Upphandla it – presentationer

Du hittar presentationerna under respektive programpunkt.

Program Upphandla IT

08:30

Registrering öppnar

Lättare frukost serveras

09:30

Välkomna!

Bo Nordlin, chefredaktör, Upphandling24

Utvärdering och referenser

Advokaterna behandlar rättsfall och legala frågor kopplade till utvärdering och referenser.

Ulrika Geissler, advokat och Sara Liljedahl, advokat, TIME advokatbyrå

Kvalitet i din IT-upphandling – så gör du!

Genom att sätta egna taktimpriser lyckades Svenska spel undvika taktiskt prissättning i sin IT-konsultupphandling. Man gjorde också ett noggrant arbete med att ta fram utvärderingskriterier som verkligen skulle ge den kvalitet man var ute efter. Resultatet blev en lyckad upphandling som gjorde både verksamheten och leverantörerna nöjda.

Maria Hellqvist, strategisk inköpare, Svenska spel

10:50

Paus för kaffe och fika

Så avropar du bäst från ramavtalet för IT-driftstjänster

21 myndigheter, 11 kommuner och 2 landsting har sedan 2010 lagt ut sin IT-drift genom avrop från ramavtalet It-driftstjänster – Helhetsdrift. Det har gett många erfarenheter om vilka utmaningarna är. Per-Erik Andersson, ramavtalsansvarig Kammarkollegiet och Mathias Lagerros, upphandlingskonsult, båda med lång erfarenhet av IT-upphandlingar och avrop från ramavtal, delar med sig av sina bästa råd för ett framgångsrikt avrop.

Per-Erik Andersson, ramavtalsansvarig, Kammarkollegiet och Mathias Lagerros, upphandlingskonsult, L&M Lagerros Consulting

Så upphandlar du användbara IT-system

Genom att studera sex olika upphandlingar har Åke Walldius och Clas Thorén hittat framgångsfaktorerna för att upphandla användbara IT-system. Ta del av deras lärdomar och hitta din modell för att lyckas.

Åke Walldius, forskare, KTH och Clas Thorén, konsult

12:30

Lunch

Har vi nått Peak IT?

Efter +40 års utveckling ser vi snarare fler IT-projekt som blir besvikelser eller rena haverier, än färre. Borde vi inte lärt oss? Har vi närmat oss något vi kan kalla ”Peak IT” – en fundamental krock mellan Moores lag och lagen om avtagande marginalnytta? Vad ska vi i så fall göra för att förhindra det?

Jonas Söderström, informationsarkitekt, InUse

Presentation »

Gör det svåra enkelt – avtal som fungerar

Med hjälp av ett proaktivt angreppssätt har Lidingö stad effektiviserat sin upphandlingsprocess. Genom att ta fram avtalsvillkor som fungerar både för ramavtal, direktupphandlingar och vanliga upphandlingar sparar man mycket tid. Här delar man med sig av sina bästa tips för att göra en bra affär i ett komplext område, för kravställning och för effekthemtagning i förvaltningen.

Björn Söderlund, IT-strateg, Lidingö stad och Bertil Nordlund, VD och managementkonsult inom upphandling, Knowit Business Consulting

Upphandla IT med konkurrenspräglad dialog

När Stockholms läns landsting skulle upphandla en ny it-plattform för ambulanssjukvården fanns inget färdigt system på marknaden. För att hitta det man behövde gjordes upphandlingen i form av en konkurrenspräglad dialog. Att kunna möta leverantörerna med tydliga krav krävde en omfattande förankringsprocess där ledorden var helhetssyn och hållbarhet. SLL berättar om utmaningar och lösningar längs vägen och hur det blev när implementeringen satte igång.

Eva Fellenius, projektledare, Stockholms läns landsting

15:10

Paus för kaffe och fika

Är din IT-affär framgångsrik?

När avtalet är påskrivet och arbetet har börjat hur vet du om affären är framgångsrik? Hur mäter du och vad mäter du? Inköparen delar med sig av sina bästa tips för uppföljning och utvärdering.

Christel Prinsén, IT Sourcing Manager, SKF

Presentation »

Upphandla IT med ett agilt arbetssätt – går det?

I en föränderlig värld skapas större samhällsnytta om kund och leverantör genom ett väl fungerande samarbete kan anpassa sig och möta en rörlig kravbild snarare än att bara pricka av funktioner som kommer vara till begränsad nytta. Ett agilt arbetssätt innebär att man levererar körbar mjukvara regelbundet samt kan anpassa kravbilden löpande utifrån lärande under projektets gång. LOU har vissa begränsningar men också möjligheter vi inte nyttjar. Mattias Skarin visar konkreta exempel på hur man kan använda ett agilt arbetssätt i IT-upphandlingar.

Mattias Skarin, konsult, Crisp

Presentation »

16:30

Mingel

Diskutera dagen över ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ och nätverka med kollegor!