Välkommen!

Varmt välkommen till en heldagskonferens om hur du upphandlar konsulter!

Under dagen kommer alla dina frågetecken att suddas ut! Du lyssna till lyckade exempel och träffa upphandlarna bakom affärerna. Få konkreta tips och råd som du kan använda i ditt eget arbete redan dagen efter!

Exempel på frågor som kommer att tas upp under dagen är:

 • Kravställning
 • Referenser
 • Intervju
 • Konsultmäklare

Skynda dig att boka – antalet platser är begränsat! Detta är en dag som du inte vill missa!

Dagen innan, den 16 september, anordnar vi Upphandla IT. Passa på att gå båda dagarna och få 40 procent rabatt på den andra dagen! Detta kan du kombinera med våra grupprabatter – billigare än så blir det inte!

Boka din plats här!

Det här får du på konferensen

Verktygen

Verktygen för att genomföra bättre upphandlingar och affärer.

Nätverkande

Ett breddat nätverk med nya värdefulla kontakter, samt möjlighet att ställa frågor direkt till talarna.

Inspiration

Inspiration att dela med dig av till dina kollegor när du är tillbaka på kontoret.

Dokumentation

Du får dokumentation från dagen i PDF-format.

Våra erbjudanden:

Konferensavgift

Arbetar i offentlig sektor –  3 900 kronor plus moms för endast Upphandla konsulter, 6 240 kronor plus moms om du deltar på både Upphandla IT och Upphandla konsulter.

Arbetar som leverantör till offentlig sektor – 5 900 kronor plus moms för endast Upphandla konsulter, 9 450 kronor plus moms om du deltar på både Upphandla IT och Upphandla konsulter.

Dessa priser kan du kombinera med våra grupprabatter!

Är du student? Vi erbjuder studentrabatt! Du betalar endast 500 kronor inklusive moms per konferens. Kontakta  för att boka.

Detta får du i priset!

  • Konferensdeltagande
  • Frukost
  • Förmiddagsfika
  • Lunch
  • Eftermiddagsfika
  • Mingel med förfriskningar
  • Tillgång till talarnas presentationer redan dagen efter.

Under dagen ges du också flera tillfällen att nätverka och bredda ditt kontaktnät med upphandlare, inköpare och leverantörer.

Har du frågor? Kontakta oss på 

Boka din plats här!

Program Upphandla konsulter 17 september

08:30

Registrering öppnar

09:30

Välkomna!

Bo Nordlin, chefredaktör, Upphandling24

När kan du häva ett avtal?

Här ges tips och råd om hur man som upphandlande myndighet bör agera när en upphandlad leverantör försöker förändra avtalsvillkoren. När kan du häva avtalet och vad behöver du tänka på för att undvika överträdelse av upphandlingsreglerna och skadeståndsansvar?

Lina Håkansson, advokat, advokatfirman Cederquist

Utmaningen i att få de bästa leverantörerna att lämna anbud och att utvärdera kvalitet

När Svenska spel skulle upphandla kreativa reklambyråtjänster ville man få med de bästa byråerna och verkligen kunna lägga tyngd vid kvalitet. Problemet är bara att de stora drakarna sällan svarar på offentliga upphandlingar och att utvärdera på kvalitet är alltid en utmaning. Ett genomtänkt upplägg och genomförande gav dock önskat resultat och en lyckad upphandling.

Johan Söderberg, fd. inköpsstrateg, Svenska spel och Gunilla Berg, upphandlingskonsult, Engage marketing

10:50

Paus för kaffe och fika

Leverantörsdialog för bättre upphandlingar

Arbetsförmedlingen arbetar med externa remisser av förfrågningsunderlag inför upphandling, för att fånga upp synpunkter och förbättringsförslag från leverantörerna. Erfarenheterna såhär långt är mycket goda. Det har gett ett bättre samarbetsklimat med leverantörerna och man räknar med högre kvalitet i tjänsteleveransen.

Martin Kruse, verksamhetsområdeschef, Arbetsförmedlingen

Taktiskt anbudsarbete – en leverantörs erfarenheter

En leverantör berättar om det taktiska arbetet bakom ett anbud: referenser, 0-bud samt ”gungor och karuseller”.

Robin Åkerman, anbudsansvarig, och Ann-Catrin Månsson, Key Account manager, Perido

12:30

Lunch

Så undviker vi oseriösa anbudspriser

När Ekonomistyrningsverket skulle upphandla revisionstjänster ville man i möjligaste mån undvika leverantörer som vid avrop tackar nej till att åta sig uppdrag. Här berättar man mer om hur man resonerat och vilken väg man valde.

Heidi Marks, upphandlare och Eva Fredriksson, funktionsansvarig, Ekonomistyrningsverket

Så undviker du enkronasbud i din konsultupphandling

Med utgångspunkt i en lyckad kommunal upphandling berättar Petter Ulander om en metod som gör det affärsmässigt omöjligt för leverantörerna att lägga enkronasbud. Detta kan till exempel tillämpas i upphandling av ramavtal för konsulttjänster.

Petter Ulander, vd och upphandlingsrådgivare, AdviceU

Att hitta rätt kompetens och kvalitet i ramavtalsupphandling

Att upphandla kompetens är alltid en utmaning och ännu större så när man upphandlar ramavtal, som ska passa många. Annelie Dufva från SKL Kommentus Inköpscentral delar med sig av sina erfarenheter av IT-konsultupphandling.

Annelie Dufva, projektledare, SKL Kommentus Inköpscentral

15:00

Paus för kaffe och fika

Så får vi rätt konsulter med förnyad konkurrensutsättning

Trafikverkets nationella ramavtal för bygg- och projektledare inom väg och järnväg.

Jonas Melén, inköpare, Trafikverket

Därför valde vi konsultmäklare

Pensionsmyndigheten har precis avslutat sin upphandling av en IT-konsultmäklare. Målen med denna upphandling har varit lägre administrativa kostnader för genomförande av konsultavrop, en smidigare avropsprocess och att åstadkomma bra konkurrens för att få bästa möjliga kvalitet i uppdragen. Hur gick man till väga och vilka var utmaningarna?

Adnan Ganic, strategisk inköpare, och Pedra Herdegen, tjänsteansvarig, Pensionmyndigheten

16:30

Mingel

Diskutera dagen över ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ och nätverka med kollegor!

Dagens talare

Plats: Grand Hotel, Stockholm

Anmäl dig nu!

Datum: 17 september

Tid: 09.30-16.30

Pris: Arbetar i offentlig sektor –  3 900 kronor plus moms om du endast deltar på Upphandla konsulter, 6 240 kronor plus moms om du deltar på både Upphandla IT och Upphandla konsulter.

Arbetar som leverantör till offentlig sektor – 5 900 kronor plus moms om du endast deltar på Upphandla konsulter, 9 440 kronor plus moms om du deltar på både Upphandla IT och Upphandla konsulter.

Dessa priser kan du kombinera med våra grupprabatter! 

Våra partners

Visma

Visma är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköp, betalning, butiksdata, IT-projekt, anbud och upphandling. 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige, förenklar och effektiviserar verksamhets-processer hos 340 000 kunder i både privat och offentlig sektor.

Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 leverantörer med anbudsgivarkonton. Läs mer på www.tendsign.com.

Inköps- och fakturahanterinslösningen Visma Proceedo effektiviserar processer för avtalshantering, inköp, beställning och fakturahantering och gör att du på ett enkelt sätt får kontroll över inköp, kostnader och kvalitet. Läs mer på www.visma.se/proceedo.

Adecco

En människa tillbringar många timmar på sin arbetsplats. Samtidigt är ett företags framgång beroende av de människor som arbetar där. Därför är det viktigt att rätt person är på rätt plats! Vår viktigaste tillgång är våra kvalificerade medarbetare.

Adecco är världsledande inom bemanning och rekrytering. Som en global HR-partner skapar vi mervärde åt kunder och medarbetare genom att sätta individens utveckling och kundens behov i fokus. Förutom per¬sonaluthyrnings- och rekryteringstjänster erbjuder Adecco lösningar inom bland annat outsourcing, omställning, karriärrådgivning och utveckling av såväl organisationer som människor.

Vår vision är att vara kundens och medarbetarens naturliga val.

Adeccos värderingar är Laganda, Kundfokus, Ansvar, Entreprenörsanda och Passion. Våra värderingar definierar de områden där vi syftar till att utmärka oss och de karaktäriserar hela vår organisation och lägger grunden för vårt arbetssätt. Vi tar ett socialt ansvar och vi har tydliga policies för personal, diskriminering, mångfald och jämställdhet.

I Sverige är Adecco ett auktoriserat bemanningsföretag med ca 55 kontor över hela landet. Vi är även en auktoriserad leverantör av omställning. Globalt finns vi i fler än 60 länder över hela världen. Varje år jobbar ca 3 miljoner människor för Adecco. Adecco är registrerat i Schweiz och noterat på Swiss Exchange i Zürich.

För att vi på bästa sätt ska kunna tillgodose våra kunders önskemål har vi delat in vår verksamhet i specialistområden som speglar olika branscher och yrkesmän. Våra kunder finns såväl inom offentlig sektor som det privata näringslivet i majoriteten av de flesta branscher. Vi som rekryterar och hyr ut personal är specialister inom våra respektive områden. Därför kan du som uppdragsgivare vara säker på att vi har ordentlig insikt i ditt verksamhetsområde och kan förstå ditt behov.

Vi är specialister inom:
• Kontor, administration och HR
• Finans, ekonomi och juridik
• IT • Ingenjörer och teknik
• Industri och logistik
• Försäljning och marknadsföring
• Läkare och sjuksköterskor
• Life Science
• Socialt arbete
• Student/Extra jobb

Adecco har tecknat kollektivavtal för sina anställda och är medlem i Bemanningsföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega och Svenskt Näringsliv. Adeccos verksamhet bedrivs med utgångspunkt i ett verksamhetssystem utformat enligt kraven för ISO 9001 samt 14001.

CSR och Sponsring Inom Adecco handlar Corporate Social Responsibility (CSR) om att på ett långsiktigt och integrerat sätt ge ett positivt bidrag till de samhällen där vi verkar. Varje dag hjälper vi hundratusentals människor världen över att hitta arbete och bygga upp sina karriärer – något som är centralt för personligt och socialt välbefinnande. För oss är det viktigt att stödja olika organisationer i deras arbete för en bättre värld. Sponsring är en del i vårt sätt att ta ett aktivt samhällsansvar. Våra sponsringsinsatser i Sverige sträcker sig över tre områden; aktiviteter eller organisationer av sociohumanitär karaktär, idrott samt studenter.

Poolia

Poolias erbjudanden omfattar rekrytering, uthyrning och chefsrekrytering (Executive Search) av kvalificerade tjänstemän. Företaget finns representerat på 12 orter iSverige.

Våra tjänsteområden rekrytering och uthyrning är uppdelade i ett antal yrkesområden: Ekonomi, HR, IT, Juridik, Kontor, Science & Teknik och Försäljning & marknadsföring. Genomgripande för vår rekryterings- och uthyrningsverksamhet är att våra rekryteringskonsulter och konsultchefer är experter inom sina respektive områden. Därigenom kan vi säkerställa att vi alltid erbjuder rätt kompetens.

Resrc

Resrc är ett nyckelfärdigt och leverantörsoberoende avropssystem för konsulttjänster (ett Vendor Management System – VMS). Systemet, som stödjer LOU och LUF, automatiserar avropsprocessen mot tecknade ramavtal samtidigt som det ger en komplett överblick över kostnader, löptider och leverantörstrender.

Införandet av ett leverantörsoberoende VMS skapar ökad effektivitet, maximal flexibilitet och långsiktig stabilitet i avropsfunktionen – oberoende av leverantörsstrategi. ​

Ramböll

Ramböll är Nordens ledande samhällsbyggare och erbjuder helhetslösningar inom marknadsområdena byggnader, transport, miljö, energi, olja & gas och management consulting. Ramböllkoncernen som har 10 000 medarbetare på närmare 200 kontor världen över.

I den svenska verksamheten ingår Ramböll Sverige AB samt Ramböll Management Consulting AB. Ramböll Sveriges huvudkontor finns i Stockholm. I Sverige har Ramböll ca 1 500 medarbetare på ett 30-tal kontor.

Rambölls organisation skapar goda förutsättningar att lära känna kunden och kundens behov så att Ramböll kan erbjuda koncernens samtliga tjänster. Det gör att varje uppdrag kan resurssättas utifrån uppdragets specifika behov av spetskompetens.

Laddapp Sweden AB

Då vi mer och mer blir beroende av våra mobiltelefoner där vi idag förutom att ringa,använder mail, och sociala medier, är batterikapaciteten ett känt problem.En dag på stan utan att ladda, drar lätt ur sista droppen batteri i telefonen.Vi kombinerar därför två behov. Personer som har ont om batteri i telefonen och behöver ladda batteriet, och butiker som vill ha fler kunder in till sina butiker.Laddapps personal ansvarar för ev. service på laddstationen och ser till att det alltid finns uppdaterade kontakter till nya telefoner.

Vi jobbar i tre områden
Butiker
Vill få in fler kunder i butiken via laddappen som visar var närmaste laddstation finns.

Serviceinrättningar
Vill stärka relationen och visa upp ett mervärde för sina medlemmar/kunder, tex träningsanläggningar, frisörer, tandläkare.

Offentliga platser
Erbjuder gratis laddning som en service, tex. väntrum inom sjukvården, flygplatser, gallerior. Laddstationerna finns i olika utformning och kan även förses med en bildskärm som visar reklam eller information.

Ladda batteriet till din mobiltelefon gratis i en av Laddapps laddstationer!

Centigo

Centigo är ett konsultbolag som hjälper organisationer med kritiska förändringar. Genom filosofin Business Wellness, som bygger på samverkan mellan mjuka och hårda faktorer, hjälper Centigo myndigheter och statliga bolag att skapa bestående resultat.

Sedan Centigo 2011 slöt ramavtal för managementkonsulttjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling har vi medverkat vid förändringar på många myndigheter. Vi är experter på att få hela förändringskedjan att hänga ihop, från ledning till medarbetare som möter medborgarna. Vår styrka är att kombinera kompetens och erfarenhet från framgångsrika förändringar av processer, arbetssätt och IT-stöd med hänsyn till de viktiga mjuka organisatoriska och kulturella aspekterna.

Centigos spetsområden inkluderar verksamhetsstyrning, processorientering, effektiv IT-styrning, förändringsledning, organisationsutveckling, upphandling och införande av nya IT-stöd samt effektivisering av stödverksamhet genom intern utveckling eller extern sourcing.

KeyMan

KeyMan startades 1998 med en enda tydlig mission, att vara marknadens bästa konsultmäklare. Vi brinner för snabba leveranser av handplockade och kvalitetssäkrade konsulter. Med en egen databas med 35.000 CV´s och internationellt nätverk med 70.000 konsulter har vi levererat specialister inom bl.a., IT, management & inköp.

Spar tid och pengar på att effektivisera konsultavropen! Med vårt verktyg KeySourcingTool hanterar du konsultavrop, offerter och avtal direkt på webben! I statistiken ser du hur många konsulter ni anlitar, kostnad per månad, var de kommer ifrån, hur mycket ni köper från en viss leverantör m.m. Du kan skapa mallar för avrop och avtal med elektronisk signering. Överskådliga offertsvar där du sorterar på pris, bästa offert mot era krav, etc. I portalen har du full kontroll på avtal, löptider, inköpspriser, leverantörer, CV´s m.m. Konsultavtalen förlängs med en knapptryckning! Pris från 5.000:-/månad. Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Swedish Consulting Group

Swedish Consulting Group (SwCG) har som kärnverksamhet att leverera konsulter, lösningar, projekt och tjänster från hela marknaden genom en kanal till sina kunder. Affärsidén är att leverera de för kunden bästa konsulterna eller lösningarna från en bred uppslutning av kvalificerade underleverantörer och av kunden utpekade leverantörer.

SwCG skapar genom en modern leveransorganisation ett enklare, mer balanserat och direkt förhållande mellan kund och leverantör. Syftet är att ge större kunder åtkomst till hela marknadens leverantörskapacitet och samtidigt rationalisera och effektivisera leveransen för kunden.

SwCG arbetar ständigt med att utvärdera och kvalitetssäkra nya och existerande konsultbolag för att stärka leveranskvalitén och kapaciteten för kund. Genom synergier och volymfördelar skapar SwCG en plattform där behövd kompetens finns tillgänglig.

SwCG har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Växjö, Shanghai, Oslo, och Köpenha

Kontakt