Välkommen!

Fullbokat!

Du kan följa dagen på distans genom vår livesändning. Boka via knapparna nedan beroende på hur många ni är. Vi erbjuder fina grupprabatter!

Varmt välkommen till en heldag om överprövningsutredningen!

Varje år överprövas 1 400 upphandlingar. Nu ska den processen effektiviseras, samtidigt som rättsäkerheten för de som säljer till offentlig sektor ska behållas.

En offentlig utredning har tagit fram förslag på hur det ska gå till. Ta del av förslagen och påverka utvecklingen med eget remissvar!

Under dagen kommer du att få veta allt som rör bland annat:

  • Avgifter för att begära överprövning
  • Vem som ska betala vinnarens rättegångskostnader
  • Direktupphandling under överprövning
  • Preklusionsfrist (att leverantören redan under anbudstiden måste klaga på exempelvis oproportionerliga krav och icke-transparenta utvärderingskriterier).

Vi erbjuder livesändning, så att du kan följa dagen på distans! Boka via knapparna.

Det här får du på konferensen

Verktygen

Verktygen för att genomföra bättre upphandlingar och affärer.

Nätverkande

Ett breddat nätverk med nya värdefulla kontakter, samt möjlighet att ställa frågor direkt till talarna.

Inspiration

Inspiration att dela med dig av till dina kollegor när du är tillbaka på kontoret.

Dokumentation

Du får dokumentation från dagen i PDF-format.

Våra erbjudanden:

Konferensavgift

Pris: 3 500 kronor ex moms om du deltar på plats (fullbokat), 1 500 kronor ex moms om du följer livesändningen på webben. Vi erbjuder också grupprabatter för er som går fler från samma företag! Boka via knapparna nedan.

Är du student? Vi erbjuder studentrabatt! Du betalar endast 500 kronor inklusive moms. Kontakta  för att boka.

Detta får du i priset!

Deltar på plats: Konferensdeltagande, frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och mingel med förfriskningar. Du får tillgång till talarnas presentationer samt till filmklipp i efterhand. Under dagen ges du också flera tillfällen att nätverka och bredda ditt kontaktnät med upphandlare, inköpare och leverantörer. Du kan också ställa frågor direkt till talarna.

Följer dagen på webben: Livesändning hela dagen, tillgång till talarnas presentationer samt till filmklipp i efterhand. Du kan också sms:a in frågor till talarna under livesändningen.

Har du frågor? Kontakta oss på 

Program Framtidens upphandling: Överprövningsutredningen

08:30

Registrering öppnar

Frukost serveras

09:30

Välkomna!

Bo Nordlin, chefredaktör, Upphandling24

Överprövningar – så är nuläget

Nästan åtta procent av alla upphandlingar överprövas och i tre av tio fall vinner leverantören. Konkurrensverket ger oss en bild av nuläget vad gäller överprövningar och delar med sig av sina rekommendationer.

Stefan Jönsson, biträdande enhetschef, enheten för utredning på Konkurrensverket

Utredningens uppdrag

Utredarna presenterar utredningens uppdrag: att undersöka hur man kan skapa en ökad effektivitet i upphandlingar i samband med överprövningar.

Christer Sjödin, utredare och Åse Nevhage, sekreterare

Preklusionsfrist

Preklusionsfrist innebär att vissa av de inledande momenten endast får överprövas inom en viss tid. Utredningens uppgift har varit att bland annat analysera lämpligheten av att införa bestämmelser om preklusionsfrist, i syfte att påskynda upphandlingsprocessen när överprövning sker.

Christer Sjödin, utredare och Åse Nevhage, sekreterare

Kommentar till preklusionsfrist

Fredrik Rogö, jurist, Upphandlingsbolaget i Göteborg, Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi och Morvarid Dorkhan Nilsson, advokat, Baker & McKenzie.

11:10

Paus för kaffe och fika

Större möjligheter att ingå avtal trots överprövning samt möjligheter till kompensation

Utredningen har analyserat i vilken omfattning den förlängda avtalsspärren ska gälla, om en domstol ska kunna pröva upphandlingen trots ingånget avtal och om en skadelidande leverantör ska kompenseras.

Christer Sjödin, utredare och Åse Nevhage, sekreterare

Kommentar till större möjligheter att ingå avtal trots överprövning samt möjligheter till kompensation

Fredrik Rogö, jurist, Upphandlingsbolaget i Göteborg, Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi, Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega och Morvarid Dorkhan Nilsson, advokat, Baker & McKenzie.

12:30

Lunch

Internationell utblick: Överprövning i andra EU-länder

Så fungerar överprövning av offentliga upphandlingar i Danmark, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Extra tonvikt läggs på de praktiska konsekvenserna av preklusionsfrist och motpartens rättegångskostnader som är infört i Tyskland.

Robert Moldén, svensk och tysk advokat, Gärde Wesslau Advokatbyrå och Karl Woschnagg, tysk och svensk advokat, advokatbyrån Heussen, Frankfurt

Temporär upphandling

Utredningen har undersökt möjligheten till temporär upphandling: en direktupphandling under pågående överprövning, och hur en eventuell reglering bäst ska kunna formuleras.

Christer Sjödin, utredare och Åse Nevhage, sekreterare

Kommentar till temporär upphandling

Fredrik Rogö, jurist, Upphandlingsbolaget i Göteborg, Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi, Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega och Morvarid Dorkhan Nilsson, advokat, Baker & McKenzie.

14:40

Paus för kaffe och fika

Avgifter och processkostnader i upphandlingsmål

Utredningen har utrett om det ska finnas en avgift vid ansökan om överprövning och möjligheten till ersättning av processkostnader.

Christer Sjödin, utredare och Åse Nevhage, sekreterare

Kommentar till avgifter och processkostnader i upphandlingsmål

Fredrik Rogö, jurist, Upphandlingsbolaget i Göteborg, Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi, Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega och Morvarid Dorkhan Nilsson, advokat, Baker & McKenzie.

16:30

Mingel

Diskutera dagen över ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ och nätverka med kollegor!

Dagens talare

Plats: Grand Hotel, Stockholm

Anmälan

Framtidens upphandling: Överprövningsutredningen arrangeras på Grand Hotel i Stockholm.

Dagen inleds med registrering och enklare frukost från 08:30. En timme senare börjar programmet. Dagen avslutas 16:30 och då är det hög tid för mingel. Stanna gärna kvar och diskutera dagen och nätverka med upphandlare, inköpare, jurister och leverantörer!

Datum: 10 mars

Tid: 09.30-16.30

Pris: 3 500 kronor ex moms om du deltar på plats (fullbokat), 1 500 kronor ex moms om du följer våra sändningar på webben. Vi erbjuder också fina grupprabatter! Boka via knapparna nedan.

Våra partners

Visma

Visma är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköp, betalning, butiksdata, IT-projekt, anbud och upphandling. 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige, förenklar och effektiviserar verksamhets-processer hos 340 000 kunder i både privat och offentlig sektor.

Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 leverantörer med anbudsgivarkonton. Läs mer på www.tendsign.com.

Inköps- och fakturahanterinslösningen Visma Proceedo effektiviserar processer för avtalshantering, inköp, beställning och fakturahantering och gör att du på ett enkelt sätt får kontroll över inköp, kostnader och kvalitet. Läs mer på www.visma.se/proceedo.

Gärde Wesslau

Gärde Wesslau erbjuder rådgivning inom svensk och internationell affärsjuridik. Advokatbyrån har kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Jönköping, Helsingborg och Malmö och sysselsätter cirka 100 medarbetare.
Medarbetarna besitter spetskompetens inom sina områden och har en bred affärsjuridisk bas att stå på. Det starka samarbetet över kontorsgränserna och vår medverkan i internationella nätverk bidrar till att Gärde Wesslau kan erbjuda förstklassig kompetens inom affärsjuridikens samtliga områden.

Kontakt