Välkommen!

Program Sälj mer till offentlig sektor

08:30

Registrering öppnar

Enklare frukost serveras

09:30

Välkomna!

Dagens moderator hälsar välkommen.

När kan man sälja och till vem på den offentliga marknaden?

Modellen för att påverka den offentliga marknaden har fått fäste och de flesta vet nu att dialog inte bara är tillåtet utan även efterfrågat. Det är dags att börja prata sälj. Hur gör man? När kan man sälja och till vem? Några av de frågor som kommer besvaras som introduktion till en heldag om försäljning till offentlig marknad.

Fredrik Tamm, VD, Doublecheck

Presentation

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör

I april 2016 ska de nya EU-direktiven för offentlig upphandling vara implementerade i svensk lagstiftning. Hur påverkar det dig som leverantör? Juristen berättar bland annat om utökade möjligheter till förhandling och hur de nya reglerna kan komma att förenklad för företag att delta i upphandlingar.

Jimmy Carnelind, advokat, MAQS

Presentation

10:40

Kaffe

11:10

Så förbättrar du dialog och avtalsuppföljning för en lyckad affär

Hur får du en bra informativ kommunikation med den upphandlande myndigheten, vilket i sin tur kan leda till en bra affär för båda parter? Dialog före, under och efter upphandlingen är ett av dina viktigaste verktyg. Att luta sig tillbaka när kontraktet är påskrivet är ett vanligt misstag. Uppföljningsmöten, avstämningar och en bra intern avtalshantering är delar som ger möjlighet till ett proaktivt arbete. Hur kartlägger man sitt nuvarande arbete för att hitta förbättringsområden?

Reidar Gårdebäck, anbudskonsult, Regarde

Presentation

Sluta sälj!

Trenden är tydlig. Det traditionella sättet att sälja, genom att föreslå färdiga generella lösningar till kunder är inte längre gångbart. Oavsett vad som säljs, om det som köps in offentligt eller privat, har förutsättningarna ändrats radikalt. Kunderna hittar idag nästan all information på nätet och bildar sig snabbt en uppfattning om vem de vill handla av, vad och hur de vill köpa. Det ställer helt nya krav på alla säljande företag.

Joakim Harping, konsult, Affärsakademin

Presentation

12:20

Lunch

13:20

Överprövningsutredningen ur ett leverantörsperspektiv

I mars i år presenterade Överprövningsutredningen sitt förslag till uppdaterad lagstiftning på området. Vad betyder det för dig som är leverantör? Du får höra om preklusionsfrist, direktupphandling, rättegångsavgifter med mera.

Christian Martinsson, advokat, MAQS

Presentation

Hur påverkar kategoristyrning mig som leverantör?

Polisen, en av Sveriges största myndigheter, är i en övergång mot strategiskt inköpsarbete och kategoristyrning. Hur påverkar det Polisens leverantörer, vad gäller upphandling, dialog och samarbete?

Christina Hedlycke, strategisk inköpare och Daniel Gottberg, upphandlare, Polismyndigheten

Presentation

När mitt företag kan ha rätt till skadestånd

Vad händer om en upphandling genomförs på felaktigt sätt, om kontrakt skrivs utan att upphandlingen annonserats eller en pågående upphandling avbryts? Och vad  händer om mitt företag fått ett avtal, men det inte används som det var avsett?

Charlotta Frenander, seniorkonsult, Doublecheck

Presentation

15:00

Kaffe

Hur kan utvärderingsmodellen jobba för dig?

Utvärderingsmodellen fäller avgörandet men varför ser de olika modellerna ut som de gör? Kan du som leverantör påverka upphandlarens val av utvärderingskriterier?

Christian Wollin, VD, Tenders

Frågestund med dagens talare

Ta chansen och ställ alla frågor du har och få hjälp från proffsen.

16:30

Mingel

Nätverka med andra leverantörer över ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ.

Dagens talare