UPPHANDLING24 KONFERENS

Upphandla it

16 MAJ 2018 | STOCKHOLM

BOKA HÄR

UPPHANDLA IT – 16 MAJ 2018

Ett it-haveri skakar det offentliga Sverige och regeringen vill att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, men enligt ESV går det för långsamt.

Upphandling24 arrangerar tillsammans med Computer Sweden en angelägen konferens på temat Upphandla it. Kan effektivare upphandling och ökad leverantörssamverkan vara framgångsfaktorer? Hur hanteras information som måste skyddas?

Denna konferens omfattar möjligheter, goda exempel, juridik, trender och hur man navigerar i en ständigt föränderlig tillvaro. Målet med denna dag är att ni ska få med er värdefulla kunskaper, insikter och praktiska exempel för bli att inspirerade till att lyfta upphandlingarna till nästa nivå och säkra era digitala investeringar.

Vi fortsätter vårt framgångsrika koncept där ni får utrymme för dialog under hela dagen, sittandes kring runda bord. Dela erfarenheter och utvidga ditt nätverk.

DAGEN ERBJUDER

  • Digitalisering och upphandling
  • Leverantörssamverkan, en nyckel till lyckat it-införande
  • GDPR för upphandlare
  • Informationssäkerhet och säkerhetsskydd
  • Upphandla så att du säkerställer att nyttan realiseras i verksamheten
  • Lyckad innovationsupphandling, vad är tricket?
  • Incitamentsvillkor, ”rätt” avtalslängd, licensmodellers lämplighet och andra upphandlingsrättsliga frågor vid ingående av it-avtal

Talare

Praktisk info

Datum: 16 maj

Tider:
Registrering/frukost 07.45-09.00
Frukostseminarium 08.00-08.45
Program 09.00-17.00
Mingel 17.00-18:00

Plats: Operaterrassen, samma hus som Operakällaren

Adress: Karl XII:s torg, Stockholm

Program

07:45 Registreringen öppnar

Starta dagen med en rykande kopp färskt kaffe eller te och smörgås.

08:00 Frukostseminarium: Ta ledartröjan i din digitalisering med hjälp av Agila kontrakt

Det mesta i en verksamhet påverkas av mjukvara i någon form. Men IT är svårt och det är lätt att gå förlorad i detaljerna. Att lyckas med en digitalisering förutsätter att vi ändrar angreppssätt. Den slitna sanningen är att vi får vad vi beställer. Vill vi skapa lösningar som skapar verksamhetseffekt måste vi upphandla mot effektmål. Hur gör vi det? Nyckeln stavas Agila kontrakt och effektstyrd upphandling. I detta seminarium går jag igenom huvudkomponterna i Agila kontrakt: Beställ mot behov, upphandla leverantörens reella förmåga och skapa incitament till samverkan mot effektmålet.

Mattias Skarin, konsult på Crisp

Presentation

09:00 Välkomna

Dagens moderator Ulrika Ajax inleder dagen.

09:10 Digitaliseringen förändrar vårt samhälle – är du redo, är du med?

Digitaliseringen påverkar hela vårt samhälle, hur ser det ut i offentlig sektor och vad krävs för att vi ska lyckas med digital transformation? På vilket sätt bör vi som jobbar med upphandling förhålla oss till det? Ann Hellenius delar med sig av sina erfarenheter kring vad som krävs för att lyckas och vanliga fallgropar.

Ann Hellenius, Bankgirot

Presentation

09:35 Hur kan den offentliga sektorns kunder använda sin köpkraft för att driva social och miljömässig hållbarhet?

What does sustainability look like across the lifecycle of IT products and solutions? How can public sector customers use their buying power to drive social and environmental sustainability in their own operations and in the ICT sector? Join this inspiring and thought provoking presentation from Dell EMC, who encourages customers to include sustainability in procurement of ICT solutions.

Louise Koch, Dell EMC

Presentation

10:05 Diskussion runt bordet

10:20 Paus för kaffe och fika

10:40 GDPR för upphandlare – en crashcourse

Efter 25 maj kommer GDPR vara en viktig del i en upphandlares vardag. Detta inte minst för att organisationen ska undvika sanktioner på upp till 20 miljoner euro. Vad är viktigt att tänka på vid nyanskaffning av IT/säkerhet och avtalsskrivande?

Monika Wendleby, jurist och managementkonsult på Passacon AB

Presentation

11:10 Diskussion runt bordet

11:25 Lyckad partnerupphandling av it med innovationsfokus

Uppsala kommun fokuserar alltmer på de långsiktiga leverantörsrelationerna/systemlösningarna. Vi vill ha ett  nära partnerskap och samarbete , med ett väsentligt inslag av innovation. Detta skapar ett antal utmaningar bl a:
·       Hur ställa om interna och externa organisationen till att jobba i ett partnerbaserat samarbete?
·       Hur skapa förtroende mellan parterna under en lång avtalstid?
·       Hur skapa kunskapsöverföring mellan organisationerna?
·       Hur skapa förutsättningar för innovationer?

Per Luks, strategisk it-upphandlare hos Uppsala kommun

Presentation

12:05 Diskussion runt bordet

12:20 Lunch

13:10 Nya tidens leverans och konsumtion av IT

Trender hur man lyfter dialogen inför en stor it-leverans. Advania berättar tillsammans med IT Chefen för Knivsta/Heby kommun om deras resa i samsourcing och funktionsoutsourcing med partners. Vilka var utmaningarna under och efter upphandlingen? Hur kan man åstadkomma en värdeskapande leverans, när IT förändras kontinuerligt och LOU begränsar flexibiliteten?

Fredrik Örnhall, säljchef Managed Services Advania, Lars-Erik Andersson, IT Chef för Knivsta/Heby kommun, Mikael Reinholdsson, säljspecialist Managed Services Advania

Presentation

13:40 Diskussion runt bordet

13:55 Mjuka upphandlingskontrakt, är det möjligt?

Upphandlingslagstiftningens begränsningar avseende bl.a. avtalslängd och ändringar av upphandlande avtal utgör ofta en utmaning vid IT-upphandlingar. Vid större systemupphandlingar är det fördelaktigt med flexibla licensmodeller som tar höjd för förändrade behov hos den upphandlande myndigheten över tid samtidigt som de inte är alltför kostnadsdrivande. Är sådan flexibilitet möjlig upphandlingsrättsligt? Vad är den längsta avtalstiden vid IT-upphandlingar? Är det upphandlingsrättsligt tillåtet med incitamentsvillkor? Fredrik Olsson och Niklas Follin från Setterwalls Advokatbyrå delar med sig av erfarenheter av särskilda avtalsfrågor som ofta aktualiseras vid IT-upphandlingar.

Fredrik Olsson, Niklas Follin från Setterwalls

Presentation

14:25 Diskussion runt bordet

14:40 Paus för kaffe och fika

15:00 ”Inga fler it-skandaler” Informationssäkerhet i upphandling – Dyrt, jobbigt och krångligt eller rätt åtgärd på rätt plats

Ta reda på fakta, agera på fakta och upphandla för en god affär även ur säkerhetsperspektivet. Ylva berättar om informationsprocesskartläggning, sektionering av information, analys och vägval i upphandlingen, beröringsskräcken och att få valuta för den säkerhet man väljer.

Ylva Söderlund, säkerhetsstrateg, Trafikverket

Presentation

15:30 Diskussion runt bordet

15:45 Regeringens krav, öka takten i digitaliseringen av Sverige. Hur påverkar det Sveriges IT-upphandlare?

Expertgruppen för digitala investeringar har fått i uppdrag att stödja myndigheter som avser att göra större digitala verksamhetsinvesteringar. Vilka är utmaningarna och hur lyckas vi i praktiken? Vilka spaningar har expertgruppen gjort hitintills?

Katarina van Goes, Digitala investeringar

Presentation

16:15 Diskussion runt bordet

16:30 Dramatiska förändringar inom hela it-området. Vart pekar de stora marknadstrenderna?

Vi befinner oss i en tid när hela it-området håller på att förändras dramatiskt och kraven på ökad verksamhetsnytta blir allt mer styrande. Det innebär att ökad kunskap om anskaffning inom it-området blir allt viktigare, tillsammans med insikt om hur en väl genomförd anskaffning kan nyttjas som ett effektivt instrument för att uppnå ökad effektivitet och verksamhetsnytta. Marknadstrenderna pekar på att utvecklingen går mot mer verksamhetsstyrning av it-utvecklingen. Kostnadseffektivitet som främsta ledstjärna får stå tillbaka lite till förmån för ökad innovation, ökad verksamhetsnytta, ökad medborgarnytta och tillgång till spetskompetens. Detta och vad man bör ha med sig vid förberedelser och genomförande av en anskaffning inom it-området, är några av de frågor som kommer att belysas.

Ulf Nygren, Head of Outsourcing, Tieto

Presentation

16:55 Highlights och sammanfattning

Dagens moderator Ulrika Ajax summerar dagen.

17:00 Mingel

 

Med reservation för ändringar

PARTNERS OCH MEDVERKANDE ORGANISATIONER

Computer Sweden

Lin Education

Dell

InfrontIT Partner

Advania

Uppsala Kommun

Setterwalls

Bankgirot

Pulsen

DirSys

Tieto

TCO

ModUpp2020
Utmaningar och uppmaningar för en modern upphandling

För första gången går tredjepartscertifieringar för miljö och social hållbarhet samman och uppmanar offentliga beslutsfattare och inköpare att ställa om till en medveten och modern upphandling genom #ModUpp2020. Bra Miljöval, EU Ecolabel, Fairtrade, KRAV, MSC, Svanen och TCO Certified är effektiva verktyg för den som vill ställa de rätta, tuffa kraven.

 

LanTeam

Bli partner!

Är du leverantör och vill bli partner? Hör av dig till oss så berättar vi mer om möjligheterna.

  • Du förbinder dig inte till någonting i detta läge och din e-postadress kommer inte att föras vidare till någon extern part.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.