Välkommen!

Program Upphandling med miljökrav och sociala krav

10.00

Välkomna!

Dagens moderator hälsar välkommen.

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling – hot eller möjlighet?

Robert Moldén, EU-advokat och partner, Gärde Wesslau.

Presentation

Sociala krav kan ge förbättrade arbetsvillkor

Sociala krav i offentlig upphandling kan bidra till förbättrade arbetsvillkor i produktionsländer. Swedwatch presenterar resultat från en studie av landstingens arbete med sociala krav i samband med upphandling av kirurgiska instrument i Pakistan.

Linda Scott Jacobsson, upphandlingsspecialist, Swedwatch

11.20

Kaffepaus

Miljökrav i upphandlingar har begränsad effekt

Det blir allt vanligare att ställa miljökrav i upphandlingar. Men är det ett effektivt sätt för att nå uppsatta miljömål? Sofia Lundberg redogör för studien som visar att det finns problem med upphandlingar som miljöpolitiskt styrmedel.

Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi, Umeå universitet

Presentation

När, hur och varför – att ställa sociala krav som ger resultat

När ska man ställa sociala krav, vad är rimligt och hur når man resultat? I Göteborg har man tagit fram en modell där upphandlare, arbetsmarknadsansvariga och arbetsmarknadens parter samarbetar för att skapa arbetstillfällen för långtidsarbetslösa.

Maja Ohlsson, projektledare, Upphandlingsbolaget och Stina Johansson, rektor vid arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg

Presentation

12.50

Lunch

13.50

Debatt – Sociala krav: hindrar de marknaden eller är det rätt väg att gå för att få fler i arbete?

Stefan Holm, Almega, Maja Ohlsson, Upphandlingsbolaget, Karin Vierma, Sodexho, Robert Moldén, Gärde Wesslau advokatbyrå.

Uppföljning av miljökrav för bättre affärer

Sedan fyra år tillbaka har Järfälla kommun en modell för att följa upp miljökrav. Det har inneburit enklare hantering, att uppföljningen blir av, nöjda leverantörer och bättre affärer. Här får du konkreta tips på hur du själv kan göra.

Agneta Dahlgren, miljö- och kvalitetsamordnare, Järfälla kommun

Presentation

Hållbar upphandling med hjälp av globala standarder

Standarder är ett värdefullt verktyg som hjälper upphandlare att ställa och följa upp krav. I standarder har leverantörer och beställare kommit överens om vilken kvalitet och prestanda som ska gälla, och de uppdateras kontinuerligt. Här får du konkreta tips på hur du kan använda standarder och insikt i möjligheterna som finns.

Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus, Fredrik Fehn, försäljningschef SIS

Presentation

15.30

Kaffepaus

Reserverade kontrakt i nya LOU-direktivet

Tillåter EU att man gynnar vissa driftsformer i offentliga upphandlingar, till exempel kvinnojourer och icke-vinstsyftande sociala företag?

Mathias Sylvan, konsult inom upphandlingsjuridik

Presentation

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal

Utredaren Niklas Bruun presenterar resultatet av utredningen.

Niklas Bruun, professor i handelsrätt, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

Presentation

17.15

Mingel.

Diskutera dagen över ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ och nätverka med andra upphandlare, inköpare, leverantörer och jurister!

Dagens talare

Plats: Grand Hotel, Stockholm

Anmäl dig nu!

Datum: 1 december

Tid: 09.30-16.30

Pris: Arbetar i offentlig sektor – 3 900 kronor plus moms om du endast deltar på Upphandla med miljökrav och sociala krav, 6 240 kronor plus moms om du deltar på både Upphandla livsmedel och Upphandla med miljökrav och sociala krav.

Arbetar som leverantör till offentlig sektor – 5 900 kronor plus moms om du endast deltar på Upphandla med miljökrav och sociala krav, 9 450 kronor plus moms om du deltar på både Upphandla livsmedel och Upphandla med miljökrav och sociala krav.

Våra partners

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som har i uppdrag att utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för effektiva, innovativa och hållbara offentliga affärer. Besök upphandlingsmyndigheten.se för mer information.

Visma

Visma är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköp, betalning, butiksdata, IT-projekt, anbud och upphandling. 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige, förenklar och effektiviserar verksamhets-processer hos 340 000 kunder i både privat och offentlig sektor.

Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 leverantörer med anbudsgivarkonton. Läs mer på www.tendsign.com.

Inköps- och fakturahanterinslösningen Visma Proceedo effektiviserar processer för avtalshantering, inköp, beställning och fakturahantering och gör att du på ett enkelt sätt får kontroll över inköp, kostnader och kvalitet. Läs mer på www.visma.se/proceedo.

Gärde Wesslau

Gärde Wesslau erbjuder rådgivning inom svensk och internationell affärsjuridik. Advokatbyrån har kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Jönköping, Helsingborg och Malmö och sysselsätter cirka 100 medarbetare.
Medarbetarna besitter spetskompetens inom sina områden och har en bred affärsjuridisk bas att stå på. Det starka samarbetet över kontorsgränserna och vår medverkan i internationella nätverk bidrar till att Gärde Wesslau kan erbjuda förstklassig kompetens inom affärsjuridikens samtliga områden.

Arla

Arla är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12.000 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg.

Arlas uppgift är att skapa så mycket värde som möjligt för den mjölk Arlas ägare producerar på sina gårdar genom att förädla den till produkter som mjölk, yoghurt, ost, matfett, matlagningsprodukter och mjölkpulver.

Arla är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

SIS

SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder. De möts hos oss för att hitta gemensamma lösningar, som bidrar till innovationer och underlättar handel och export. Våra kunder kommer från privat och offentlig sektor. Vi tar till vara deras intressen genom att representera Sverige i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN och ISO.

Utöver att driva standardiseringsprojekt, säljer vi bland annat standarder, utbildningar och rådgivning. SIS är en ideell organisation med 150 medarbetare och hade en omsättning 2014 på 230 miljoner kronor.

Aviko Norden

Kontakt

Christine Karlsson
Konferensansvarig

08 453 60 54

Flora Waardahl
Marknadsansvarig

070 141 07 39

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42