Välkommen!

Uppdatering: Nyligen meddelade regeringen att nya LOU och LUF inte kommer att träda i kraft under april 2016. Detta gör det problematisk för er upphandlare och leverantörer! Vi har därför valt att utveckla Framtidens upphandling: Nya LOU och LUF 2016 till Så hanterar du mellantiden: Nya upphandlingslagarna försenade till 2017?

Frågeställningar som uppkommit på grund av senareläggningen: Kan kollektivavtalsliknande villkor tillämpas redan idag i avvaktan på nytt regelverk? Hur ska vi förhålla oss till rådande situation? Hur ska vi agera under övergångsperioden?

Finns det regler som ändå kan göras tillämpliga av leverantörer mot upphandlande myndigheter och enheter?
”Vissa delar av direktiven kan bli tillämpliga för upphandlingar som påbörjas från och med den 18 april i år enligt principen om direkt effekt. Detta kan få praktisk betydelse för de delar av direktiven som skapar nya rättigheter för leverantörer i förhållande till nuvarande upphandlingslagstiftning.”– Fredrik Linder, Hamilton Advokatbyrå

Du får höra allt om vad de nya reglerna innebär, konsekvensen av senareläggningen och hur vi ska hantera mellantiden. Missa inte årets mest heltäckande konferenser om nya upphandlingslagarna och oredan kring införandet, på Grand Hotel i Stockholm. Få svar av upphandlingsexperter på alla dina frågor.

Program

Uppdatering av programmet sker löpande!

08.00

Registreringen öppnar

Kaffe och smörgås serveras.

09.00

Välkommen!

Niclas Söderlund, Upphandling24s chefredaktör och dagens moderator, hälsar välkommen.

09.10

Från EU-direktiv till svensk lagstiftning

Så går det till när EU-direktiven blev svensk lag. Upphandlingsmyndigheten berättar hur processen går till och konsekvensen av förseningen. Vilket stöd kan upphandlare och leverantörer förvänta sig av Upphandlingsmyndigheten med anledning av senareläggningen?

Anders Asplund, chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Större möjligheter att förhandla enligt direktivet och nya LOU

Vad får man förhandla om? Vad får man inte förhandla om? Hur ska likabehandlingsprincipen upprätthållas? Kan direktivets utökade möjligheter till förhandling tillämpas innan nya LOU träder ikraft? Fredrik Linder från Hamilton Advokatbyrå ger praktiska tips om hur man ska agera vid förhandlingar.

Fredrik Linder, advokat, Hamilton advokatbyrå

Ändringar, byte av leverantör, kompletteringar – utan att ny upphandling behövs

Ändringsklausuler inkluderade i den ursprungliga upphandlingen, möjligheten till kompletterande beställningar, ändringar till följd av oförutsebara omständigheter samt var gränserna går beloppsmässigt för att ändringar ska vara tillåtna utan att ny upphandling krävs. När är ett byte av leverantör är en tillåten ändring av kontraktet? Vad gäller idag och vilka regler ska vi tillämpa fram till dess att nya LOU/LUF träder ikraft.

Henrik Nilsson, advokat och Patricia Jonsell, advokat, Gärde Wesslau advokatbyrå

10.40

Kaffe och tilltugg

11.10

Tre nya grunder för utvärdering av anbud

Genomgång av de tre nya grunder som kan användas för utvärdering av anbud d v s ”Bästa förhållande mellan pris och kvalitet”, ”Kostnad” och ”Pris”. Vad är skillnaden mellan gällande och kommande tilldelningskriterierna? Vilken betydelse får förseningen av implementeringen av de nya reglerna för möjligheten att använda lägsta pris som tilldelningskriterium?

Liselott Fröstad, advokat och Jenny Kenneberg, advokat, Andersson Gustafsson advokatbyrå

Miljökrav och sociala krav

Vilka nya möjligheter ges att ställa sociala krav och miljörelaterade krav och använda miljömärken? Hur ska vi förhålla oss till nya direktivet när de svenska lagarna ännu inte trätt ikraft. Kan vi ställa kollektivavtalsliknande villkor idag? Blir det möjligt att ställa krav på kollektivavtal framöver?

Nicklas Hansson, advokat, MAQS advokatbyrå

12.10

Lunch

13.10

Leverantörsprövning: uteslutning, kvalificering och ESPD

Enligt de nya upphandlingsdirektiven ställs högre krav på upphandlande myndigheter och enheter vad gäller prövningen av leverantör, bland annat avseende kontrollen av leverantörers straffrättsliga historik. Samtidigt sker flera förändringar vad gäller hur prövningen ska ske och flera nyheter är avsedda av minska administrationen. Upphandlande myndigheter blir framöver skyldiga att acceptera ett Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, ESPD, från anbudsgivare och anbudssökande som ett preliminärt bevis. Vad innebär förändringarna för dig som upphandlare och hur ska ESPD tillämpas i praktiken?

Henrik Grönberg, jurist, Upphandlingsmyndigheten

Open sessions

Vi har ambitionen att vara så heltäckande som möjligt. Talarna ger korta föreläsningar på de delar av lagstiftningen som inte hinns med på scenen. Välj fritt mellan ämnen under 30 minuter.

 • LUK – Upphandling av koncessioner
  Henrik Nilsson, advokat, Gärde Wesslau advokatbyrå
 • Korruption och jäv
  Patricia Jonsell, advokat, Gärde Wesslau advokatbyrå
 • Europeiska Enhetliga Upphandlingsdokumentet (ESPD)
  Henrik Grönberg, jurist, Upphandlingsmyndigheten
 • Offentliga kontrakt mellan upphandlande myndigheter
  Anders Asplund, chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten
 • Inköpscentraler får agera som grossist
  Mikael Dubois, , advokat, Hamilton advokatbyrå
 • Främjande av konkurrens genom att dela större upphandlingar i mindre
  Viktoria Edelman, advokat och Jenny Kenneberg, advokat, Andersson Gustafsson advokatbyrå
 • Upphandlingar under tröskelvärdena
  Liselott Fröstad, advokat och Maja Löfgren, jurist, Andersson Gustafsson advokatbyrå
 • Sekretess i upphandlingsärenden
  Nicklas Hansson, advokat, MAQS advokatbyrå
 • Kapacitetskrav
  Jimmy Carnelind, advokat, MAQS advokatbyrå

Hur kan och får leverantören delta i förberedelserna inför upphandlingen?

I de nya direktiven beskrivs bland annat hur marknadsundersökningar får användas vid förberedelserna inför en upphandling. Vi går igenom hur dessa förutsättningar ser ut samt även hur upphandlare ska agera för att inte bryta mot de upphandlingsrättsliga principerna i bemötandet av anbudsgivare som deltagit i förberedelserna och andra anbudsgivare.

Henrik Nilsson, advokat och Patricia Jonsell, advokat, Gärde Wesslau advokatbyrå

15.00

Paus med kaffe och tilltugg

15.30

Hantering av onormalt låga anbud

Nya bestämmelserna om hantering av onormalt låga anbud. Vad innebär denna förändring? Redogörelse för svensk domstolspraxis avseende bedömning av onormalt låga anbud. Diskussion kring praktisk betydelse och påverkan på strategisk prissättning och etablering på nya marknader. Hur ska vi förhålla oss till onormalt låga anbud under tiden fram till en ny lagstiftning?

Viktoria Edelman, advokat och Maja Löfgren, jurist, Andersson Gustafsson advokatbyrå

16.00

Nya regler för ramavtal

I nya LUF införs bestämmelser som reglerar ramavtal och hur avrop ska genomförs. Dessa är helt nya inom försörjningssektorerna. Vad innebär dessa bestämmelser för upphandlande enheter? Vilka förändringar tillkommer inom den klassiska sektorn? Vilka krav på årsomsättning får ställas på anbudsgivare vid en ramavtalsupphandling? Ska upphandlande myndigheter och enheter tillämpa de nya strängare villkoren redan innan de nya lagarna träder ikraft? Exempel på objektiva kriterier som kan styra valet mellan förnyad konkurrensutsättning och samtliga villkor fastställda.

Ulf Yxklinten, advokat, MAQS advokatbyrå

16.30

Mingel med dryck och tilltugg

Välkommen att stanna på ett glas vin, öl eller alkoholfritt. Ta chansen att mingla med advokaterna och kollegorna!

Det här får du på konferensen

Konferensavgift

Pris 3 900 kr plus moms.

Är du student? Vi erbjuder studentrabatt! Du betalar endast 500 kr inklusive moms. Kontakta  för att boka.

Detta får du i priset!

Konferensdeltagande, frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och mingel med förfriskningar. Redan dagen efter får du tillgång till talarnas presentationer. Under dagen ges du också flera tillfällen att nätverka och bredda ditt kontaktnät med upphandlare, inköpare och leverantörer.

Har du frågor? Kontakta oss på 

Verktygen

Verktygen för att genomföra bättre upphandlingar och affärer.

Nätverkande

Ett breddat nätverk med nya värdefulla kontakter, samt möjlighet att ställa frågor direkt till talarna.

Inspiration

Inspiration att dela med dig av till dina kollegor när du är tillbaka på kontoret.

Dokumentation

Du får dokumentation från dagen i PDF-format.

Hitta hit

Talare

MAQS Advokatbyrå

MAQS är en affärsjuridisk fullservicebyrå med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi är 175 medarbetare av vilka 125 är jurister.

Våra kunder är såväl svenska som internationella små, medelstora och stora företag, finansiella institutioner och verksamheter från den offentliga sektorn.

MAQS ger rådgivning åt såväl upphandlande myndigheter som leverantörer avseende alla aspekter rörande offentlig upphandling. Vi företräder även våra klienter i förvaltningsdomstol i överprövningsmål och i allmän domstol i samband med skadeståndstalan.

Vi ska vara bäst på att hitta lösningar som främjar våra kunders affärer.

Gärde Wesslau

Gärde Wesslau erbjuder rådgivning inom svensk och internationell affärsjuridik. Advokatbyrån har kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Jönköping, Helsingborg och Malmö och sysselsätter cirka 100 medarbetare.
Medarbetarna besitter spetskompetens inom sina områden och har en bred affärsjuridisk bas att stå på. Det starka samarbetet över kontorsgränserna och vår medverkan i internationella nätverk bidrar till att Gärde Wesslau kan erbjuda förstklassig kompetens inom affärsjuridikens samtliga områden.

AG Advokat

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som har i uppdrag att utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för effektiva, innovativa och hållbara offentliga affärer. Besök upphandlingsmyndigheten.se för mer information.

Hamilton

Kontakt

Christine Karlsson
Konferensansvarig

08 453 60 54

Flora Waardahl
Marknadsansvarig

070 141 07 39

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42