Välkommen!

Varmt välkommen till en heldagskonferens om hur du upphandlar bygg och renovering!

Den 20 maj får du lyssna till lyckade exempel av personerna bakom upphandlingarna, ta del av juristens allra bästa råd och bli en ännu skickligare upphandlare!

Exempel på punkter som under dagen kommer att tas upp är:

  • De politiska visionerna om hållbart byggande i dag och i morgon
  • Kvalitetsupphandling – så gör du
  • Så kan byggkostnaderna pressas i upphandling
  • Entreprenad till fast pris – erfarenheter och råd

Programmet är specialdesignat för dig som är beställare, projektledare och upphandlare inom stat, kommun och landsting.

Det här får du på konferensen

Verktygen

Verktygen för att genomföra bättre upphandlingar och affärer.

Nätverkande

Ett breddat nätverk med nya värdefulla kontakter, samt möjlighet att ställa frågor direkt till talarna.

Inspiration

Inspiration att dela med dig av till dina kollegor när du är tillbaka på kontoret.

Dokumentation

Du får dokumentation från dagen i PDF-format.

Våra erbjudanden:

Konferensavgift

Arbetar i offentlig sektor –  Pris 3 900 kronor plus moms
Leverantör till offentlig sektor – Pris 5 900 kronor plus moms

Är du student? Vi erbjuder studentrabatt! Du betalar endast 500 kronor inklusive moms. Kontakta  för att boka.

Detta får du i priset!

Konferensdeltagande, frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och mingel med förfriskningar. Redan dagen efter får du tillgång till talarnas presentationer. Under dagen ges du också flera tillfällen att nätverka och bredda ditt kontaktnät med upphandlare, inköpare och leverantörer.

Har du frågor? Kontakta oss på 

Program tisdag 20 maj

8:30

Registreringen öppnar

9:30

Välkomna

Bo Nordlin, chefredaktör, Upphandling24

Byggentreprenad utan upphandling – möjligheter och risker

Här är frågan om man genom olika bolagsupplägg och andra avtalskonstruktioner utan upphandling kan åstadkomma samma sak som genom en upphandlad byggentreprenad.

Carl Bokwall, advokat och partner, Cederquist

Politikens visioner om hållbart byggande för nutid och framtid

Politiken sätter de övergripande riktlinjerna för samhällets byggande. I Örebro innebär det ökat fokus på sociala, miljömässiga och ekonomiskt hållbara krav för ökad kvalitet.

Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun

10:50

Kaffe

Så gör du en kvalitetsupphandling

Politikens och bostadsbolagets visioner ska konkretiseras i affär. Ta del av expertens konkreta råd om hur du fångar in kvalitet och kompetens i upphandling.

Magnus Josephson, specialist på offentlig upphandling, Magnus Josephson AB

Så förverkligar vi politikens mål om hållbart byggande

När Örebros politiker har satt sin vision tar det kommunala bostadsbolaget ÖBO över för att omsätta de övergripande målsättningarna i faktiskt byggande. Det konkreta exemplet är miljonprogrammet Vivalla.

Ulf Rohlén, vd, ÖBO

12:20

Lunch

Så ser byggbranschen på offentlig upphandling

Byggbranschen ger sin bild av offentlig upphandling – vad fungerar, vad fungerar inte och några önskemål om hur det borde gå till.

Joakim Persson, vd Reomti Bygg och ledamot i Stockholms byggmästareförenings LOU-utskott, och Hans Åkerlund, företagsrådgivare arbetsrätt och EU-frågor, Sveriges Byggindustrier

Tänk utanför boxen – så kan vi pressa byggkostnader med bevarad kvalitet

Strömstadsbyggen tänker nytt i upphandling!

Göran Wallo, vd, och Thomas Karlsson, projektchef, Strömstadsbyggen

Så upphandlar Trafikverket entreprenad till fast pris

Erfarenheter från Trafikverket som nyligen upphandlade en större entreprenad med ny metod!

Jonas Melén, inköpare, och Benny Lyckebäck, projektledare, Trafikverket

15:00

Kaffe

Totalentreprenad – en upphandlingsstrategi med risker?

Riksrevisionen jämförde 2012 drygt 60 genomförda generalentreprenader med drygt 40 totalentreprenader inom anläggningsområdet med kvantitativ analys. Vilka var lärdomarna?

Torbjörn Stenbeck, revisionsdirektör, Riksrevisionen

Hållbart byggande – avtalskrav och uppföljning

Nuvarande och kommande krav avseende kvalificering samt krav under avtalsperioden.

Kravet på upphandlarens kompetens är stort och fortsätter att öka. Är avtalsuppföljning upphandlarens ansvar?

Pia Lindberg Nedby, upphandlingschef, Sisab

16:30

Mingel

Fortsätt att diskutera dagen, nätverka och utbyta erfarenheter.

Talare

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

Anmäl dig nu!

Datum: 20 maj

Tid: 09.30-16.30

Pris: 3 900 kronor om du arbetar i offentlig sektor, 5 900 kronor om du är leverantör till offentlig sektor. Moms tillkommer. Vi har också fina grupprabatter, se nedan.

Våra partners

Cederquist

Cederquist är en av Sveriges främsta affärsjuridiska byråer, med en bred kompetens inom affärsjuridikens samtliga kärnområden och en stark profilering inom offentlig upphandling. Våra välrenommerade specialister på området arbetar uteslutande med frågor om offentlig upphandling och biträder såväl leverantörer som beställare i upphandlingens alla faser – från RFI-stadiet och upprättande av förfrågningsunderlag/anbud, till anbudsförhandling och avtalsförvaltning.

Vår målsättning är alltid att arbeta i nära symbios med våra klienter och, med en tydligt pragmatisk approach, tillhandahålla klar och effektiv rådgivning med fokus på största möjliga affärsnytta.

Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet (MSR) är regeringens expertorgan som hjälper kommuner, lansting och statliga verksamheter att ställa Miljö- och sociala krav på de varor, tjänster och entreprenader de upphandlar. Kraven och information om hur de används med tillhörande förslag på hur de ska följas upp finns fritt att ladda ner från MSRs hemsida www.msr.se i form av Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

MSR har kriterier inom huvudområdena fordon och transporter, IT och telekom, städ och rengöring, gatu och fastighet, kontor, livsmedel, inredning och textil, energi, sjukvård och omsorg samt tjänster. MSR erbjuder även rådgivning – helpdesk via e-post, helpdesk@msr.se och vissa tider varje dag per telefon 08-50 10 55 50

Skanska

Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vi skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik.

Skanska arbetar i många olika former av partnering men förordar kvalitetsupphandlingar där det skapas reella förutsättningar för en integrerad samverkan. Genom en sådan integration åstadkoms följande fördelar och effekter:

• Tillsammans skapar parterna bättre projekt, bättre samarbeten och bättre slutprodukter.

• Projektorganisationen fokuserar fullt ut på att skapa kundvärde, utan hänsyn till egenintressen.

• En mångfald av kompetenser bidrar i hela värdekedjan.

• Det skapas större möjligheter till en positiv och värdeskapande utveckling av Skanska och byggbranschen som helhet.

• Det uppstår större möjligheter till upprepningseffekter.

• Det blir fokus på entreprenörens förmåga att leverera ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

1278130761

Skanska menar att de absolut bästa resultaten (mest nöjda kunder) uppnås när partnering används fullt ut. Med detta menar Skanska långsiktighet, avsaknad av egenintressen från alla inblandade, integrerade projektorganisationer och samverkan genom hela värdekedjan.

Vi ser fram emot att träffas och prata om hur vi kan öka kundnyttan och budgetsäkerheten genom rätt samverkansform!

Kontakt Klas Heed, affärsutvecklingschef Strategisk Partnering Tel: 010-448 65 46 Mejl: Klas.Heed@skanska.se www.skanska.se

Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är den lokala branschorganisationen för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholm. Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten

Visma

Visma är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköp, betalning, butiksdata, IT-projekt, anbud och upphandling. 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige, förenklar och effektiviserar verksamhets-processer hos 340 000 kunder i både privat och offentlig sektor.

Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 leverantörer med anbudsgivarkonton. Läs mer på www.tendsign.com.

Inköps- och fakturahanterinslösningen Visma Proceedo effektiviserar processer för avtalshantering, inköp, beställning och fakturahantering och gör att du på ett enkelt sätt får kontroll över inköp, kostnader och kvalitet. Läs mer på www.visma.se/proceedo.

Marioff

HI-FOG® is a world leading fire protection system and an innovative sprinkler system developed by Marioff Corporation, a UTC company.

Marioff is renowned for its unyielding commitment to innovation, with every new improvement grounded in full-scale fire tests. As the pioneer of water mist fire suppression technology, Marioff has helped establish industry standards while continuing to develop leading solutions in close cooperation with local and international regulatory authorities. Since its launch in 1991, HI-FOG® has received more than 100 type approvals as a result of thousands of full-scale fire tests. Each new installation benefits from Marioff’s deep understanding of how fire behaves and therefore offers customers the world over peace of mind.

K- rauta

Kontakt