UPPHANDLING24

Sverigeturnén

BOKA HÄR

Upphandling24:s Sverigeturné 2018

Den tredje upplagan av Sverigeturnén är nu på gång. Återigen tar vi med intressanta partner och håller halvdagsseminarier runt om i Sverige kring offentlig upphandling. Vi lyfter aktuella ämnen och mixar föreläsningar med bordsdiskussioner. Bli inspirerad, dela erfarenheter och nätverka! Nytt för i år är en gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande.

Med oss i vår har vi: SKL Kommentus, Svenskt Näringsliv, Upphandlingsmyndigheten, e-Avrop, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering och Colligio. Återigen bistår Scandic hotell med konferenslokalerna. Så välkomna att boka era platser på hemmaplan!

Dagen erbjuder

  • 4-5 seminariepass
  • Fördjupningar, inspiration och erfarenhetsutbyten
  • Bordsdiskussioner
  • Gemensam lunch & kaffepauser
  • Frukost för de dagar som startar på morgonen
Anmäl dig idag!

DATUM STÄDER OCH PROGRAM

Klicka på respektive stad för mer information

Premiären av vår rikstäckande Sverigeturné i upphandlarsverige går av stapeln i Stockholm. Återigen en spännande mix av talare och livliga bordssamtal. Nytt för i år är en gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

Program

08.00 Registrering och frukost

08:30 Proportionalitetsprincipen – när det fungerar som bäst
Är ett mer proportionellt agerande under hela inköpsprocessen ett recept för att få mer attraktiva och fler anbud? Leder mer proportionella krav – från fastställande av behovet, till uppföljning av avtalet inklusive de kommersiella villkoren – till att leverantörerna i allt högre grad vill vara med och konkurrera om de offentliga kontrakten? Leder det till färre överprövningar? Holländarna har sedan många år på ett strategiskt sätt jobbat med proportionalitetsprincipen och vi kommer att visa hur de arbetat med stor framgång. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Birgitta Laurent, Jurist på Svenskt Näringsliv

09:10 Låt den nya praktikanten annonsera i TED…
Varför har det blivit så att annonsering av upphandlingar anses vara under en upphandlares värdighet och varför skyr alla annonseringsmomentet som pesten? En sak är säker, det är mycket få svenska TED-annonser, om ens några, som uppfyller lagkraven. Vi kommer att gå igenom de fem vanligaste felen som görs i upphandlingsannonser och visa hur de enkelt kan undvikas. Dessutom ger vi er en inblick i den kommande förändringen av annonseringsreglerna. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Per Werling, Upphandlingsjurist på e-Avrop

09:50 Paus för fika och nätverkande

10:10 Hur upphandlas intellektuella tjänster? Hur får man den kvalitet som man är ute efter?
Charlotte Murray är konsultchef på Affärsconcept och har förmånen att se möjligheterna från båda sidor. Hon kommer att ge praktiska råd om hur man gör för att få önskad kvalitet vid en upphandling av intellektuella tjänster. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Charlotte Murray, Konsultchef, AffärsConcept

10:50 Märkning & certifiering – att säkra kvalitetskrav eller stjälpa konkurrensen?
I den nya upphandlingslagen kan man ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men vilka är fallgroparna och hur väljer man mellan relevant märkning eller certifiering? Mattias Nettarp på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering lyfter begreppen certifiering och märkning och visar ur olika perspektiv hur dessa kan bidra i upphandlingen och vid avtalsuppföljningen. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Mattias Nettarp från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

11:30 En digital inköpsprocess Vilka är fördelarna med e-handel och vad behöver man göra för att uppnå målsättningarna?
Upphandlingsmyndigheten beskriver den digitala inköpsprocessen, de nyttor som finns samt vilka aspekter som bör adresseras för en framgångsrik e-handelsresa. Avslutas med 5-10 minuters frågestund.
Talare: Maria Lilja, Strateg Upphandlingsmyndigheten

12:10 Gemensam lunch

Datum och tid:
9 april 2018, ca 08:00 – 13:00
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

Boka er plats

Sundsvall är ett uppskattat stopp då vi alltid möts av hög energi och engagemang. Återigen bjuder vi på en spännande mix av talare och livliga bordssamtal. Nytt för i år är en gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

Program

10.30 Registrering och frukost

11:00 Att jobba strategiskt med inköp – vad innebär det?
Vi presenterar en försörjningsstrategisk modell som belyser viktiga strategiska frågeställningar för olika nivåer i verksamheten. Hur kan SKL Kommentus bidra med sin verksamhet i ert arbete och vad skapar vi för värde för er? Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Eva-Lotta Löwstedt Lundell, SKL Kommentus

11:40 Avtalsuppföljning – ett verktyg för en god affär
Caroline Johannesson fortsätter i vår på temat avtalsuppföljning. I höstas handlade det om hur man får med sig organisationen. Nu i vår går hon in på uppföljningen. Vad den innebär, hur man planerar på ett bra sätt och naturligtvis hur uppföljningen ska ske för att nå en god affär. Trots att de flesta är överens om att avtalsuppföljning är viktigt prioriteras den inte alltid. Detta kan bero på olika saker som resursbrist eller att det är svårt att hitta en struktur för att börja arbeta med avtalsuppföljning på ett effektivt sätt. Ni får konkreta tips på hur ni med enkla medel skapar förutsättningar för en god affär genom strategisk och målinriktad avtalsuppföljning. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Caroline Johannesson, Konsultchef på e-Avrop

12:20 Lunch

13:10 Proportionalitetsprincipen – när det fungerar som bäst
Är ett mer proportionellt agerande under hela inköpsprocessen ett recept för att få mer attraktiva och fler anbud? Leder mer proportionella krav – från fastställande av behovet, till uppföljning av avtalet inklusive de kommersiella villkoren – till att leverantörerna i allt högre grad vill vara med och konkurrera om de offentliga kontrakten? Leder det till färre överprövningar? Holländarna har sedan många år på ett strategiskt sätt jobbat med proportionalitetsprincipen och vi kommer att visa hur de arbetat med stor framgång. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Birgitta Laurent, Jurist på Svenskt Näringsliv

13:50 Märkning & certifiering – att säkra kvalitetskrav eller stjälpa konkurrensen?
I den nya upphandlingslagen kan man ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men vilka är fallgroparna och hur väljer man mellan relevant märkning eller certifiering? Mattias Nettarp på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering lyfter begreppen certifiering och märkning och visar ur olika perspektiv hur dessa kan bidra i upphandlingen och vid avtalsuppföljningen. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Mattias Nettarp från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

14:30 Tidig dialog
Genom dialog mellan det offentliga, leverantörer, brukare och andra aktörer skapas goda förutsättningar för att utveckla den offentliga affären. Dialogen bidrar till att skapa förnyelse inom offentlig sektor samtidigt som fler företag ges möjlighet att utveckla innovativa lösningar och nya produkter. Vilka metoder kan man använda sig och vilka förutsättningar behöver vara på plats? Ta del av olika exempel och erfarenheter av tidig dialog. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Maria Öhman, Strateg med inriktning innovation på Upphandlingsmyndigheten

15:10 Summering + mingel

Datum och tid: 13 april 2018, ca 10:30 – 15:30
Plats: Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31-33, Sundsvall

Boka er plats

Återigen bjuder vi på en spännande mix av talare och livliga bordssamtal. Nytt för i år är en gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

Program

10.30 Registrering och frukost

11:00 Proportionalitetsprincipen – när det fungerar som bäst
Är ett mer proportionellt agerande under hela inköpsprocessen ett recept för att få mer attraktiva och fler anbud? Leder mer proportionella krav – från fastställande av behovet, till uppföljning av avtalet inklusive de kommersiella villkoren – till att leverantörerna i allt högre grad vill vara med och konkurrera om de offentliga kontrakten? Leder det till färre överprövningar? Holländarna har sedan många år på ett strategiskt sätt jobbat med proportionalitetsprincipen och vi kommer att visa hur de arbetat med stor framgång. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Ellen Hausel, Jurist på Svenskt Näringsliv

11:40 Avtalsuppföljning – ett verktyg för en god affär
Caroline Johannesson fortsätter i vår på temat avtalsuppföljning. I höstas handlade det om hur man får med sig organisationen. Nu i vår går hon in på uppföljningen. Vad den innebär, hur man planerar på ett bra sätt och naturligtvis hur uppföljningen ska ske för att nå en god affär. Trots att de flesta är överens om att avtalsuppföljning är viktigt prioriteras den inte alltid. Detta kan bero på olika saker som resursbrist eller att det är svårt att hitta en struktur för att börja arbeta med avtalsuppföljning på ett effektivt sätt. Ni får konkreta tips på hur ni med enkla medel skapar förutsättningar för en god affär genom strategisk och målinriktad avtalsuppföljning. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Caroline Johannesson, Konsultchef på e-Avrop

12:20 Lunch

13:10 Hållbarhetskollen – en service för SKL Kommentus Inköpscentrals kunder
Hållbarhetskollen är en samordnad uppföljningsservice för kontroll av att krav på social hållbarhet som ställs i upphandlingar uppfylls. Syftet med att tillhandahålla denna service är att bidra till att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. På detta pass får du veta hur Hållbarhetskollen fungerar och vilken nytta du kan ha av resultatet. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Louise Svensson, Hållbarhetssamordnare, SKL Kommentus Inköpscentral

13:50 Märkning & certifiering – att säkra kvalitetskrav eller stjälpa konkurrensen?
I den nya upphandlingslagen kan man ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men vilka är fallgroparna och hur väljer man mellan relevant märkning eller certifiering? Mattias Nettarp på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering lyfter begreppen certifiering och märkning och visar ur olika perspektiv hur dessa kan bidra i upphandlingen och vid avtalsuppföljningen. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Mattias Nettarp från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

14:30 En digital inköpsprocess
Vilka är fördelarna med e-handel och vad behöver man göra för att uppnå målsättningarna? Upphandlingsmyndigheten beskriver den digitala inköpsprocessen, de nyttor som finns samt vilka aspekter som bör adresseras för en framgångsrik e-handelsresa. Avslutas med 5-10 minuters frågestund.
Talare: Maria Lilja, Strateg Upphandlingsmyndigheten

15:10 Summering + mingel

Datum och tid: 4 maj 2018, ca 10:30 – 15:30
Plats: Scandic Stortorget, Stortorget 15, Malmö

Boka er plats

Återigen bjuder vi på en spännande mix av talare och livliga bordssamtal. Nytt för i år är en gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

Program

10.30 Registrering och frukost

11:00 Proportionalitetsprincipen – när det fungerar som bäst Är ett mer proportionellt agerande under hela inköpsprocessen ett recept för att få mer attraktiva och fler anbud? Leder mer proportionella krav – från fastställande av behovet, till uppföljning av avtalet inklusive de kommersiella villkoren – till att leverantörerna i allt högre grad vill vara med och konkurrera om de offentliga kontrakten? Leder det till färre överprövningar? Holländarna har sedan många år på ett strategiskt sätt jobbat med proportionalitetsprincipen och vi kommer att visa hur de arbetat med stor framgång. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal. Talare: Birgitta Laurent, Jurist på Svenskt Näringsliv

11:40 Hur upphandlas intellektuella tjänster? Hur får man den kvalitet som man är ute efter? Charlotte Murray är konsultchef på Affärsconcept och har förmånen att se möjligheterna från båda sidor. Hon kommer att ge praktiska råd om hur man gör för att få önskad kvalitet vid en upphandling av intellektuella tjänster. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal. Talare: Charlotte Murray, Konsultchef Affärsconcept

12:20 Lunch

13:10 När pengarna fullständigt rinner ut från den upphandlande organisationen – vad göra? Ta del av ett framgångsrikt exempel från den privata sektorn. Avtalsrevision, en modell som driver både leverantör och beställare att följa överenskomna avtal bättre. Som grädde på moset skapas en bättre leverantörs- och beställarrelation. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal. Talare: Johan Lundvall, Colligio AB

13:50 Märkning & certifiering – att säkra kvalitetskrav eller stjälpa konkurrensen? I den nya upphandlingslagen kan man ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men vilka är fallgroparna och hur väljer man mellan relevant märkning eller certifiering? Mattias Nettarp på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering lyfter begreppen certifiering och märkning och visar ur olika perspektiv hur dessa kan bidra i upphandlingen och vid avtalsuppföljningen. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal. Talare: Mattias Nettarp från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

14:30 En digital inköpsprocess Vilka är fördelarna med e-handel och vad behöver man göra för att uppnå målsättningarna? Upphandlingsmyndigheten beskriver den digitala inköpsprocessen, de nyttor som finns samt vilka aspekter som bör adresseras för en framgångsrik e-handelsresa. Avslutas med 10 minuters frågestund. Talare: Maria Lilja, Strateg Upphandlingsmyndigheten

15:10 Summering + mingel Datum och tid: 15 maj 2018, ca 10:30 – 15:30

Plats: Scandic Gävle CH, Nygatan 45, Gävle

Boka er plats

Återigen bjuder vi på en spännande mix av talare och livliga bordssamtal. Nytt för i år är en gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

Program

08.00 Registrering och frukost

08:30 Proportionalitetsprincipen – när det fungerar som bäst
Är ett mer proportionellt agerande under hela inköpsprocessen ett recept för att få mer attraktiva och fler anbud? Leder mer proportionella krav – från fastställande av behovet, till uppföljning av avtalet inklusive de kommersiella villkoren – till att leverantörerna i allt högre grad vill vara med och konkurrera om de offentliga kontrakten? Leder det till färre överprövningar? Holländarna har sedan många år på ett strategiskt sätt jobbat med proportionalitetsprincipen och vi kommer att visa hur de arbetat med stor framgång. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Ellen Hausel, Jurist på Svenskt Näringsliv

09:10 Försörjningsstrategi i praktiken
Vi tänker prata om omvärldsbevakning, om till exempel nationella mål som redan i dag och framåt berör upphandlare och inköpare. Hur kan man möta målen för att bli framgångsrik i sin egen organisation? Vi berättar om olika strategier och ingångsvinklar för att säkra försörjningen och även hur SKL Kommentus är en del i detta. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Fredrik Lovén, Chef kundstöd, & Per Zackrisson, Regionalt inköpsstöd från SKL Kommentus inköpscentral

09:50 Paus för fika och nätverkande

10:10 UDD 2.0 – Upphandlingsdialog Dalarna går in i ny fas.
Information om det regionala projektet UDD som nu går in en ny fas. Vi presenterar mål och syfte för åren framöver. Övergripande målet är att fler småföretag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar Vi avslutar med rundabordssamtal där ni bidrar mer era tankar kring förväntningar input och upphandlarnas roll.
Talare: Kerstin Angberg-Morgården, Projektledare UDD Enheten för landsbygd och tillväxt och Anders Karlin, chef UpphandlingsCenter FBR

10:50 Märkning & certifiering – att säkra kvalitetskrav eller stjälpa konkurrensen?
I den nya upphandlingslagen kan man ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men vilka är fallgroparna och hur väljer man mellan relevant märkning eller certifiering? Mattias Nettarp på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering lyfter begreppen certifiering och märkning och visar ur olika perspektiv hur dessa kan bidra i upphandlingen och vid avtalsuppföljningen. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Mattias Nettarp från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

11.30 Leverantörsmångfald i offentlig upphandling
Under våren kommer Upphandlingsmyndigheten i flera olika aktiviteter fokusera på leverantörernas förutsättningar i den offentliga affären. Erika och Anna kommer att berätta om detta arbete och bl.a. redogöra för de insikter som Upphandlingsmyndighetens kundbehovsanalyser har gett och om de aktiviteter som inletts för att stärka leverantörer och framförallt små- och medelstora företags möjligheter att delta i offentliga upphandlingar.
Talare: Anna Lönnerberg, jurist och arbetar som strateg på Upphandlingsmyndigheten, Erika Pohjanen Kundmötesansvarig tjänstedesigner på Upphandlingsmyndigheten

12:10 Gemensam lunch

Datum och tid: 16 maj 2018, ca 08:00 – 13:00
Plats: Scandic Borlänge, Stationsgatan 21-23, Borlänge

Boka er plats

Återigen bjuder vi på en spännande mix av talare och livliga bordssamtal. Nytt för i år är en gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

Program

08:00 Registrering och frukost

08:30 Proportionalitetsprincipen – när det fungerar som bäst
Är ett mer proportionellt agerande under hela inköpsprocessen ett recept för att få mer attraktiva och fler anbud? Leder mer proportionella krav – från fastställande av behovet, till uppföljning av avtalet inklusive de kommersiella villkoren – till att leverantörerna i allt högre grad vill vara med och konkurrera om de offentliga kontrakten? Leder det till färre överprövningar? Holländarna har sedan många år på ett strategiskt sätt jobbat med proportionalitetsprincipen och vi kommer att visa hur de arbetat med stor framgång. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Ellen Hausel, Jurist på Svenskt Näringsliv

09:10 Tidig dialog
Genom dialog mellan det offentliga, leverantörer, brukare och andra aktörer skapas goda förutsättningar för att utveckla den offentliga affären. Dialogen bidrar till att skapa förnyelse inom offentlig sektor samtidigt som fler företag ges möjlighet att utveckla innovativa lösningar och nya produkter. Vilka metoder kan man använda sig och vilka förutsättningar behöver vara på plats? Ta del av olika exempel och erfarenheter av tidig dialog. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Maria Öhman, Strateg med inriktning innovation på Upphandlingsmyndigheten

09:50 Paus för fika och nätverkande

10:10 Försörjningsstrategi i praktiken
Vi tänker prata om omvärldsbevakning, om till exempel nationella mål som redan i dag och framåt berör upphandlare och inköpare. Hur kan man möta målen för att bli framgångsrik i sin egen organisation? Vi berättar om olika strategier och ingångsvinklar för att säkra försörjningen och även hur SKL Kommentus är en del i detta.Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Fredrik Lovén, Chef kundstöd, & Per Zackrisson, Regionalt inköpsstöd från SKL Kommentus inköpscentral

10:50 Märkning & certifiering – att säkra kvalitetskrav eller stjälpa konkurrensen?
I den nya upphandlingslagen kan man ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men vilka är fallgroparna och hur väljer man mellan relevant märkning eller certifiering? Mattias Nettarp på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering lyfter begreppen certifiering och märkning och visar ur olika perspektiv hur dessa kan bidra i upphandlingen och vid avtalsuppföljningen. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Mattias Nettarp från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

11.30 Leverantörsmångfald i offentlig upphandling
Under våren kommer Upphandlingsmyndigheten i flera olika aktiviteter fokusera på leverantörernas förutsättningar i den offentliga affären. Erika och Anna kommer att berätta om detta arbete och bl.a. redogöra för de insikter som Upphandlingsmyndighetens kundbehovsanalyser har gett och om de aktiviteter som inletts för att stärka leverantörer och framförallt små- och medelstora företags möjligheter att delta i offentliga upphandlingar.
Talare: Anna Lönnerberg, jurist och arbetar som strateg på Upphandlingsmyndigheten, Erika Pohjanen Kundmötesansvarig tjänstedesigner på Upphandlingsmyndigheten

12:10 Gemensam lunch

Datum och tid: 17 maj 2018, ca 08:00 – 13:00
Plats: Scandic Östersund Syd, Krondikesvägen 97, Östersund

Boka er plats

Återigen bjuder vi på en spännande mix av talare och livliga bordssamtal. Nytt för i år är en gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

Program

08:00 Registrering och frukost

08:30 Proportionalitetsprincipen – när det fungerar som bäst
Är ett mer proportionellt agerande under hela inköpsprocessen ett recept för att få mer attraktiva och fler anbud? Leder mer proportionella krav – från fastställande av behovet, till uppföljning av avtalet inklusive de kommersiella villkoren – till att leverantörerna i allt högre grad vill vara med och konkurrera om de offentliga kontrakten? Leder det till färre överprövningar? Holländarna har sedan många år på ett strategiskt sätt jobbat med proportionalitetsprincipen och vi kommer att visa hur de arbetat med stor framgång. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Ellen Hausel, Jurist på Svenskt Näringsliv

09:10 Låt den nya praktikanten annonsera i TED…
Varför har det blivit så att annonsering av upphandlingar anses vara under en upphandlares värdighet och varför skyr alla annonseringsmomentet som pesten? En sak är säker, det är mycket få svenska TED-annonser, om ens några, som uppfyller lagkraven. Vi kommer att gå igenom de fem vanligaste felen som görs i upphandlingsannonser och visa hur de enkelt kan undvikas. Dessutom ger vi er en inblick i den kommande förändringen av annonseringsreglerna. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Per Werling, Upphandlingsjurist på e-Avrop

09:50 Paus för fika och nätverkande

10:10 Vardagen på inköpscentralen – hur jobbar vi för att skapa värdeskapande avtal med kategoristyrning och upphandling?
Hur SKI/Inköpscentralen arbetar för att ge bästa nytta för sina kunder samt varför vi valde kategoristyrning för vår väg framåt. Ni kommer att få höra hur inköpscentralen arbetar med teambaserat och medarbetardrivet utvecklingsarbete. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Martina Weische, Tf Upphandlingschef, SKL Kommentus Inköpscentral

10:50 Märkning & certifiering – att säkra kvalitetskrav eller stjälpa konkurrensen?
I den nya upphandlingslagen kan man ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men vilka är fallgroparna och hur väljer man mellan relevant märkning eller certifiering? Mattias Nettarp på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering lyfter begreppen certifiering och märkning och visar ur olika perspektiv hur dessa kan bidra i upphandlingen och vid avtalsuppföljningen. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Mattias Nettarp från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

11.30 Leverantörsmångfald i offentlig upphandling
Under våren kommer Upphandlingsmyndigheten i flera olika aktiviteter fokusera på leverantörernas förutsättningar i den offentliga affären. Erika och Anna kommer att berätta om detta arbete och bl.a. redogöra för de insikter som Upphandlingsmyndighetens kundbehovsanalyser har gett och om de aktiviteter som inletts för att stärka leverantörer och framförallt små- och medelstora företags möjligheter att delta i offentliga upphandlingar.
Talare: Anna Lönnerberg, jurist och arbetar som strateg på Upphandlingsmyndigheten, Erika Pohjanen Kundmötesansvarig tjänstedesigner på Upphandlingsmyndigheten

12:10 Gemensam lunch

Datum och tid: 28 maj 2018, 08:00 – 13:00
Plats: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyen 24, Göteborg

Boka er plats

Återigen bjuder vi på en spännande mix av talare och livliga bordssamtal. Nytt för i år är en gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

Program

10.30 Registrering och frukost

11:00 Proportionalitetsprincipen – när det fungerar som bäst
Är ett mer proportionellt agerande under hela inköpsprocessen ett recept för att få mer attraktiva och fler anbud? Leder mer proportionella krav – från fastställande av behovet, till uppföljning av avtalet inklusive de kommersiella villkoren – till att leverantörerna i allt högre grad vill vara med och konkurrera om de offentliga kontrakten? Leder det till färre överprövningar? Holländarna har sedan många år på ett strategiskt sätt jobbat med proportionalitetsprincipen och vi kommer att visa hur de arbetat med stor framgång. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Ellen Hausel, Jurist på Svenskt Näringsliv

11:40 Låt den nya praktikanten annonsera i TED…
Varför har det blivit så att annonsering av upphandlingar anses vara under en upphandlares värdighet och varför skyr alla annonseringsmomentet som pesten? En sak är säker, det är mycket få svenska TED-annonser, om ens några, som uppfyller lagkraven. Vi kommer att gå igenom de fem vanligaste felen som görs i upphandlingsannonser och visa hur de enkelt kan undvikas. Dessutom ger vi er en inblick i den kommande förändringen av annonseringsreglerna. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Per Werling, Upphandlingsjurist på e-Avrop

12:20 Lunch

13:10 Vardagen på inköpscentralen – hur jobbar vi för att skapa värdeskapande avtal med kategoristyrning och upphandling?
Hur SKI/Inköpscentralen arbetar för att ge bästa nytta för sina kunder samt varför vi valde kategoristyrning för vår väg framåt. Ni kommer att få höra hur inköpscentralen arbetar med teambaserat och medarbetardrivet utvecklingsarbete. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Mia Friari Söderholm, Kategorichef, SKL Kommentus Inköpscentral

13:50 Märkning & certifiering – att säkra kvalitetskrav eller stjälpa konkurrensen?
I den nya upphandlingslagen kan man ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men vilka är fallgroparna och hur väljer man mellan relevant märkning eller certifiering? Mattias Nettarp på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering lyfter begreppen certifiering och märkning och visar ur olika perspektiv hur dessa kan bidra i upphandlingen och vid avtalsuppföljningen. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Mattias Nettarp från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

14:30 En digital inköpsprocess

Vilka är fördelarna med e-handel och vad behöver man göra för att uppnå målsättningarna? Upphandlingsmyndigheten beskriver den digitala inköpsprocessen, de nyttor som finns samt vilka aspekter som bör adresseras för en framgångsrik e-handelsresa. Avslutas med 5-10 minuters frågestund.
Talare: Maria Lilja, Strateg Upphandlingsmyndigheten

15:10 Summering + mingel

Datum och tid: 29 maj 2018, ca 10:30 – 15:30
Plats: Scandic Elmia, Elmiavägen 8, Jönköping

Boka er plats

Norrköping är ett självklart stopp på Sverigeturné. Återigen en spännande mix av talare och livliga bordssamtal. Nytt för i år är en gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

Program

10.30 Registrering och frukost

11:00 Proportionalitetsprincipen – när det fungerar som bäst
Är ett mer proportionellt agerande under hela inköpsprocessen ett recept för att få mer attraktiva och fler anbud? Leder mer proportionella krav – från fastställande av behovet, till uppföljning av avtalet inklusive de kommersiella villkoren – till att leverantörerna i allt högre grad vill vara med och konkurrera om de offentliga kontrakten? Leder det till färre överprövningar? Holländarna har sedan många år på ett strategiskt sätt jobbat med proportionalitetsprincipen och vi kommer att visa hur de arbetat med stor framgång. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Birgitta Laurent, Jurist på Svenskt Näringsliv

11:40 Avtalsuppföljning – ett verktyg för en god affär
Caroline Johannesson fortsätter i vår på temat avtalsuppföljning. I höstas handlade det om hur man får med sig organisationen. Nu i vår går hon in på uppföljningen. Vad den innebär, hur man planerar på ett bra sätt och naturligtvis hur uppföljningen ska ske för att nå en god affär. Trots att de flesta är överens om att avtalsuppföljning är viktigt prioriteras den inte alltid. Detta kan bero på olika saker som resursbrist eller att det är svårt att hitta en struktur för att börja arbeta med avtalsuppföljning på ett effektivt sätt. Ni får konkreta tips på hur ni med enkla medel skapar förutsättningar för en god affär genom strategisk och målinriktad avtalsuppföljning. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Caroline Johannesson, Konsultchef på e-Avrop

12:20 Lunch

13:10 Försörjningsstrategi i praktiken
Vi tänker prata om omvärldsbevakning, om till exempel nationella mål som redan i dag och framåt berör upphandlare och inköpare. Hur kan man möta målen för att bli framgångsrik i sin egen organisation? Vi berättar om olika strategier och ingångsvinklar för att säkra försörjningen och även hur SKL Kommentus är en del i detta. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Fredrik Lovén, Chef kundstöd, & Per Zackrisson, Regionalt inköpsstöd från SKL Kommentus inköpscentral

13:50 Märkning & certifiering – att säkra kvalitetskrav eller stjälpa konkurrensen?
I den nya upphandlingslagen kan man ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men vilka är fallgroparna och hur väljer man mellan relevant märkning eller certifiering? Mattias Nettarp på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering lyfter begreppen certifiering och märkning och visar ur olika perspektiv hur dessa kan bidra i upphandlingen och vid avtalsuppföljningen. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Mattias Nettarp från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

14:30 Våga utvärdera kvalitet!
Det är viktigt att våga utvärdera kvalitet och inte vara rädd för att träffa anbudsgivare under utvärderingsprocessen. Maria Holmberg kommer att visa möjliga sätt att utvärdera kvalitet och lyfta fram vad man som upphandlare bör tänka på. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Maria Holmberg, Upphandlingskonsult, Chef för Colligios kontor i Norrköping och Jönköping

15:10 Summering + mingel

Datum och tid: 1 juni 2018, ca 10:30 – 15:30
Plats: Scandic Norrköping Nord, Järngatan 17, Norrköping

Boka er plats

Återigen bjuder vi på en spännande mix av talare och livliga bordssamtal. Nytt för i år är en gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

Program

08:00 Registrering och frukost

08:30 Proportionalitetsprincipen – när det fungerar som bäst
Är ett mer proportionellt agerande under hela inköpsprocessen ett recept för att få mer attraktiva och fler anbud? Leder mer proportionella krav – från fastställande av behovet, till uppföljning av avtalet inklusive de kommersiella villkoren – till att leverantörerna i allt högre grad vill vara med och konkurrera om de offentliga kontrakten? Leder det till färre överprövningar? Holländarna har sedan många år på ett strategiskt sätt jobbat med proportionalitetsprincipen och vi kommer att visa hur de arbetat med stor framgång. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Birgitta Laurent, Jurist på Svenskt Näringsliv

09:10 Låt den nya praktikanten annonsera i TED…
Varför har det blivit så att annonsering av upphandlingar anses vara under en upphandlares värdighet och varför skyr alla annonseringsmomentet som pesten? En sak är säker, det är mycket få svenska TED-annonser, om ens några, som uppfyller lagkraven. Vi kommer att gå igenom de fem vanligaste felen som görs i upphandlingsannonser och visa hur de enkelt kan undvikas. Dessutom ger vi er en inblick i den kommande förändringen av annonseringsreglerna. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Per Werling, Upphandlingsjurist på e-Avrop

09:50 Paus för fika och nätverkande

10:10 Försörjningsstrategi i praktiken
Vi tänker prata om omvärldsbevakning, om till exempel nationella mål som redan i dag och framåt berör upphandlare och inköpare. Hur kan man möta målen för att bli framgångsrik i sin egen organisation? Vi berättar om olika strategier och ingångsvinklar för att säkra försörjningen och även hur SKL Kommentus är en del i detta. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Fredrik Lovén, Chef kundstöd, & Per Zackrisson, Regionalt inköpsstöd från SKL Kommentus inköpscentral

10:50 Märkning & certifiering – att säkra kvalitetskrav eller stjälpa konkurrensen?
I den nya upphandlingslagen kan man ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men vilka är fallgroparna och hur väljer man mellan relevant märkning eller certifiering? Mattias Nettarp på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering lyfter begreppen certifiering och märkning och visar ur olika perspektiv hur dessa kan bidra i upphandlingen och vid avtalsuppföljningen. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Mattias Nettarp från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

11.30 Tidig dialog
Genom dialog mellan det offentliga, leverantörer, brukare och andra aktörer skapas goda förutsättningar för att utveckla den offentliga affären. Dialogen bidrar till att skapa förnyelse inom offentlig sektor samtidigt som fler företag ges möjlighet att utveckla innovativa lösningar och nya produkter. Vilka metoder kan man använda sig och vilka förutsättningar behöver vara på plats? Ta del av olika exempel och erfarenheter av tidig dialog. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Maria Öhman, Strateg med inriktning innovation på Upphandlingsmyndigheten

12:10 Gemensam lunch

Datum och tid: 4 juni 2018, ca 08:00 – 13:00
Plats: Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, Karlstad

Boka er plats

Talare

PARTNERS OCH MEDVERKANDE ORGANISATIONER

SKL Kommentus

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som har i uppdrag att utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för effektiva, innovativa och hållbara offentliga affärer. Besök upphandlingsmyndigheten.se för mer information.

Svenskt Näringsliv

e-Avrop

Scandic

SBSC

Colligio

BLI PARTNER!

Vill du bli turnépartner till höstens Sverigeturné? Hör av dig till oss så berättar vi mer om möjligheterna.

ANMÄL INTRESSE

Kontakta oss

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42

Ulrika Ajax
Publisher
Mejla Ulrika
070 266 05 66

Christine Karlsson
Konferensansvarig
Mejla Christine
08 453 60 54

Flora Waardahl
Marknadsansvarig
Mejla Flora
070 141 07 39