Keynote: Framtidens sunda offentliga affärer

Nu har vi ny lagstiftning på plats och regeringens nationella upphandlingsstrategi implementeras. Genom att arbeta strategiskt med de offentliga inköpen kan innovativa lösningar växa fram samtidigt som miljö och sociala hänsyn tas till vara. På så sätt bidrar den offentliga upphandlingen till en väl fungerande samhällsservice för medborgarna och näringslivets utveckling samtidigt som skattemedlen används på bästa sätt.

Upphandlingsmyndigheten arbetar för att bidra till sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Här ger generaldirektör Inger Ek, sin syn på morgondagen offentliga affärer.

Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

Presentation kommer inom kort

Strategisk upphandling: Utveckla dina leverantörer och få ut mer

Björn Axelsson, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm, kommer i detta pass att prata om vikten av strategisk offentlig upphandling och vad det innebär. Vilka metoder kan användas? Hur kan tidig dialog mellan köpare och säljare användas? Vad är vikten av konsekvent uppföljning? Och vilka arbetssätt och kompetenskrav krävs för att kunna lyfta offentlig upphandling genom att göra den (mer) strategisk?

Björn Axelsson, professor, Handelshögskolan Stockholm

PRESENTATION

DOKUMENT

Case: Grisknorren ska vara kvar – lyckad livsmedelsupphandling med rätt strategi!

Landstinget i Värmland har lyckats med en stor livsmedelsupphandling med rätt strategi. Det visar att det går att göra en upphandling som ger hög kvalitet till bästa pris samtidigt som man ska anpassa sig till ett ambitiöst miljöprogram med förväntningar på närproducerat och ekologiskt. Nyckeln är tuffa produktanalyser, täta dialoger med leverantörer och en passion för uppdraget!

Jessica Clarenbach, upphandlingskonsult, och Maria Ohlqvist, koststrateg, Landstinget i Värmland

PRESENTATION

Expertutblick: LCC – dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad

En långsiktigt hållbar affär bygger på såväl högt ställda krav som på beräkningar av kostnad över tid. Upphandlingsmyndigheten och Energimyndigheten vägleder kring livscykelkostnadsperspektiv i upphandling.

Heini-Marja Suvilehto, segmentansvarig för bygg, Upphandlingsmyndigheten, och Carl-Martin Johborg, project manager, Energimyndigheten

PRESENTATION

Expertutblick: Nyckeltal och deras magiska magi

Vad vi än tycker om nyckeltal och siffror så påverkar de oss i våra liv. Rätt använt kan nyckeltal vara en viktig faktor för att styra arbetet åt rätt håll – mot en effektivare och lönsammare verksamhet och, faktiskt, på ett stimulerande och till och med roligt sätt.
Nyckeltal är förenklingar av verkligheten, och det är själva poängen med nyckeltal. Med hjälp av dessa förenklingar kan vi få en överblick av den väldigt komplicerade verkligheten och få ett bra underlag för beslut.

Anders Johrén, civilekonom, författare och nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet

PRESENTATION

Den offentliga affären ur studentens synvinkel

Runt om i landet utbildas just nu framtidens upphandlare och inköpare. Hur ser de på offentlig upphandling nu och i framtiden? Möt ett antal studenter på scenen som har läst inköp, juridik samt om upphandlingsprocessen och just nu är ute på sin första praktik. De kommer att berätta om hur de ser på utmaningen, potentialen och framtiden inom sitt nya yrke. Dessutom kommer de med all säkerhet ställa frågor till er proffs som sitter i publiken!

Studenterna går på One Academys YH-utbildning ”Strategiskt inköp och upphandling”

PRESENTATION

Case: Dynamiska inköpssystem – ett nytt verktyg som sätter ramavtalen under press

I Sverige sker en stor mängd avrop genom ramavtal när upphandlande enheter ska göra inköp. Med de nya lagarnas inträde den 1 januari i år så har vi numera tillgång ny upphandlingsteknik – dynamiska inköpssystem (DIS). Förfarandet måste ställas i relation till just ramavtalen. Det är många variabler som är likadana mellan de båda upphandlingsförfarandena, men också stora avgörande skillnader. I detta pass får du veta vad ett DIS är och mera om skillnaderna. Vilka är möjligheterna och nackdelarna med DIS? Dessutom får du veta mer om de första konkreta testerna av att använda DIS i Sverige samt en utblick över erfarenheter av DIS som finns från andra länder.

Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen, Kammarkollegiet

PRESENTATION

Case från leverantören: Vi gör bättre offentliga affärer baserat på fakta

Atea har de senaste åren varit en av de tio enskilt största leverantörerna på den offentliga marknaden. Trots att affärsvärdet för 2012 låg på höga cirka 3,6 miljarder kronor har man ökat affären till cirka 5 miljarder för 2015. Fredrik Tamm, grundare av Doublecheck, och Michael Stålhammar, försäljningschef på Poolia, diskuterar vikten av att utgå från fakta i sina beslut för att göra bättre offentliga affärer.

Fredrik Tamm, grundare, Doublecheck, och Michael Stålhammar, försäljningschef, Poolia

PRESENTATION

Closing keynote: Inte en ny tvångströja – utan ett öppet möjlighetens fönster

Upphandlingsbranschen ställs inför nya utmaningar när politikerna ändrar spelreglerna. Det kan upplevas som en ny tvångströja – men kanske är det snarare ett möjlighetens fönster som öppnats? Det är bättre att förekomma än att förekommas!

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och politisk kommentator med viss socialdemokratisk läggning, och mångårig kolumnist för Upphandling24, ger en kort historik till förändringarna av offentlig sektor, talar om vad politikerna vill – och vad upphandlingsbranschen bör göra.

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

Talare

Kontakt

Christine Karlsson
Konferensansvarig

08 453 60 54

Flora Waardahl
Marknadsansvarig

070 141 07 39

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42