Tema: Juridik

Den kompletta konferensen om
de nya upphandlingslagarna

Den 2 mars anordnar Upphandling24 en heldagskonferens i Göteborg med temat juridik inom offentlig upphandling.

Att de nya lagarna är försenade har inte undgått någon. Den 30 november röstade riksdagen om den proposition som regeringen lagt fram. Regeringen fick i stor del i genom sitt förslag, men kunde inte övertyga riksdagen om krav på arbetsrättsliga villkor. Lagarna gick i effekt 1 januari 2017 och påverkar alla som arbetar med offentlig upphandling – både köpar- och säljarsidan.

Under dagen får du bland annat veta mer om (scrolla ned för att ta del av dagens hela program):

 De viktigaste nyheterna i nya upphandlingslagarna
 IOP – Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar
 Förhandlingsmöjligheter i den offentliga affären
 Köp av konsulter via konsultmäklare – vad är tillåtet? Vilka för- och nackdelar finns det?

Här får du lyssna till många intressanta talare och debatter. Givetvis har du också möjlighet att nätverka under alla pauser med dina kollegor som står inför samma utmaningar som du. Konferensen är till för alla som arbetar praktiskt med offentlig upphandling. Du är exempelvis inköpare/upphandlare, inköps/upphandlingschef, strategisk upphandlare eller jurist inom området.

Boka din plats redan nu!

Konferensavgift

Arbetar i offentlig sektor eller som inköpare i privat sektor –  3 900 kronor plus moms.

Arbetar som leverantör till offentlig sektor – 5 900 kronor plus moms.

Är du student? Vi erbjuder studentrabatt! Du betalar endast 500 kr inklusive moms. Kontakta  för att boka.

Det här får du i priset

Konferensdeltagande, frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och mingel med förfriskningar.

Redan dagen efter får du tillgång till talarnas presentationer.

Under dagen ges du också flera tillfällen att nätverka och bredda ditt kontaktnät med upphandlare, inköpare och leverantörer.

Program

08:30

Registrering öppnar

Enklare frukost serveras

09:30

Välkomna!

Dagens moderator Amar Al-Djaber inleder dagen

09:40

De viktigaste nyheterna i nya upphandlingslagarna

Den första januari 2017 är Sveriges nya upphandlingslagar på plats. Men vad är det då för väsentliga nyheter som tillkommer? Upphandlingsmyndigheten presenterar här några av de viktigaste och största förändringarna. Exempelvis utökade förhandlingsmöjligheter i LOU, innovationspartnerskap, ESPD och leverantörsprövning och ett antal fler. Dessutom, reglering av praxis rörande Teckal, Hamburg.

Anders Asplund, chefsjurist Upphandlingsmyndigheten

10:10

Debatt: Rättsmedel – hur fungerar de rättsmedel som finns i upphandlingslagarna i praktiken och hur skulle dessa kunna förbättras eller förändras i framtiden?

– Vilka rättsmedel är mest respektive minst effektiva, sett från perspektivet att komma åt ageranden i strid med LOU?
– Missbrukas rättsmedlen ibland, och i så fall på vilket sätt?
– Kan rättsmedlen vara effektiva och rättssäkra, men samtidigt minimera risken för missbruk, eller är det en omöjlig ekvation?
– Hur kan vi förändra våra rättsmedel till att bli bättre fungerande i praktiken?

Paneldeltagare:
Fredrik Rogö, upphandlingsjurist, Upphandlingsbolaget i Göteborg
Björn Bergström, Senior Associate, Ramberg Advokater
Maja Rothpfeffer, advokat och biträdande jurist, AG Advokat

Debatten leds av advokat Sara-Li Olovsson på Delphi

10:45

Paus för kaffe och fika

11:15

IOP – Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar

Hur regelverket för upphandling av välfärdstjänster egentligen ska se ut har varit föremål för flera statliga utredningar. Nu finns flera förslag på hur spelreglerna för upphandling av välfärdstjänster ska organiseras. Här får du veta mer om de bakomliggande EU-direktiven och förslaget från Välfärdsutredningen. Dessutom redogörs de juridiska ramarna för idéburna offentliga partnerskap, en samverkansform mellan det offentliga och den idéburna sektorn.

Kaisa Adlercreutz, advokat och partner, och Amir Daneshpip, biträdande jurist, Front Advokater

11:45

Avbrytande av upphandling

Möjligheten att avbryta en upphandling är en nödvändig ventil som upphandlande myndigheter har att tillgå när en upphandling inte har fallit ut på det sätt som var tänkt. Trots att avbrytandebeslut är relativt vanligt förekommande regleras inte möjligheten att avbryta en upphandling i lag. Under detta pass får du veta mer om:
• Vad är sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling?
• Vilket utrymme medför bristen på reglering i lag för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra när det finns skäl att avbryta en upphandling?
• Under vilka omständigheter kan ett avbrytandebeslut överprövas?
• Under vilka omständigheter kan en leverantör som har deltagit i en upphandling som avbrutits var berättigad skadestånd?

Maja Rothpfeffer, advokat, AG Advokat

12:20

Lunch

13:20

Kvalitetsgranskning av upphandling

Vad ska en kvalitetsgranskning av en upphandling innehålla och när är det att lämpligt att utföra? Det och hur man gör i praktiken handlar detta pass om. Olika delar av en upphandling kan behöva kvalitetsgranskas på olika sätt och av olika personer. I passet diskuteras konkreta arbetsmetoder som du kan använda, framförallt om du tror att du inte har råd att kvalitetsgranska din upphandling.

Johan Stern, advokat och partner, Ramberg Advokater

13:55

Förenkla upphandlingarna!

Nu är äntligen den nya upphandlingslagstiftningen på plats. Ett av syftena med den nya lagen är att förenkla. Vad kan vi som upphandlare själva göra och vad vill vi att lagstiftaren gör?

Här får du veta mer hur du som upphandlare kan agera för att förenkla för leverantörer och er själva redan nu. Dessutom kommer vi att hjälpa regeringen med den utredning som ska tillsättas för att se över de nationella bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen genom att presentera en önskelista med våra tips om förenklingar.

Paula Hägg, upphandlingskonsult och upphandlingsjuridiskt ansvarig, Colligio

14:30

Paus för kaffe och fika

15:00

Förhandlingsmöjligheter i den offentliga affären

Det är för mycket fokus på juridik och formalia i den offentliga upphandlingen. Att förhandla kan vara en del av lösningen, men hur gör man? Vad får man egentligen göra? Faktum är att det i många fall går att förhandla både före, under och efter en konkurrensutsättning. I och med det nya regelverket öppnas ytterligare möjligheter.

Johan Stern, advokat och partner, och Björn Bergström jur.kand/Senior Associate, Ramberg Advokater

15:35

Korruption i upphandlingskontext

Upphandlande myndigheter har en obligatorisk skyldighet att utesluta leverantörer med anledning av exempelvis begångna mutbrott. Hur ska upphandlande myndigheter förhålla sig till detta? Och hur ska leverantörer förhålla sig? Vi går också igenom de möjligheter till self-cleaning som upphandlingslagstiftningen erbjuder för att undvika uteslutning.

Martin Vildhede, advokat, Setterwalls Advokatbyrå

16:10

Debatt: Köp av konsulter via konsultmäklare – vad är tillåtet? Vilka för- och nackdelar finns det?

Det finns många och starka åsikter om det är möjligt att använda konsultmäklare för inköp av konsulttjänster. Förespråkare hävdar att användandet av mäklartjänsten är förenlig med upphandlingslagstiftningen och att den bl.a. leder till mer kvalitativa val av konsulter, lägre priser för slutkunden och att fler konsulter får möjlighet att delta i upphandlingar. Motståndare, som menar att det inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen eller offentlighetsprincipen, hävdar tvärtom att det är ett konstlat upplägg som bl.a. leder till konkurrensbegränsningar, bristande transparens och ökad risk för korruption.

Dessutom får du veta mer om den rapport som Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten förväntas offentliggöra i januari, om huruvida konsultmäklare är tillåtna enligt upphandlingslagstiftningen eller ej.

Paneldeltagare:
Torbjörn Spetz, ordförande Svenska Teknik&Designföretagens upphandlingsråd och divisionschef, Cowi

Ulrika Sjöholm, projektledare, Upphandlingsmyndigheten

Susanne Paulsson, sales executive, eWork Group

Debatten leds av advokaterna Joakim Lavér och Erik Gadman vid Hannes Snellman Advokatbyrå

16:45

Mingel

Diskutera dagen över ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ och nätverka med andra upphandlare, inköpare, leverantörer och jurister!

Talare

Hitta hit!

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Medverkande

Front Advokater

Front Advokater är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Verksamheten omfattar alla affärsjuridiska områden, men vi har också ett särskilt fokus på offentlig upphandling. Vi är cirka 70 medarbetare och i vårt upphandlingsteam arbetar cirka 15 jurister, alla med spetskompetens inom den svenska och EU-rättsliga upphandlingsjuridiken.

Med namnet Front Advokater vill vi signalera byråns fokus; att med ett genuint intresse för samhällsfrågor gå i fronten för ett personligt och icke-hierarkiskt förhållningssätt till klienter och medarbetare. Front Advokater hette fram till den 30 juni i år Gärde Wesslau Advokatbyrå Göteborg. Vi har kontor i Göteborg och Stockholm, och från dessa verkar vi dagligen över hela landet.

AG Advokat

Ramberg Law

Hannes Snellman

Colligio

Setterwalls

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som har i uppdrag att utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för effektiva, innovativa och hållbara offentliga affärer. Besök upphandlingsmyndigheten.se för mer information.

Delphi

 

Vill du bli partner på denna konferens? Kontakta affärschef Tomas Dahl, 070 980 17 42

 

Kontakt

Christine Karlsson
Konferensansvarig

08 453 60 54

Flora Waardahl
Marknadsansvarig

070 141 07 39

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42