långtgående miljö- och csr-krav?

Talare: Magnus Jonson, counsel, Setterwalls Advokatbyrå

5 minuters frågestund

11.25 - 11.55

Partnerskap för hållbarhet i offentlig upphandling av IT

Utifrån ett leverantörsperspektiv lyfter Louise Koch, från Dell EMC, fördelarna med en ökad dialog och samarbeten mellan IT-branschen och offentliga upphandlare. Detta för att driva sociala och miljömässiga frågor i offentlig upphandling av IT med inspiration från bästa praxis inom branschen och med anpassning till internationella ramar.

Talare: Louise Koch, Corporate Sustainability Director, Dell EMC for Europe, Middle East & Africa

5 minuters frågestund
Presentationen hålls på engelska

12.00 - 12.10

Summering och avrundning

Moderatorer: Bo Nordlin, Upphandling24, och Marie Berner Moberg, Dell Technologies

FULLBOKAT

Det här får du med dig

Praktiska tips och verktyg så att du kan upphandla hållbart

Juridiska perspektiv kring hållbarhet

Inspireras av goda erfarenheter

Tillgång till presentationer och material från dagen

Praktisk info

Datum: 11 april, 2019

Tider:
Registrering/frukost 8.00 – 8.30
Program 8.30 – 12.10

Plats: Setterwalls Advokatbyrå
Adress: Sturegatan 10 (vid Stureplan), Stockholm

Pris: 995 kr ex. moms

Läs mer

Bo Nordlin

Moderator, Upphandling24

Bo Nordlin är chefredaktör och ansvarig utgivare för Upphandling24, en tidning, sajt och en serie konferenser. Han har varit med sedan starten 2007.

Läs mer

Marie Berner Moberg

Försäljnings­direktör, offentlig sektor, Dell Technologies

Läs mer

Peter Nohrstedt

Hållbarhetschef, SKL Kommentus

Peter är hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus. Han är också invald i EU-kommissionens intressent- och expertgrupp för offentlig upphandling. Som tidigare vice VD och ansvarig för upphandlingsverksamheten på Miljöstyrningsrådet var han ansvarig för uppbyggnaden och förvaltningen av det nationella stödet för hållbar och miljöanpassad offentlig upphandling sedan starten 2003.

Läs mer

Sofia Nygård

enhetschef it-klient, it-avdelningen, Chalmers

Läs mer

Louise Koch

Corporate Sustainability Business Development Director, EMEA

Läs mer

Magnus Jonson

Counsel, advokatfirman Setterwalls

Magnus har i 25 år arbetat med främst EU- och konkurrensrätt, immaterialrätt och marknadsrätt.

Med lång erfarenhet av arbete i domstolar, regeringskansliet, och advokatbyråer har han en bred och djup förståelse för såväl de juridiska som de affärsmässiga och politiska aspekterna. Magnus har också varit biträdande chef för juridiska avdelningen vid Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. Han företräder både leverantörer och upphandlande myndigheter i alla faser av upphandlingsprocessen och representerar klienter i domstolsprocesser.

Läs mer

Kathleen McCaughey

Manager Sustainable Supply Chains, Region Stockholm

PARTNERS OCH MEDVERKANDE ORGANISATIONER

Dell

Setterwalls

SKL Kommentus

DELLEMC

SLL

Anmäl dig idag!

Kontakta oss

Maria Agrén
Chef event och utbildning
Mejla Maria
0760-49 65 00

Anna Olsson
Partnerskap
Mejla Anna
0733-03 89 86

Bo Nordlin
Programansvarig
Mejla Bosse
0736-58 94 89