Välkommen!

Varmt välkommen till en heldag om strategiska upphandlingar och inköp, denna gång i Malmö!

Möt upphandlingsexperter, jurister och leverantörer som ger dig sina allra bästa verktyg för att du även i fortsättningen ska kunna göra lyckade affärer! Även Upphandlingsmyndigheten är på plats.

Perfekt för dig som arbetar på en strategisk och övergripande nivå, som exempelvis upphandlings- eller inköpschef, ekonomichef eller strategisk upphandlare. Få ny inspiration, motivation och bli ännu skickligare på strategier!

Exempel på frågor som kommer att tas upp under dagen är:

  • Kategoristyrning
  • Nyckeltal
  • Förhandling
  • Social upphandling
  • Rätt kompetens – nu och i framtiden

Under dagen ges även gott om utrymme att ställa frågor och vara delaktig i debatt och diskussion. Som vanligt delar vi upp eftermiddagen i två spår – ett för upphandlare och ett för leverantörer!

Det här är konferensen för dig som arbetar med strategiska affärer och vill lära dig hur du genom smarta upphandlingar och inköp kan göra skillnad, varmt välkommen!

Program Strategiska inköp

08.30

Registrering öppnar

Enklare frukost serveras

09.30

Välkomna!

Dagens moderator hälsar välkommen.

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling – hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar?

Juristerna analyserar bland annat förslagen i den nyligen presenterade utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal.

Robert Moldén, EU-advokat och partner, Mohamed Hama Ali, biträdande jurist, och David Schreiber, biträdande jurist, advokatbyrån Gärde Wesslau

Presentation

Den strategiska upphandlingens betydelse

Vad kan åstadkommas med strategisk upphandling, vilka affärer och vilka resultat.

Björn Axelsson, professor, Handelshögskolan i Stockholm

Presentation

11.20

Paus för kaffe och fika

Den strategiska upphandlingens organisatoriska utmaning

Vilka krav ställs på kompetens och organisatoriskt stöd vid strategisk upphandling?

Björn Axelsson, professor, Handelshögskolan i Stockholm

Presentation

Att införa strategiska inköp och kategoristyrning

Polisen, en av Sveriges största myndigheter, jobbar för att införa modern inköpsteknik och satsar hårt på att integrera inköpsprocesserna med verksamhetsprocesserna genom kategoristyrning. Ett strategiskt och affärsmässigt arbetssätt är fokus. Ta del av deras erfarenheter och konkreta tips.

Mia Friari Söderholm, chef för sektionen för kategoristyrning och Daniel Moius, inköpschef, Polismyndigheten

Presentation

12.30

Lunch

Offentlig sektor

Leverantör

13.30

Att förhandla strategiskt

Den nya upphandlings- lagstiftningen kommer ge större utrymme för förhandling. Årets förhandlare 2014 tipsar om hur du förhandlar på ett sätt som ger resultat.

Christel Prinsén, IT Sourcing Manager, SKF

Presentation

Att leverera till strategiska inköp

Vad är ett strategiskt inköp och hur blir man leverantör till ett sådant? Är offentliga affärer strategiska eller är det bara något som är en konsekvens av en budget? Du kommer få en insikt om hur vi kan påverka den enskilde beställaren och inköparen att sätta den offentliga affären i sitt rätta perspektiv.

Fredrik Tamm, VD, Doublecheck

Presentation

Siffrornas magi – 10 budord för hur du kan använda nyckeltal i ditt arbete

Hur du använder och inte använder siffror i ditt dagliga arbete. En lättsam presentation med allvarlig underton om hur du får siffror att bli både roligare och mer användbara i din arbetsvardag.

Anders Johrén, nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet

Presentation del 1

Att skriva ett vinnande anbud

Att lämna in ett anbud handlar inte bara om att uppfylla alla skall-krav. Hur du skriver spelar stor roll för hur mottagaren uppfattar ditt anbud. Anbudsexperten Christian Wollin ger konkreta råd om hur du kan analysera din text, skapa ett attraktivt tilltal, en röd tråd som gör det lätt att läsa och om semantikens betydelse för kalkylen.

Christian Wollin, VD, Tenders International Consulting

Presentation

14.30

Paus för kaffe och fika

Nyckeltal – ett sätt att styra din verksamhet mot ökad framgång

Vi går igenom sex olika syften med nyckeltal och hur du med hjälp av nyckeltalen kan styra din verksamhet mot ännu större framgång. Hur kan du undvika att nyckeltalen blir en administrativ belastning som minskar arbetsglädjen och arbetsresultatet?

Anders Johrén, nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet

Presentation del 2

Så jobbar vi med social upphandling

MKB berättar hur och varför man ställer sociala krav i upphandling och hur man samarbetar med leverantörerna.

Marie Ljungholm, upphandlare, MKB Fastighet

Presentation

Upphandlarens roll för att driva och leda de strategiska frågorna

Vad kommer att krävas av oss upphandlare i framtiden och vilken profil behöver vi på vår kompetens?

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD och koncernchef, SKL Kommentus

Presentation

Social upphandling: nya affärsmöjligheter för leverantörer med engagemang

Kaisa Adlercreutz, advokat och partner, Amir Daneshpip, biträdande jurist och Johan Lidén, biträdande jurist, Gärde Wesslau

Presentation

16.30

Mingel

Diskutera dagen över ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ och nätverka med andra upphandlare, inköpare, leverantörer och jurister!

Dagens talare

Plats: Scandic Triangeln, Malmö

Våra partners

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som har i uppdrag att utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för effektiva, innovativa och hållbara offentliga affärer. Besök upphandlingsmyndigheten.se för mer information.

Visma

Visma är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköp, betalning, butiksdata, IT-projekt, anbud och upphandling. 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige, förenklar och effektiviserar verksamhets-processer hos 340 000 kunder i både privat och offentlig sektor.

Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 leverantörer med anbudsgivarkonton. Läs mer på www.tendsign.com.

Inköps- och fakturahanterinslösningen Visma Proceedo effektiviserar processer för avtalshantering, inköp, beställning och fakturahantering och gör att du på ett enkelt sätt får kontroll över inköp, kostnader och kvalitet. Läs mer på www.visma.se/proceedo.

Doublecheck

DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

AffärsConcept

AffärsConcept är ett dotterbolag till SKL Kommentus AB. Vår affärsidé är att hjälpa köpare inom offentlig sektor att genomföra lyckade affärer.

Verksamheten består av tre inriktningar: Upphandlingsstöd, Utbildning och Utredning

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, varje år genomför vi 300 konsultuppdrag och 150 utbildningsdagar.
AffärsConcept åtar sig endast uppdrag som är till nytta för myndigheter, organisationer och företag som följer lagen om offentlig upphandling.

Gärde Wesslau

Gärde Wesslau erbjuder rådgivning inom svensk och internationell affärsjuridik. Advokatbyrån har kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Jönköping, Helsingborg och Malmö och sysselsätter cirka 100 medarbetare.
Medarbetarna besitter spetskompetens inom sina områden och har en bred affärsjuridisk bas att stå på. Det starka samarbetet över kontorsgränserna och vår medverkan i internationella nätverk bidrar till att Gärde Wesslau kan erbjuda förstklassig kompetens inom affärsjuridikens samtliga områden.

Tenders

Tenders startades 2005 utifrån ett behov av en aktör som både kunde ge konsultation under anbudsprocessen och ta hand om ett företags hela anbudsarbete. Tiden har visat att vår idé var riktig. Vi arbetar i dag med allt från enmansföretag till multinationella företag i många olika branscher.

Hos oss arbetar jurister, affärsstrateger och marknadsförare som tillsammans bildar ett expertteam som hjälper våra kunder att vinna fler affärer.

Tenders affärsidé är att vara en professionell partner i anbudsprocesser. Det betyder att vi erbjuder operativt stöd eller rådgivning i alla steg i en upphandlingsprocess. Vårt mål är att optimera ert anbudsarbete för att ni ska nå större framgång i offentliga affärer.

Tenders erbjuder ett brett spann av produkter för hela anbudsprocessen. Vi utbildar företag i offentliga affärer och juridiska frågor, analyserar förfrågningsunderlag, granskar anbud, skriver anbud, hanterar överprövningar i alla instanser och är en rådgivare inför, under och efter en upphandling.

Tenders medarbetare är alla skickliga projektledare med lång erfarenhet inom offentlig upphandling. Vi har formella utbildningar inom bland annat affärsjuridik, redovisningsekonomi och marknadsekonomi samt erfarenhet från ledande befattningar inom företag i flera olika branscher.

Kontakt

Christine Karlsson
Konferensansvarig

08 453 60 54

Flora Waardahl
Marknadsansvarig

070 141 07 39

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42