Tema: Morgondagens upphandling 31 maj

Politikerna ropar efter både fler och större innovationer. För utomstående kan det verka som att offentlig upphandling bara tar små, utvecklande steg.

Under den här dagen vill vi förändra den bilden. För nog görs det många spännande och innovativa upphandlingar ute i landet. Dessutom finns det många experter som vet hur du ska göra för att upphandla smartare och mer effektivt.

Vi har samlat eldsjälarna som ligger steget före i upphandlingsvärlden och flera experter, som alla delar med sig av sina hemligheter. Välkommen till en inspirerande dag där vi vill lyfta upp nya rön, processer och möjligheter kring morgondagens offentliga upphandling!

Under dagen får du veta mer om:

  • Dynamiska inköpssystem som sätter ramavtalen under press – vilka är möjligheterna och nackdelarna med DIS?
  • Dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad – lär dig med om livscykelkostnadsperspektiv
  • Vikten av strategiska upphandlingar – metoder, dialog, uppföljning, arbetssätt och kompetenskrav
  • Framtidens sunda offentliga affärer – Upphandlingsmyndighetens generaldirektör ger sin syn på morgondagens upphandling
  • Nyckeltal och deras magiska magi – en viktig faktor för att styra arbetet åt rätt håll

Vi garanterar en dag full av kunskap, inspiration och nätverkande!

Säkra din plats innan de tar slut!

Program

08:30

Registrering öppnar 

Enklare frukost serveras

09:30

Välkomna!

Dagens moderator och Upphandling24:s chefredaktör Niclas Söderlund hälsar välkommen

09:40

Keynote: Framtidens sunda offentliga affärer

Nu har vi ny lagstiftning på plats och regeringens nationella upphandlingsstrategi implementeras. Genom att arbeta strategiskt med de offentliga inköpen kan innovativa lösningar växa fram samtidigt som miljö och sociala hänsyn tas till vara. På så sätt bidrar den offentliga upphandlingen till en väl fungerande samhällsservice för medborgarna och näringslivets utveckling samtidigt som skattemedlen används på bästa sätt.

Upphandlingsmyndigheten arbetar för att bidra till sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Här ger generaldirektör Inger Ek, sin syn på morgondagen offentliga affärer.

Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

10:10

Strategisk upphandling: Utveckla dina leverantörer och få ut mer

Björn Axelsson, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm, kommer i detta pass att prata om vikten av strategisk offentlig upphandling och vad det innebär. Vilka metoder kan användas? Hur kan tidig dialog mellan köpare och säljare användas? Vad är vikten av konsekvent uppföljning? Och vilka arbetssätt och kompetenskrav krävs för att kunna lyfta offentlig upphandling genom att göra den (mer) strategisk?

Björn Axelsson, professor, Handelshögskolan Stockholm

10:45

Paus för kaffe och fika

11:15

Case: Grisknorren ska vara kvar – lyckad livsmedelsupphandling med rätt strategi!

Landstinget i Värmland har lyckats med en stor livsmedelsupphandling med rätt strategi. Det visar att det går att göra en upphandling som ger hög kvalitet till bästa pris samtidigt som man ska anpassa sig till ett ambitiöst miljöprogram med förväntningar på närproducerat och ekologiskt. Nyckeln är tuffa produktanalyser, täta dialoger med leverantörer och en passion för uppdraget!

Jessica Clarenbach, upphandlingskonsult, och Maria Ohlqvist, koststrateg, Landstinget i Värmland

11:45

Expertutblick: LCC – dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad

En långsiktigt hållbar affär bygger på såväl högt ställda krav som på beräkningar av kostnad över tid. Upphandlingsmyndigheten och Energimyndigheten vägleder kring livscykelkostnadsperspektiv i upphandling.

Heini-Marja Suvilehto, segmentansvarig för bygg, Upphandlingsmyndigheten, och Carl-Martin Johborg, project manager, Energimyndigheten

12:20

Lunch

13:20

Expertutblick: Nyckeltal och deras magiska magi

Vad vi än tycker om nyckeltal och siffror så påverkar de oss i våra liv. Rätt använt kan nyckeltal vara en viktig faktor för att styra arbetet åt rätt håll – mot en effektivare och lönsammare verksamhet och, faktiskt, på ett stimulerande och till och med roligt sätt.
Nyckeltal är förenklingar av verkligheten, och det är själva poängen med nyckeltal. Med hjälp av dessa förenklingar kan vi få en överblick av den väldigt komplicerade verkligheten och få ett bra underlag för beslut.

Anders Johrén, civilekonom, författare och nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet

13:55

Den offentliga affären ur studentens synvinkel

Runt om i landet utbildas just nu framtidens upphandlare och inköpare. Hur ser de på offentlig upphandling nu och i framtiden? Möt ett antal studenter på scenen som har läst inköp, juridik samt om upphandlingsprocessen och just nu är ute på sin första praktik. De kommer att berätta om hur de ser på utmaningen, potentialen och framtiden inom sitt nya yrke. Dessutom kommer de med all säkerhet ställa frågor till er proffs som sitter i publiken!

Studenterna går på One Academys YH-utbildning ”Strategiskt inköp och upphandling”

14:30

Paus för kaffe och fika

15:00

Case: Dynamiska inköpssystem – ett nytt verktyg som sätter ramavtalen under press

I Sverige sker en stor mängd avrop genom ramavtal när upphandlande enheter ska göra inköp. Med de nya lagarnas inträde den 1 januari i år så har vi numera tillgång ny upphandlingsteknik – dynamiska inköpssystem (DIS). Förfarandet måste ställas i relation till just ramavtalen. Det är många variabler som är likadana mellan de båda upphandlingsförfarandena, men också stora avgörande skillnader. I detta pass får du veta vad ett DIS är och mera om skillnaderna. Vilka är möjligheterna och nackdelarna med DIS? Dessutom får du veta mer om de första konkreta testerna av att använda DIS i Sverige samt en utblick över erfarenheter av DIS som finns från andra länder.

Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen, Kammarkollegiet

15:35

Case från leverantören: Vi gör bättre offentliga affärer baserat på fakta

Atea har de senaste åren varit en av de tio enskilt största leverantörerna på den offentliga marknaden. Trots att affärsvärdet för 2012 låg på höga cirka 3,6 miljarder kronor har man ökat affären till cirka 5 miljarder för 2015. Fredrik Tamm, grundare av Doublecheck, och Anna Johansson, affärsutvecklare på Poolia, diskuterar vikten av att utgå från fakta i sina beslut för att göra bättre offentliga affärer.

Fredrik Tamm, grundare, Doublecheck, och Michael Stålhammar, försäljningschef, Poolia

16:10

Closing keynote: Inte en ny tvångströja – utan ett öppet möjlighetens fönster

Upphandlingsbranschen ställs inför nya utmaningar när politikerna ändrar spelreglerna. Det kan upplevas som en ny tvångströja – men kanske är det snarare ett möjlighetens fönster som öppnats? Det är bättre att förekomma än att förekommas!

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och politisk kommentator med viss socialdemokratisk läggning, och mångårig kolumnist för Upphandling24, ger en kort historik till förändringarna av offentlig sektor, talar om vad politikerna vill – och vad upphandlingsbranschen bör göra.

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

16:45

Mingel

Diskutera dagen över ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ och nätverka med andra upphandlare, inköpare, leverantörer och jurister!

Säkra din plats på årets stora framtidskonferens – antalet platser är begränsat!

Talare

Hitta hit!

Plats: Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm

 

Vill du bli partner på denna konferens? Kontakta affärschef Tomas Dahl, 070 980 17 42

 

Kontakt

Christine Karlsson
Konferensansvarig

08 453 60 54

Flora Waardahl
Marknadsansvarig

070 141 07 39

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42