UPPHANDLING24

SVERIGETURNÉN

BOKA HÄR

STOCKHOLM | SUNDSVALL | BORLÄNGE | MALMÖ | GÄVLE | ÖSTERSUND | VÄSTERÅS  GÖTEBORG | NORRKÖPINGKARLSTAD | JÖNKÖPING

Upphandling24:s Sverigeturné
Våren 2019

Fjärde upplagan av Sverigeturnén är nu på gång. Återigen tar vi med intressanta partner och håller seminarier runt om i Sverige kring offentlig upphandling. Vi lyfter aktuella ämnen och mixar föreläsningar med bordsdiskussioner. Bli inspirerad, dela erfarenheter och nätverka!

Våra turnévänner som vi har med oss i vår och som tillsammans med oss gör turnén är:

Scandic | SKL Kommentus | e-Avrop
| advokatfirman Delphi| advokatfirman Magnusson Law |
Advokatfirman Kahn Pedersen| Colligio | Samhall |  Decimalen

Dagen erbjuder

  • 5-6 seminariepass om 30 min plus 20 minuters rundabordssamtal
  • Fördjupningar, inspiration och erfarenhetsutbyten
  • Gemensam lunch & kaffepauser
  • Frukost för de dagar som startar på morgonen
Anmäl dig idag!

DATUM STÄDER OCH PROGRAM

Klicka på respektive stad för mer information

Nu är Sverigeturnén på väg ut i Upphandlarsverige, och vi bjuder i vår på en spännande mix av talare, ämnen och livliga bordssamtal. Nytt för i år är längre pass och mer tid till diskussioner. Vi har återigen gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

 

Sverigeturnén – våren 2019
Program – Stockholm 1 april

 

08.00 Registrering och frukost

08.30 Käppar i hjulet eller tydligare väg framåt?
Det är viktigt att hålla koll på omvärlden och bevaka vad som händer inom juridiken. Om aktuella juridiska frågor som påverkar förutsättningarna för Upphandlarsverige – nya regler, utredningsförslag, avgöranden från EU-domstolen och svenska domstolar.

Talare: Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus och Lina Lidell, omvärldsanalytiker, SKL Kommentus
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

09.20 Konsekvenserna vid för långtgående miljö- och csr-krav
Hur långt tillbaka i leverantörskedjan kan/bör obligatoriska miljö- och csr-krav ställas? Vad kan konsekvenserna för både leverantörer och myndigheter bli vid för långtgående miljö- och csr-krav?

Talare: Wille Steinert, associate, Magnusson Law
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

10.10 Bensträckare med frukt och fika

10.25 Transparens, offentlighet och sekretess
Vi ser en ökad trend av anbud med sekretessbegäran. Är det bra eller dåligt? Vad är det som gäller och hur ska vi hantera det?
Det finns en utbredd föreställning att LOU ger anbudsgivare rätt att kontrollera att det vinnande anbudet uppfyller alla krav och har utvärderats korrekt av den upphandlande myndigheten. Men stämmer det? Vilka uppgifter i andra leverantörers anbud har en anbudsgivare rätt till enligt LOU? Och vilka uppgifter kan anbudsgivare få ta del av med stöd av offentlighetsprincipen? Krockar LOU:s transparensprincip och offentlighets- och sekretesslagens sekretessbestämmelser? Vi rätar ut frågetecknen.

Talare: Paula Hägg, upphandlingsjurist, Colligio
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

11.15 Att få kontroll över sina inköp – utopi eller självklarhet?
Det kan tyckas enkelt för en offentlig verksamhet att få full kontroll på alla sina inköp.
Men det finns ingen quick fix, trots alla systemlösningar. Det är en verksamhetsfråga. Var ska man då börja? Vad är en rimlig tidsplan för att nå hela vägen? Genom ett helikopterperspektiv på den offentliga verksamheten får du en inblick i vilka steg som bör tas, beroende på var ni är och vad ni vill uppnå. Hur ska inköp, ekonomi och övriga verksamheter verka gemensamt?

Talare: Anders Hemberg, vd, Decimalen AB
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

12.05 Gemensam lunch

12.55 Vad är ett ska-krav?
Hur många olika krav finns det i offentlig upphandling, hur använder vi dem och var i upphandlingsdokumenten placerar vi dem.

Talare: Per Werling, upphandlingsjurist, e-Avrop
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

13.45 Offentliga besparingar genom ökad dialog
Angelica Jarl från Samhall framhåller vikten av konstruktiva dialoger och hur de kan bidra till offentliga besparingar och hållbara avtal. I dag upplever många leverantörer att offentliga upphandlingar sker genom monologer. Varför är det så? Vad är det för dialog som leverantören saknar och vilket ansvar har leverantören?

Talare: Angelica Jarl, chef offentlig sektor, Samhall
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

14.35 Avrundning och slut på dagen

Datum och tid: 1 april 08.00 – 14.40
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

Boka er plats

Nu är Sverigeturnén på väg ut i Upphandlarsverige, och vi bjuder i vår på en spännande mix av talare, ämnen och livliga bordssamtal. Nytt för i år är länge pass, och mer tid till diskussioner. Vi har återigen gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

 

Sverigeturnén – våren 2019
Program – Sundsvall 12 april

 

10:30 Registrering och kaffe mm

 

11:00 De viktigaste rättsfallen på upphandlingsområdet – vilka rättsfall kommer att påverka dig under 2019?
Martin Bogg och Hampus Stefansson, Advokatfirman Delphi har gått igenom de senaste rättsfallen på upphandlingsområdet och valt ut de viktigaste och mest intressanta. Kan man avropa varor från ramavtal som inte finns med i prislistan? När har leverantörer rätt till skadestånd för överprövningskostnader och har det nu blivit helt omöjligt att använda golvspriser – även om uteslutning inte sker? Dessa frågor och många fler besvaras under passet!

Talare: Martin Bogg och Hampus Stefansson, Advokatfirman Delphi
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

11:50 Blir upphandlingar mer komplicerade i framtiden?
Samhällsförändringarna leder till ett ökat behov av strategiskt ”helhetsstöd” för inköpsfunktionerna och behovet av att ta ett större grepp om de offentliga affärerna. Blir det mer komplicerat att göra bra upphandlingar i framtiden? AffärsConcept delar med sig av sina erfarenheter.

Talare: Gustav Blomberg, upphandlingskonsult och Heidi Karlander, upphandlingskonsult, AffärsConcept
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

12:40 Lunch

 

13:25 Att få kontroll över sina inköp – utopi eller självklarhet?
Det kan tyckas enkelt för en offentlig verksamhet att få full kontroll på alla sina inköp.
Men det finns ingen quick fix, trots alla systemlösningar. Det är en verksamhetsfråga. Var ska man då börja? Vad är en rimlig tidsplan för att nå hela vägen? Genom ett helikopterperspektiv på den offentliga verksamheten kommer Anders Hemberg att ge er en inblick i vilka steg som bör tas, beroende på var ni är och vad ni vill uppnå. Hur ska inköp, ekonomi och övriga verksamheter verka gemensamt?

Talare: Jonas Cederfjäll, partner, Decimalen AB
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

14:15 Dimarsodomen: en förutsättning  för funktionsupphandlingar
Rättspraxis har under de senaste åren skärpts vad avser tydlighet i utvärdering. Hade den utvecklingen av praxis fortsatt skulle det i praktiken innebära slutet för funktionsupphandlingar. Per Kyhle kommer att utveckla sitt resonemang och förklara varför Dimarsodomen är så viktig

Talare: Per Kyhle, upphandlingskonsult, Colligio
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

15:05 Bensträckare med frukt och fika

 

15:20 Upphandlingens ABC – Avtal, beställning, check
ABC – Det är i mina tankar”. Anna Book hade kanske inte avtalsuppföljning i tanken när hon 1985 äntrade schlagerscenen, men texten är högst aktuell även i dessa sammanhang.  Genom att låta uppföljningens ABC – Avtal, Beställning och Checklista ta plats inom organisationen så kan det skapas goda möjligheter till en lyckad uppföljning.


Talare: Jill Cato, upphandlingskonsult, e-Avrop
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

16:10 Offentliga besparingar genom ökad dialog
Angelica Jarl från Samhall framhåller vikten av konstruktiva dialoger och hur de kan bidra till offentliga besparingar och hållbara avtal. I dag upplever många leverantörer att offentliga upphandlingar sker genom monologer. Varför är det så? Vad är det för dialog som leverantören saknar och vilket ansvar har leverantören?

Talare: Angelica Jarl, chef offentlig sektor, Samhall
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

17:00 Avrundning och slut på dagen

 

Datum och tid: 12 april 2019, ca 10:30 – 17:00
Plats: Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31-33, Sundsvall

Boka er plats

Nu är Sverigeturnén på väg ut i Upphandlarsverige, och vi bjuder i vår på en spännande mix av talare, ämnen och livliga bordssamtal. Nytt för i år är längre pass, och mer tid till diskussioner. Vi har återigen gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

 

Sverigeturnén – våren 2019
Program – Borlänge 26 april

 

10.30 Registrering och kaffe


11.00 Käppar i hjulet eller tydligare väg framåt?

Det är viktigt att hålla koll på omvärlden och bevaka vad som händer inom juridiken. Om aktuella juridiska frågor som påverkar förutsättningarna för upphandlarsverige – nya regler, utredningsförslag, avgöranden från EU-domstolen och svenska domstolar mm.

Talare: Lotta Olsson, bolagsjurist, SKL Kommentus, & Lina Lidell, omvärldsanalytiker, SKL Kommentus
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

11.50 Informationssäkerhet och offentlig upphandling
Frågor om informationssäkerhet har fått ökat fokus på senare tid. Den nya säkerhetsskyddslagen, GDPR och debatten om molntjänsters vara eller icke-vara i offentlig verksamhet innebär att upphandlande myndigheter och enheter, och deras leverantörer, ställs inför nya utmaningar. Vi reder ut begreppen, pekar på de vanligaste fallgroparna och delar med oss av de bästa tipsen för säker informationshantering.

Talare: Staffan Malmgren, Legal Technology Officer, Advokatfirman Kahn Pedersen
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

12.40 Lunch

 

13.25 Möjligheter att främja innovation
Med syfte att främja innovativa lösningar i offentliga upphandlingar infördes det nya upphandlingsförfarandet innovationspartnerskap. Sedan reglerna infördes har bara ett fåtal upphandlingar av innovationspartnerskap genomförts. Är det för svårt, finns det andra sätt att upphandla innovationer och partnerskap? Vi delar erfarenheter och berättar om de olika stegen i upphandling av innovationspartnerskap och av idéer om andra och kanske enklare sätt att upphandla något som inte finns.

Talare: Charlotta Holmer, upphandlingskonsult & Jennie Janeröd Nilsson, upphandlingskonsult, Colligio
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

14.15 Att få kontroll över sina inköp – utopi eller självklarhet?
Det kan tyckas enkelt för en offentlig verksamhet att få full kontroll på alla sina inköp.
Men det finns ingen quick fix, trots alla systemlösningar. Det är en verksamhetsfråga. Var ska man då börja? Vad är en rimlig tidsplan för att nå hela vägen? Genom ett helikopterperspektiv på den offentliga verksamheten kommer Jonas Cederfjäll att ge er en inblick i vilka steg som bör tas, beroende på var ni är och vad ni vill uppnå. Hur ska inköp, ekonomi och övriga verksamheter verka gemensamt?

Talare: Jonas Cederfjäll, partner, Decimalen AB
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

15.05 Eftermiddagsfika


15.20 Begäran om allmän handling – vad gäller?

Är allmän handling alltid offentlig och när kan jag neka lämna ut den? Vem kan göra prövningen huruvida en handling ska lämnas ut eller inte. Nu rätar vi ut lite frågetecken och myter gällande att lämna ut handlingar och på vilka grunder man kan lägga sekretess.

Talare: Jill Cato, upphandlingskonsult, e-Avrop
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

16.10 Offentliga besparingar genom ökad dialog
Angelica Jarl från Samhall framhåller vikten av konstruktiva dialoger och hur de kan bidra till offentliga besparingar och hållbara avtal. I dag upplever många leverantörer att offentliga upphandlingar sker genom monologer. Varför är det så? Vad är det för dialog som leverantören saknar och vilket ansvar har leverantören?

Talare: Angelica Jarl, chef offentlig sektor, Samhall
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

17.00 Avrundning och slut på dagen

 

Datum och tid: 26 april 2019, ca 10.30 – 17.00
Plats: Scandic Borlänge, Stationsgatan 21-23, Borlänge

Boka er plats

Nu är Sverigeturnén på väg ut i Upphandlarsverige, och vi bjuder i vår på en spännande mix av talare, ämnen och livliga bordssamtal. Nytt för i år är längre pass, och mer tid till diskussioner. Vi har återigen gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

Sverigeturnén – våren 2019
Program – Malmö 29 april

 

08.00 Registrering och frukost

 

08.30 Tillämpning av ramavtal – rättigheter och skyldigheter
Ramavtal, och kanske framförallt tillämpningen av ramavtal, har alltid varit ett ämne för debatt inom offentlig upphandling. Vem kan avropa? Vad kan man avropa? Vad händer om man avropar på fel sätt? Vem är bunden av ett ramavtal, både upphandlande myndigheten och leverantörerna eller endast leverantörerna? Christian Härdgård och My Becher, Advokatfirman Delphi, försöker med hjälp av den senaste tidens praxis på området, både från förvaltningsdomstolarna och från allmän domstol, besvara dessa frågor.

Talare: Christian Härdgård & My Becher, Advokatfirman Delphi
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

09.20 Upphandlingens ABC – Avtal, beställning, check
ABC – Det är i mina tankar”. Anna Book hade kanske inte avtalsuppföljning i tanken när hon 1985 äntrade schlagerscenen, men texten är högst aktuell även i dessa sammanhang.  Genom att låta uppföljningens ABC – Avtal, Beställning och Checklista ta plats inom organisationen så kan det skapas goda möjligheter till en lyckad uppföljning.

Talare: Caroline Johannesson, konsultchef, e-Avrop
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

10.10 Förmiddagsfika

 

10.25 Varför är hållbarhet hett och cirkulär ekonomi ännu hetare?
Ökat fokus på hållbarhet är en tydlig omvärldstrend och en stor snackis just nu är cirkulära flöden och klimatfrågan. Hur kan man jobba för cirkulär ekonomi inom upphandling för att återanvända produkter? Hur säkerställer man socialt hållbara leverantörsled?

Talare: Marilouise Berg, hållbarhetsstrateg, och Lina Lidell, omvärldsanalytiker, SKL Kommentus Inköpscentral
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

11.15 Offentliga besparingar genom ökad dialog
Angelica Jarl från Samhall framhåller vikten av konstruktiva dialoger och hur de kan bidra till offentliga besparingar och hållbara avtal. I dag upplever många leverantörer att offentliga upphandlingar sker genom monologer. Varför är det så? Vad är det för dialog som leverantören saknar och vilket ansvar har leverantören?

Talare: Angelica Jarl, chef offentlig sektor, Samhall
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

12.05 Lunch

 

12.55 Transparens, offentlighet och sekretess
Vi ser en ökad trend av anbud med sekretessbegäran. Är det bra eller dåligt? Vad är det som gäller och hur ska vi hantera det?Det finns en utbredd föreställning att LOU ger anbudsgivare rätt att kontrollera att det vinnande anbudet uppfyller alla krav och har utvärderats korrekt av den upphandlande myndigheten. Men stämmer verkligen det? Vilka uppgifter i andra leverantörers anbud har en anbudsgivare rätt till enligt LOU? Och vilka uppgifter kan anbudsgivare få ta del av med stöd av offentlighetsprincipen? Finns det en kollision mellan LOU:s transparensprincip och offentlighets- och sekretesslagens sekretessbestämmelser?  Vi reder ut med stöd av vilka bestämmelser anbudsgivare kan ta del av konkurrenters anbud och vilka uppgifter som är hemliga.

Talare: Charlotta Strengberg, upphandlingskonsult, Colligio
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

13.45 Att få kontroll över sina inköp – utopi eller självklarhet?
Det kan tyckas enkelt för en offentlig verksamhet att få full kontroll på alla sina inköp. Men det finns ingen quick fix, trots alla systemlösningar. Det är en verksamhetsfråga. Var ska man då börja? Vad är en rimlig tidsplan för att nå hela vägen? Genom ett helikopterperspektiv på den offentliga verksamheten kommer Jonas Cederfjäll att ge er en inblick i vilka steg som bör tas, beroende på var ni är och vad ni vill uppnå. Hur ska inköp, ekonomi och övriga verksamheter verka gemensamt?

Talare: Jonas Cederfjäll, partner, Decimalen AB
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.


14.35 Avrundning och slut på dagen

 

Datum och tid: 29 april 2019, kl. 08.00 – 14.35
Plats: Scandic Stortorget, Malmö

Boka er plats

Nu är Sverigeturnén på väg ut i Upphandlarsverige, och vi bjuder i vår på en spännande mix av talare, ämnen och livliga bordssamtal. Nytt för i år är längre pass, och mer tid till diskussioner. Vi har återigen gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

 

 

Sverigeturnén – våren 2019
Program – Gävle 3 maj

 

08.00 Registrering och frukost


08.30
Att få kontroll över sina inköp – utopi eller självklarhet?
Det kan tyckas enkelt för en offentlig verksamhet att få full kontroll på alla sina inköp.
Men det finns ingen quick fix, trots alla systemlösningar. Det är en verksamhetsfråga. Var ska man då börja? Vad är en rimlig tidsplan för att nå hela vägen? Genom ett helikopterperspektiv på den offentliga verksamheten kommer Anders Hemberg att ge er en inblick i vilka steg som bör tas, beroende på var ni är och vad ni vill uppnå. Hur ska inköp, ekonomi och övriga verksamheter verka gemensamt?

Talare: Anders Hemberg, vd , Decimalen AB
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

09.20 Informationssäkerhet och offentlig upphandling
Frågor om informationssäkerhet har fått ökat fokus på senare tid. Den nya säkerhetsskyddslagen, GDPR och debatten om molntjänsters vara eller icke-vara i offentlig verksamhet innebär att upphandlande myndigheter och enheter, och deras leverantörer, ställs inför nya utmaningar. Vi reder ut begreppen, pekar på de vanligaste fallgroparna och delar med oss av de bästa tipsen för säker informationshantering.

Talare: Viktor Robertson, associate, Advokatfirman Kahn Pedersen
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

10.10 Förmiddagsfika

 

10.25 Transparens, offentlighet och sekretess
Vi ser en ökad trend av anbud med sekretessbegäran. Är det bra eller dåligt? Vad är det som gäller och hur ska vi hantera det? Det finns en utbredd föreställning att LOU ger anbudsgivare rätt att kontrollera att det vinnande anbudet uppfyller alla krav och har utvärderats korrekt av den upphandlande myndigheten. Men stämmer verkligen det? Vilka uppgifter i andra leverantörers anbud har en anbudsgivare rätt till enligt LOU? Och vilka uppgifter kan anbudsgivare få ta del av med stöd av offentlighetsprincipen? Finns det en kollision mellan LOU:s transparensprincip och offentlighets- och sekretesslagens sekretessbestämmelser?  Vi reder ut med stöd av vilka bestämmelser anbudsgivare kan ta del av konkurrenters anbud och vilka uppgifter som är hemliga.

Talare: Paula Hägg, upphandlingsjurist, Colligio
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

11.15 Hur hanterar vi framtidens utmaningar med strategiskt inköp?
Om behovet av att lyfta blicken, ta in omvärlden och dess utmaningar för att ta inköpsarbetet till en strategisk nivå – att arbeta utifrån försörjnings-strategier och kategorier.

Talare: Olof Molander, affärsområdeschef ramavtal, SKL Kommentus inköpscentral

30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

12.05 Gemensam lunch

 

12.55 Upphandlingens ABC – Avtal, beställning, check
ABC – Det är i mina tankar”. Anna Book hade kanske inte avtalsuppföljning i tanken när hon 1985 äntrade schlagerscenen, men texten är högst aktuell även i dessa sammanhang.  Genom att låta uppföljningens ABC – Avtal, Beställning och Checklista ta plats inom organisationen så kan det skapas goda möjligheter till en lyckad uppföljning.

Talare: Caroline Johannesson, konsultchef, e-Avrop
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

13.45 Offentliga besparingar genom ökad dialog
Angelica Jarl från Samhall framhåller vikten av konstruktiva dialoger och hur de kan bidra till offentliga besparingar och hållbara avtal. I dag upplever många leverantörer att offentliga upphandlingar sker genom monologer. Varför är det så? Vad är det för dialog som leverantören saknar och vilket ansvar har leverantören?

Talare: Angelica Jarl, chef offentlig sektor, Samhall
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

14.35 Avrundning och slut på dagen

Datum och tid: 3 maj 2019, ca 08.00 – 14.35
Plats: Scandic Gävle Väst, Johanneslötsvägen 6

Boka er plats

Nu är Sverigeturnén på väg ut i Upphandlarsverige, och vi bjuder i vår på en spännande mix av talare, ämnen och livliga bordssamtal. Nytt för i år är längre pass, och mer tid till diskussioner. Vi har återigen gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

Sverigeturnén – våren 2019
Program – Östersund 10 maj

 

08.00 Registrering och frukost

 

08.30 Varför är hållbarhet hett och cirkulär ekonomi ännu hetare?
Ökat fokus på hållbarhet är en tydlig omvärldstrend och en stor snackis just nu är cirkulära flöden och klimatfrågan. Hur kan man jobba för cirkulär ekonomi inom upphandling för att återanvända produkter? Hur säkerställer man socialt hållbara leverantörsled?

Talare: Peter Nohrstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

09.20 De viktigaste rättsfallen på upphandlingsområdet – vilka rättsfall kommer att påverka dig under 2019?
Martin Bogg och Hampus Stefansson, Advokatfirman Delphi har gått igenom de senaste rättsfallen på upphandlingsområdet och valt ut de viktigaste och mest intressanta. Kan man avropa varor från ramavtal som inte finns med i prislistan? När har leverantörer rätt till skadestånd för överprövningskostnader och har det nu blivit helt omöjligt att använda golvpriser – även om uteslutning inte sker? Dessa frågor och många fler besvaras under passet!

Talare: Martin Bogg och Hampus Stefansson, Advokatfirman Delphi
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

10.10 Förmiddagsfika

 

10.25 Upphandlingens ABC – Avtal, beställning, check

”ABC – Det är i mina tankar”. Anna Book hade kanske inte avtalsuppföljning i tanken när hon 1985 äntrade schlagerscenen, men texten är högst aktuell även i dessa sammanhang. Genom att låta uppföljningens ABC – Avtal, Beställning och Checklista ta plats inom organisationen så kan det skapas goda möjligheter till en lyckad uppföljning.

Talare: Caroline Johannesson, konsultchef, e-Avrop
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

11.15 Offentliga besparingar genom ökad dialog
Angelica Jarl från Samhall framhåller vikten av konstruktiva dialoger och hur de kan bidra till offentliga besparingar och hållbara avtal. I dag upplever många leverantörer att offentliga upphandlingar sker genom monologer. Varför är det så? Vad är det för dialog som leverantören saknar och vilket ansvar har leverantören?

Talare: Angelica Jarl, chef offentlig sektor, Samhall
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

12.05 Gemensam lunch

 

12.55 Att få kontroll över sina inköp – utopi eller självklarhet?
Det kan tyckas enkelt för en offentlig verksamhet att få full kontroll på alla sina inköp.
Men det finns ingen quick fix, trots alla systemlösningar. Det är en verksamhetsfråga. Var ska man då börja? Vad är en rimlig tidsplan för att nå hela vägen? Genom ett helikopterperspektiv på den offentliga verksamheten kommer Jonas Cederfjäll att ge er en inblick i vilka steg som bör tas, beroende på var ni är och vad ni vill uppnå. Hur ska inköp, ekonomi och övriga verksamheter verka gemensamt?

Talare: Jonas Cederfjäll, partner, Decimalen AB
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

13.45 Vad säger framtidsspaningen?
Vad är trender egentligen och hur kan man dra nytta av att arbeta med trender i sin verksamhet? Om  övergripande omvärldstrender och hur de påverkar de oss i framtiden.

Talare: Lina Lidell, omvärldsanalytiker, SKL Kommentus
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

14.35 Avrundning och slut på dagen

 

Datum och tid: 10 maj 2019, ca 08.00 – 14.35
Plats: Scandic Östersund Syd, Krondikesvägen 97, Östersund

Boka er plats

Nu är Sverigeturnén på väg ut i Upphandlarsverige, och vi bjuder i vår på en spännande mix av talare, ämnen och livliga bordssamtal. Nytt för i år är längre pass, och mer tid till diskussioner. Vi har återigen gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

 

Sverigeturnén – våren 2019
Program – Västerås 13 maj

 

10.30 Registrering och kaffe

 

11.00 Hur hanterar vi framtidens utmaningar med strategiskt inköp?
Om behovet av att lyfta blicken, ta in omvärlden och dess utmaningar för att ta inköpsarbetet till en strategisk nivå – att arbeta utifrån försörjnings-strategier och kategorier.

Talare:Olof Molander, affärsområdeschef ramavtal, SKL Kommentus inköpscentral
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

11.50 Informationssäkerhet och offentlig upphandling
Frågor om informationssäkerhet har fått ökat fokus på senare tid. Den nya säkerhetsskyddslagen, GDPR och debatten om molntjänsters vara eller icke-vara i offentlig verksamhet innebär att upphandlande myndigheter och enheter, och deras leverantörer, ställs inför nya utmaningar. Vi reder ut begreppen, pekar på de vanligaste fallgroparna och delar med oss av de bästa tipsen för säker informationshantering.

Talare: Kristian Pedersen, advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

12.40 Lunch

 

13.25 Offentliga besparingar genom ökad dialog
Angelica Jarl från Samhall framhåller vikten av konstruktiva dialoger och hur de kan bidra till offentliga besparingar och hållbara avtal. I dag upplever många leverantörer att offentliga upphandlingar sker genom monologer. Varför är det så? Vad är det för dialog som leverantören saknar och vilket ansvar har leverantören?

Talare: Angelica Jarl, chef offentlig sektor, Samhall
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

14.15 Att få kontroll över sina inköp – utopi eller självklarhet?
Det kan tyckas enkelt för en offentlig verksamhet att få full kontroll på alla sina inköp.
Men det finns ingen quick fix, trots alla systemlösningar. Det är en verksamhetsfråga. Var ska man då börja? Vad är en rimlig tidsplan för att nå hela vägen? Genom ett helikopterperspektiv på den offentliga verksamheten kommer Anders Hemberg att ge er en inblick i vilka steg som bör tas, beroende på var ni är och vad ni vill uppnå. Hur ska inköp, ekonomi och övriga verksamheter verka gemensamt?

Talare: Anders Hemberg, vd, Decimalen AB
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

15.05 Eftermiddagsfika

 

15:20 Transparens, offentlighet och sekretess
Vi ser en ökad trend av anbud med sekretessbegäran. Är det bra eller dåligt? Vad är det som gäller och hur ska vi hantera det?
Det finns en utbredd föreställning att LOU ger anbudsgivare rätt att kontrollera att det vinnande anbudet uppfyller alla krav och har utvärderats korrekt av den upphandlande myndigheten. Men stämmer verkligen det? Vilka uppgifter i andra leverantörers anbud har en anbudsgivare rätt till enligt LOU? Och vilka uppgifter kan anbudsgivare få ta del av med stöd av offentlighetsprincipen? Finns det en kollision mellan LOU:s transparensprincip och offentlighets- och sekretesslagens sekretessbestämmelser?  Vi reder ut med stöd av vilka bestämmelser anbudsgivare kan ta del av konkurrenters anbud och vilka uppgifter som är hemliga.

Talare: Paula Hägg, upphandlingsjurist, Colligio
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

16.10 Upphandlingens ABC – Avtal, beställning, check
ABC – Det är i mina tankar”. Anna Book hade kanske inte avtalsuppföljning i tanken när hon 1985 äntrade schlagerscenen, men texten är högst aktuell även i dessa sammanhang.  Genom att låta uppföljningens ABC – Avtal, Beställning och Checklista ta plats inom organisationen så kan det skapas goda möjligheter till en lyckad uppföljning.

Talare: Caroline Johannesson, konsultchef, e-Avrop
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

17.00 Avrundning och slut på dagen

 

Datum och tid: 13 maj 2019, kl. 10.30 – 17.00
Plats: Scandic Västerås, Pilgatan 33, Västerås

Boka er plats

Nu är Sverigeturnén på väg ut i Upphandlarsverige, och vi bjuder i vår på en spännande mix av talare, ämnen och livliga bordssamtal. Nytt för i år är längre pass, och mer tid till diskussioner. Vi har återigen gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

 

Sverigeturnén – våren 2019
Program – Göteborg 17 maj

 

10.30 Registrering och kaffe

 

11.00 Konsekvenserna vid för långtgående miljö- och CSR-krav
Hur långt tillbaka i leverantörskedjan kan/bör obligatoriska miljö- och CSR-krav ställas? Vad kan konsekvenserna för både leverantörer och myndigheter bli vid för långtgående miljö- och CSR-krav?

Talare: Wille Steinert, associate, Magnusson Law
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

11.50 Transparens, offentlighet och sekretess
Vi ser en ökad trend av anbud med sekretessbegäran. Är det bra eller dåligt? Vad är det som gäller och hur ska vi hantera det? Det finns en utbredd föreställning att LOU ger anbudsgivare rätt att kontrollera att det vinnande anbudet uppfyller alla krav och har utvärderats korrekt av den upphandlande myndigheten. Men stämmer verkligen det? Vilka uppgifter i andra leverantörers anbud har en anbudsgivare rätt till enligt LOU? Och vilka uppgifter kan anbudsgivare få ta del av med stöd av offentlighetsprincipen? Finns det en kollision mellan LOU:s transparensprincip och offentlighets- och sekretesslagens sekretessbestämmelser?  Vi reder ut med stöd av vilka bestämmelser anbudsgivare kan ta del av konkurrenters anbud och vilka uppgifter som är hemliga.

Talare: Charlotta Strengberg, upphandlingskonsult, Colligio
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

12.40 Lunch

 

13.25 Att få kontroll över sina inköp – utopi eller självklarhet?
Det kan tyckas enkelt för en offentlig verksamhet att få full kontroll på alla sina inköp.
Men det finns ingen quick fix, trots alla systemlösningar. Det är en verksamhetsfråga. Var ska man då börja? Vad är en rimlig tidsplan för att nå hela vägen? Genom ett helikopterperspektiv på den offentliga verksamheten kommer Jonas Cederfjäll att ge er en inblick i vilka steg som bör tas, beroende på var ni är och vad ni vill uppnå. Hur ska inköp, ekonomi och övriga verksamheter verka gemensamt?

Talare: Anders Hemberg, vd, Decimalen AB
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

14.15 Vad är ett ska krav?
Hur många olika krav finns det i offentlig upphandling, hur använder vi dem och var i upphandlingsdokumenten placerar vi dem.

Talare: Per Werling, upphandlingsjurist, e-Avrop
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

15.05 Eftermiddagsfika

 

15.20 Offentliga besparingar genom ökad dialog
Angelica Jarl från Samhall framhåller vikten av konstruktiva dialoger och hur de kan bidra till offentliga besparingar och hållbara avtal. I dag upplever många leverantörer att offentliga upphandlingar sker genom monologer. Varför är det så? Vad är det för dialog som leverantören saknar och vilket ansvar har leverantören?

Talare: Angelica Jarl, chef offentlig sektor, Samhall
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

16.10 Blir upphandlingar mer komplicerade i framtiden?
Samhällsförändringarna leder till ett ökat behov av strategiskt ”helhetsstöd” för inköpsfunktionerna och behovet av att ta ett större grepp om de offentliga affärerna. Blir det mer komplicerat att göra bra upphandlingar i framtiden? AffärsConcept delar med sig av sina erfarenheter.

 Talare: Gustav Blomberg, upphandlingskonsult och Heidi Karlander, upphandlingskonsult, AffärsConcept
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

17.00 Avrundning och slut på dagen 


Datum och tid:
 17 maj 2019, kl. 10.30–17.00
Plats: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyen 24, Göteborg

Boka er plats

Nu är Sverigeturnén på väg ut i Upphandlarsverige, och vi bjuder i vår på en spännande mix av talare, ämnen och livliga bordssamtal. Nytt för i år är längre pass, och mer tid till diskussioner. Vi har återigen gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

 

Sverigeturnén – våren 2019
Program – Norrköping 20 maj

 

10.30 Registrering och kaffe

 

11.00 Informationssäkerhet och offentlig upphandling
Frågor om informationssäkerhet har fått ökat fokus på senare tid. Den nya säkerhetsskyddslagen, GDPR och debatten om molntjänsters vara eller icke-vara i offentlig verksamhet innebär att upphandlande myndigheter och enheter, och deras leverantörer, ställs inför nya utmaningar. Vi reder ut begreppen, pekar på de vanligaste fallgroparna och delar med oss av de bästa tipsen för säker informationshantering.

Talare: Kristian Pedersen, advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

11.50 Att få kontroll över sina inköp – utopi eller självklarhet?
Det kan tyckas enkelt för en offentlig verksamhet att få full kontroll på alla sina inköp.
Men det finns ingen quick fix, trots alla systemlösningar. Det är en verksamhetsfråga. Var ska man då börja? Vad är en rimlig tidsplan för att nå hela vägen? Genom ett helikopterperspektiv på den offentliga verksamheten kommer Jonas Cederfjäll att ge er en inblick i vilka steg som bör tas, beroende på var ni är och vad ni vill uppnå. Hur ska inköp, ekonomi och övriga verksamheter verka gemensamt?

Talare: Jonas Cederfjäll, partner, Decimalen AB
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal

 

12.40 Lunch

 

13.25 Upphandlingens ABC – Avtal, beställning, check
ABC – Det är i mina tankar”. Anna Book hade kanske inte avtalsuppföljning i tanken när hon 1985 äntrade schlagerscenen, men texten är högst aktuell även i dessa sammanhang.  Genom att låta uppföljningens ABC – Avtal, Beställning och Checklista ta plats inom organisationen så kan det skapas goda möjligheter till en lyckad uppföljning.

Talare: Caroline Johannesson, konsultchef, e-Avrop
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.


14.15 Transparens, offentlighet och sekretess
Vi ser en ökad trend av anbud med sekretessbegäran. Är det bra eller dåligt? Vad är det som gäller och hur ska vi hantera det?
Det finns en utbredd föreställning att LOU ger anbudsgivare rätt att kontrollera att det vinnande anbudet uppfyller alla krav och har utvärderats korrekt av den upphandlande myndigheten. Men stämmer verkligen det? Vilka uppgifter i andra leverantörers anbud har en anbudsgivare rätt till enligt LOU? Och vilka uppgifter kan anbudsgivare få ta del av med stöd av offentlighetsprincipen? Finns det en kollision mellan LOU:s transparensprincip och offentlighets- och sekretesslagens sekretessbestämmelser?  Vi reder ut med stöd av vilka bestämmelser anbudsgivare kan ta del av konkurrenters anbud och vilka uppgifter som är hemliga.

Talare: Paula Hägg, upphandlingsjurist, Colligio
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

15.05 Eftermiddagsfika

 

15.20 Hur hanterar vi framtidens utmaningar med strategiskt inköp?
Om behovet av att lyfta blicken, ta in omvärlden och dess utmaningar för att ta inköpsarbetet till en strategisk nivå – att arbeta utifrån försörjnings-strategier och kategorier.

Talare: Olof Molander, affärsområdeschef ramavtal, SKL Kommentus inköpscentral
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

16.10 Offentliga besparingar genom ökad dialog
Angelica Jarl från Samhall framhåller vikten av konstruktiva dialoger och hur de kan bidra till offentliga besparingar och hållbara avtal. I dag upplever många leverantörer att offentliga upphandlingar sker genom monologer. Varför är det så? Vad är det för dialog som leverantören saknar och vilket ansvar har leverantören?

Talare: Angelica Jarl, chef offentlig sektor, Samhall
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.


17.00 Avrundning och slut på dagen.

Datum och tid: 
20 maj 2019, kl. 10.30–17.00
Plats: Scandic Norrköping Nord, Järngatan 17, Norrköping

Boka er plats

Nu är Sverigeturnén på väg ut i Upphandlarsverige, och vi bjuder i vår på en spännande mix av talare, ämnen och livliga bordssamtal. Nytt för i år är längre pass, och mer tid till diskussioner. Vi har återigen gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

 

Sverigeturnén – våren 2019
Program – Karlstad 3 juni

08.00 Registrering och frukost

 

08.30 Varför är hållbarhet hett och cirkulär ekonomi ännu hetare?
Ökat fokus på hållbarhet är en tydlig omvärldstrend och en stor snackis just nu är cirkulära flöden och klimatfrågan. Hur kan man jobba för cirkulär ekonomi inom upphandling för att återanvända produkter? Hur säkerställer man socialt hållbara leverantörsled?

Talare: Peter Nohrstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

09.20 Att få kontroll över sina inköp – utopi eller självklarhet?
Det kan tyckas enkelt för en offentlig verksamhet att få full kontroll på alla sina inköp.
Men det finns ingen quick fix, trots alla systemlösningar. Det är en verksamhetsfråga. Var ska man då börja? Vad är en rimlig tidsplan för att nå hela vägen? Genom ett helikopterperspektiv på den offentliga verksamheten kommer Jonas Cederfjäll att ge er en inblick i vilka steg som bör tas, beroende på var ni är och vad ni vill uppnå. Hur ska inköp, ekonomi och övriga verksamheter verka gemensamt?

Talare: Jonas Cederfjäll, partner, Decimalen AB
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

10.10 Förmiddagsfika

 

10.25 Vad är ett ska krav?
Hur många olika krav finns det i offentlig upphandling, hur använder vi dem och var i upphandlingsdokumenten placerar vi dem.

Talare: Per Werling, upphandlingsjurist, e-Avrop
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

11.15 Offentliga besparingar genom ökad dialog
Angelica Jarl från Samhall framhåller vikten av konstruktiva dialoger och hur de kan bidra till offentliga besparingar och hållbara avtal. I dag upplever många leverantörer att offentliga upphandlingar sker genom monologer. Varför är det så? Vad är det för dialog som leverantören saknar och vilket ansvar har leverantören?

Talare: Angelica Jarl, chef offentlig sektor, Samhall
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

12.05 Gemensam lunch

 

12.55 Informationssäkerhet och offentlig upphandling
Frågor om informationssäkerhet har fått ökat fokus på senare tid. Den nya säkerhetsskyddslagen, GDPR och debatten om molntjänsters vara eller icke-vara i offentlig verksamhet innebär att upphandlande myndigheter och enheter, och deras leverantörer, ställs inför nya utmaningar. Vi reder ut begreppen, pekar på de vanligaste fallgroparna och delar med oss av de bästa tipsen för säker informationshantering.

Talare: Erik Olsson, advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

13.45 Vad säger framtidsspaningen?
Vad är trender egentligen och hur kan man dra nytta av att arbeta med trender i sin verksamhet? Om  övergripande omvärldstrender och hur de påverkar de oss i framtiden.

Talare: Lina Lidell, omvärldsanalytiker, SKL Kommentus
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

14.35 Avrundning och slut på dagen


Datum och tid: 3 juni 2019, 08.00–14.35
Plats: Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-1, Karlstad

Boka er plats

Nu är Sverigeturnén på väg ut i Upphandlarsverige, och vi bjuder i vår på en spännande mix av talare, ämnen och livliga bordssamtal. Nytt för i år är längre pass, och mer tid till diskussioner. Vi har återigen gemensam lunch som är inkluderad i programmet. Under lunchen blir det ännu mer tid för diskussioner och nätverkande. Varmt välkomna!

 

Sverigeturnén – våren 2019
Program – Jönköping 10 juni

 

10.30 Registrering och kaffe

 

11.00 Käppar i hjulet eller tydligare väg framåt?
Det är viktigt att hålla koll på omvärlden och bevaka vad som händer inom juridiken. Om aktuella juridiska frågor som påverkar förutsättningarna för upphandlarsverige – nya regler, utredningsförslag, avgöranden från EU-domstolen och svenska domstolar mm.

Talare: Sara-Li Olovsson, bolagsjurist, SKL Kommentus
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.


11.50 Informationssäkerhet och offentlig upphandling
Frågor om informationssäkerhet har fått ökat fokus på senare tid. Den nya säkerhetsskyddslagen, GDPR och debatten om molntjänsters vara eller icke-vara i offentlig verksamhet innebär att upphandlande myndigheter och enheter, och deras leverantörer, ställs inför nya utmaningar. Vi reder ut begreppen, pekar på de vanligaste fallgroparna och delar med oss av de bästa tipsen för säker informationshantering.

Talare: Viktor Robertson, advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.


12.40 Lunch

 

13.25 Att få kontroll över sina inköp – utopi eller självklarhet?
Det kan tyckas enkelt för en offentlig verksamhet att få full kontroll på alla sina inköp.
Men det finns ingen quick fix, trots alla systemlösningar. Det är en verksamhetsfråga. Var ska man då börja? Vad är en rimlig tidsplan för att nå hela vägen? Genom ett helikopterperspektiv på den offentliga verksamheten kommer Jonas Cederfjäll att ge er en inblick i vilka steg som bör tas, beroende på var ni är och vad ni vill uppnå. Hur ska inköp, ekonomi och övriga verksamheter verka gemensamt?

Talare: Jonas Cederfjäll, partner, Decimalen AB
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

14.15 Offentliga besparingar genom ökad dialog
Angelica Jarl från Samhall framhåller vikten av konstruktiva dialoger och hur de kan bidra till offentliga besparingar och hållbara avtal. I dag upplever många leverantörer att offentliga upphandlingar sker genom monologer. Varför är det så? Vad är det för dialog som leverantören saknar och vilket ansvar har leverantören?

Talare: Angelica Jarl, chef offentlig sektor, Samhall
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

15.05 Eftermiddagsfika

 

15.20 Transparens, offentlighet och sekretess
Vi ser en ökad trend av anbud med sekretessbegäran. Är det bra eller dåligt? Vad är det som gäller och hur ska vi hantera det? Det finns en utbredd föreställning att LOU ger anbudsgivare rätt att kontrollera att det vinnande anbudet uppfyller alla krav och har utvärderats korrekt av den upphandlande myndigheten. Men stämmer verkligen det? Vilka uppgifter i andra leverantörers anbud har en anbudsgivare rätt till enligt LOU? Och vilka uppgifter kan anbudsgivare få ta del av med stöd av offentlighetsprincipen? Finns det en kollision mellan LOU:s transparensprincip och offentlighets- och sekretesslagens sekretessbestämmelser?  Vi reder ut med stöd av vilka bestämmelser anbudsgivare kan ta del av konkurrenters anbud och vilka uppgifter som är hemliga.

Talare: Charlotta Strengberg, upphandlingskonsult, Colligio
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

 

16.10 Upphandlingens ABC – Avtal, beställning, check
ABC – Det är i mina tankar”. Anna Book hade kanske inte avtalsuppföljning i tanken när hon 1985 äntrade schlagerscenen, men texten är högst aktuell även i dessa sammanhang.  Genom att låta uppföljningens ABC – Avtal, Beställning och Checklista ta plats inom organisationen så kan det skapas goda möjligheter till en lyckad uppföljning.

Talare: Caroline Johannesson, konsultchef, e-Avrop
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.


17.00 Avrundning och slut på dagen

 

Datum och tid: 10 juni 2019, 10.30–17.00
Plats: Scandic Elmia, Elmiavägen 8, Jönköping

Boka er plats

Talare

PARTNERS OCH MEDVERKANDE ORGANISATIONER

SKL Kommentus

E-Avrop

Scandic

Samhall

Magnusson Law

Delphi

Kahn Pedersen

COLLIGIO

Decimalen

BLI PARTNER!

Vill du bli turnépartner till höstens Sverigeturné? Hör av dig till oss så berättar vi mer om möjligheterna.

ANMÄL INTRESSE

Kontakta oss

Maria Agren
Chef event och utbildning
Mejla Maria
0760-49 65 00

Anna Olsson
Partnerskap
Mejla Anna
073 303 89 86

Bo Nordlin
Publisher
Mejla Bosse
070 266 05 66