Välkommen!

Upphandling24 är, för femte året i rad, givetvis på plats  i Almedalen – Sveriges största politiska mötesplats!

Vi är på plats under hela tre dagar, med start den 30 juni.

På Hästgatan 12 får du ta del av över många spännande programpunkter! Lyssna på spännande föreläsningar och seminarier, delta i debatt och diskussion, träffa politiker, beslutsfattare och opinionsbildare, nätverka och bredda ditt kontaktnät. Här finns representanter från både offentlig och privat sektor.

Vi garanterar dig tre spännande och intensiva dagar med upphandling i ständigt fokus. Missa inte Upphandling24 i Almedalen!

Är du inte på plats i Almedalen? Vi kommer direktsända samtliga seminarier och debatter här!

Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla.

Upphandling24:s populära mingel fullbokat!

Anmäl dig till vår reservlista – vi kontaktar dig om det blir plats ledig!

 

Vill du få löpande information om Upphandling i Almedalen?

 
  • Du förbinder dig inte till någonting i detta läge och din e-postadress kommer inte att föras vidare till någon extern part.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Program

Tisdag 30 juni

Onsdag 1 juli

Torsdag 2 juli

09:00

Ons: Hur stödjer vi den svenska produktionen av livsmedel?

Hur ska barn och äldre få mer svenska produkter på tallriken? Hur kan producenter, kommuner och grossister samarbeta för att få fler lokala produkter i den offentliga upphandlingen och vilken distributionslösning kan verkligen förbättra alltifrån upphandlingen till klimatet?

Kristina Ossmark, marknadsdirektör, och Stefan Calrell, upphandlingschef, Martin & Servera. Ulf Berg, riksdagsledamot, Moderaterna, Axel Hansson, LRF, Björn Flintberg, författare till boken ”Upphandla rätt och lätt”, Andreas Wiklund, Stora Tollby Gård.

Arrangör: Martin & Servera

10:00

Tis: Hur kan vi få full utväxling på upphandlingarna i kommunen och öka värdet för medborgarna?

En nationell inköpsstrategi för Sverige behövs för att ta ett helhetsgrepp om de stora värden vi varje år lägger ut på privata leverantörer så att vi ökar nyttan för varje krona. På seminariet flyttar vi perspektiven till den lokala nivån och debatterar med lokala aktörer vilka åtgärder en kommun kan vidta för att öka värdet för medborgarna av skattemedlen som läggs på inköp.

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, Sveriges Radios Förvaltnings AB och Egil Nylén, styrelseledamot, SOI

Arrangör: Sveriges offentliga inköpare SOI

Ons: Att upphandla en konsultmäklare

Pensionsmyndigheten förenklade administrationen, fick tillgång till alla konsultbolag och effektiviserade inköpsprocessen. Vi går igenom tankar inför upphandlingen, utmaningar, viktiga ska- & börkrav samt hur resultatet blivit. På plats finns även konsultmäklaren KeyMan som kan svara på frågor.

Peder Sjölander, IT-chef, Pensionsmyndigheten och Mats Mårtensson, försäljningschef, KeyMan

Arrangör: KeyMan

11:00

Tis: Fem viktigaste nyheterna i nya LOU/LUF och hur de påverkar offentlig upphandling

I april 2016 ska de nya EU-direktiven för offentlig upphandling vara införda i svensk lagstiftning. Lagrådsremissen är nu presenterad. Vad innebär det nya lagförslaget för svensk offentlig upphandling? En diskussion om de viktigaste nyheterna och hur de påverkar offentlig upphandling.

Ellen Hausel Heldahl, projektledare, Svenskt näringsliv,  Emma Breheim, inköpschef, Luleå kommun, Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi, Sara-Li Olovsson, advokat, Delphi

Arrangör: Upphandling24, Delphi, Colligio

Ons: Nationell inköpsstrategi – vägen till ett effektivt nyttjande av skattemedel?

För att utnyttja skattemedlen på bästa sätt måste blicken lyftas till ett brett inköpsperspektiv från det snäva upphandlingsperspektiv som idag präglar debatten. En nationell inköpsstrategi, där potentialen i inköpen i offentlig sektor ges utrymme, behövs.

Lisa Åberg, Principal, McKinsey, Henrik Karlsson, ordförande, SOI, Louise Strand, vice ordförande, SOI, Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega, Michael Karlsson, vice ordförande, Vision, Azita Shariati, VD, Sodexo, Björn Bergström, enhetschef, Konkurrensverket och Gunnar Hagman, affärsutvecklingsdirektör, Skanska

Arrangör: Sveriges offentliga inköpare SOI

12:00

Tis: Att upphandla en grossist – genväg eller sätt att kringgå LOU

Det blir vanligare att upphandla grossister, som i sin tur fritt köper in de produkter som verksamheten efterfrågar. Det blir en upphandling i stället för flera. Vilka konsekvenser får det för marknaden, konkurrensen och relationen mellan leverantör och den offentliga verksamheten?

 

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech,  Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi, Sara-Li Olovsson, advokat, Delphi

Arrangör: Upphandling24, Delphi, Colligio

Ons: Så följs kollektivavtalsliknande villkor upp i offentliga upphandlingar

Regeringen vill att det ska bli obligatoriskt att ställa krav på kollektivsavtalsliknande villkor vid upphandling av tjänster och entreprenader. Vilka möjligheter och problem ger det? Hur ska avgränsningen göras i branscher som har flera kollektivavtal?

Carin Bergdahl, chef Specialist & Uppföljning, Upphandlingsbolaget Göteborg, Lisa Sennström, sakkunnig, Konkurrensverket, Stefan Holm, näringspolitisk expert Almega, Sofia Råsmar, EU-rättsjurist TCO

Arrangör: Upphandling24, Delphi, Colligio 

13:00

Tis: Ska upphandlad offentlig vård få gå med vinst?

Regeringen har tillsatt en utredning under ledning av Ilmar Reepalu som undersöker möjligheterna att kräva att vinsten i offentlig upphandlade vård- och omsorgstjänster återinvesteras i verksamheten. Vilka är möjligheterna att begränsa vinstuttag? Vilka blir konsekvenserna för privata utförare?

Karin Rågsjö, riksdagsledamot (V), Aron Modig, riksdagsledamot (KD), Christina Wahlström, styrelseordförande, Mama Mia,  Martin Ärnlöv, direktor/vd, Bräcke Diakoni

Arrangör: Upphandling24, Delphi, Colligio

Ons: Hur driver kommuner en utvecklande och levande verksamhet genom att på ett effektivt sätt ta till vara på medborgarnas synpunkter?

Följ med på en resa tillsammans med Bright i hur kommuner som sätter medborgarnas synpunkter i fokus, får ett resultat som effektivt utvecklar verksamheten. Genom att på ett strukturerat arbetssätt ta till vara på medborgarnas synpunkter på bemötandet och på verksamheten som helhet skapas en utvecklande och levande verksamhet där människorna står i fokus.

  • På vilket sätt följer man bäst upp mötet med medborgaren?
  • Hur arbetar man med resultaten?
  • Vilka effekter får de?

Helena Frennmark, Sara Gustafsson, Bright

Arrangör: Bright

Tors: Utfrågning: Civilminister Ardalan Shekarabi om offentlig upphandling

Utfrågning av civilminister Ardalan Shekarabi (S) med fokus på offentlig upphandling. Vad händer med den nationella upphandlingsstrategin? Vilka förenklingar av upphandlingslagarna är att vänta? Vad händer med krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar?

Ardalan Shekarabi, civilminister, Socialdemokraterna, Bo Nordlin, chefredaktör, Upphandling24, Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Delphi

Arrangör: Upphandling24, Delphi, Colligio

14:00

Tis: Social hänsyn i upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Hur kan arbetstillfällen för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden skapas med hjälp av ansvarsfull upphandling? Vi presenterar vår modell där krav på social hänsyn används som arbetsmarknadsverktyg för en ökad integration, kompetensförsörjning och social hållbarhet i staden.

Inger Ek, VD, Maja Ohlsson, projektledare, Jörgen Larzon, projektledare, Carin Bergdahl, chef specialist & uppföljning, Göteborgs Stads Upphandlings AB

Arrangör: Göteborgs Stads Upphandlings AB

Ons: Varför måste vi öka vinsterna i välfärden?

Vinster i välfärdsdebatten har snedvridits till att hämma utveckling genom att motverka konkurrens och innovation. En tydlig upphandlingsstrategi saknas och dagens upphandlare utnyttjas för att uppnå en politisk agenda snarare än att säkerställa de bästa förutsättningarna för samhällsutveckling.

Daniel de Sousa, VD, Visma Commerce AB och Helena Brynolfsson, inköpsexpert, ProSourcia AB

Arrangör: Visma Commerce

Tors: Seminarium: Hur ökar vi vinsterna i välfärden?

Vidare samhällsutveckling kräver att den snedvridna debatten kring vinster i välfärden skiftar fokus från fördelning av ekonomiska resurser till kvalitet om ekvationen ska gå ihop. Formeln för välfärden presenteras följt av en paneldebatt: Styrning x best practice x uppföljning=högre samhällsvinster

Daniel de Sousa, VD, Visma Commerce AB och Helena Brynolfsson, inköpsexpert, ProSourcia AB

Arrangör: Visma Commerce

15:00

Tis: Vems kvalitet räknas egentligen i offentlig upphandling?

Sedan en olycka är Charlotte Ohlson Bresciani förlamad från höften och nedåt och rullstolsburen. Välkommen att ta del av Charlottes mycket personliga och berörande berättelse och få en inblick i hur hon blir bemött före och efter olyckan i olika sammanhang – och vad som är verklig kvalitet ur hennes perspektiv. Under seminariet berättar också Anders Hvarfner, vd för Iris Sverige AB, hur företaget arbetar med kvalitetsaspekten och hur och varför detta är viktigt i samband med offentliga upphandlingar.

Charlotte Ohlson Bresciani, Anders Hvarfner, VD, Iris Sverige och Fredrik Tamm, VD, DoubleCheck

Arrangör: Iris

Ons: Kan socialjouren bli säkrare med mobilens hjälp?

Offentlig sektor har ständigt krav på sig att minska kostnaderna, effektivisera administrationen och spara miljön. Här diskuterar vi om elektronisk kommunikation kan vara en säker, effektiv lösning för socialtjänsten. Vi tittar närmare på den lösning som Skövde kommun infört för sin socialjour.

Fredrik Karlsson, chefsarkitekt, Visma Consulting AB

Arrangör: Visma Consulting AB

Tors: Paneldebatt: Hur ökar vi vinsterna i välfärden?

Vidare samhällsutveckling kräver att den snedvridna debatten kring vinster i välfärden skiftar fokus från fördelning av ekonomiska resurser till kvalitet om ekvationen ska gå ihop. Formeln för välfärden presenteras följt av en paneldebatt: Styrning x best practice x uppföljning=högre samhällsvinster

Daniel de Sousa, VD, Visma Commerce AB, Helena Brynolfsson, inköpsexpert, ProSourcia AB, Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot (M) och Rasmus Ling, riksdagsledamot (MP)

Arrangör: Visma Commerce

Talare och debattörer

Plats: Hästgatan 12, Visby

Våra partners

Colligio

Delphi

Visma

Visma är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköp, betalning, butiksdata, IT-projekt, anbud och upphandling. 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige, förenklar och effektiviserar verksamhets-processer hos 340 000 kunder i både privat och offentlig sektor.

Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 leverantörer med anbudsgivarkonton. Läs mer på www.tendsign.com.

Inköps- och fakturahanterinslösningen Visma Proceedo effektiviserar processer för avtalshantering, inköp, beställning och fakturahantering och gör att du på ett enkelt sätt får kontroll över inköp, kostnader och kvalitet. Läs mer på www.visma.se/proceedo.

SOI

SOI slår hål på myterna om offentlig upphandling och värnar om goda offentliga affärer.

Vi är en medlemsorganisation för professionella inköpare och upphandlare över hela Sverige som vill sätta på fokus på verksamhetsnytta och lyfta blicken från juridiken.

Vi behöver skapa ökad medvetenhet om våra inköpsmönster i offentlig sektor och en bättre inköpsstyrning. Det sparar pengar och skapar utrymme för en bättre välfärd.

Kom till våra seminarier i Almedalen så berättar vi hur! Läs mer på

Refero

Refero har sedan 2005 arbetat med att identifiera och förebygga kapi- talläckage. Våra medarbetare har många års erfarenhet från både privat- och offentlig sektor vilket har gett oss och våra kunder en trygghet att kunna arbeta enligt en provisionsbaserad ersättningsmodell.

Resultatet av vår analys bekräftar att system, rutiner och redovisning håller uppsatt standard. Och vi tillför vi nytt kapital men framför allt täpper vi till kapitalläckage och förebygger att oönskade avvikelser sker. Se oss som en försäkran som ger råd innan något händer.

KeyMan

Genom att upphandla en konsultmäklare får ni tillgång till alla konsultbolag på marknaden, minskad administration och konkurrenskraftiga priser! Ni slipper oseriösa upphandlingar med onormalt låga priser. KeyMan tar helhetsansvar för hela er konsultinköpsprocess! Vi bemannar och sköter hela flödet från förfrågningsunderlag, leverantörskontakter, offerter, intervjuer, referenstagning och avtal. Er organisation får EN part för avtal, tidrapporter, fakturor etc. Vi levererar rapporter & statistik med bl.a. era inköpsvolymer, roller, arvoden, utvärderingar, summerade projektkostnader, etc.

KeyMan startades 1998 med en enda tydlig mission, att vara marknadens bästa konsultmäklare. Vi brinner för snabba leveranser av handplockade och kvalitetssäkrade konsulter. Med en egen databas med 35.000 CV´s och internationellt nätverk med 70.000 konsulter har vi levererat specialister inom bl.a., IT, projektledning, management, inköp & teknik.

Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Läs mer på www.keyman.se

Doublecheck

DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Göteborgs Stads Upphandlingsbolaget

Martin & Servera

Bright

Vi på Bright känner väl till vilka utmaningar du har i dina kundrelationer. I mer än tio år har vi arbetat med att optimera kundmötet, så vi vet att alla relationer kan förbättras. Vi har hjälpt många företag, stora som små, att förbättra sina kundrelationer och därmed sina affärer. Det är en sak att mäta och peka på en tydlig förbättringspotential en annan att förändra sättet att tänka och agera.

Bright hjälper dig vidare. Vi gör skillnad eftersom vi i första hand vill stödja ett utvecklat arbetssätt. Vår erfarenhet ger dig en relevant avvägning kring lämpliga åtgärder beroende på produkt, bransch eller kanal. Våra verktyg som samlar in information om kunder, medarbetare och nyckeltal är bara vägen mot målet.

Bättre affärer genom starkare kundrelationer!

Iris

Iris har en lång historia fylld av entreprenörskap och uppfinningsrikedom. I över 100 år har vi hjälpt människor till arbete. Idag består Iris av dotterbolagen Iris Hadar och Competens Utbildning och vi finns på närmare 70 orter runt om i landet.

IP-only

Löfbergs

Ansvar från böna till kopp

Den goda smaken har vi jobbat med sedan vi grundades 1906. Att ta ansvar för människor och miljö har varit naturligt lika länge. För oss är det självklart att kaffe både ska smaka och göra gott. Vårt hållbarhetsarbete spänner över hela värdekedjan, från böna till kopp. Utmaningarna och möjligheterna ser olika ut i olika delar av kedjan. Klimatfrågan och kaffeböndernas försörjningsmöjligheter är två av våra viktigaste hållbarhetsaspekter. Det är också de områden vi prioriterar högst. Vi är idag en av världens största importörer och rostare av Faitrade/ekologiskt kaffe, och 100% av det kaffe vi säljer i Sverige har en certifiering. Vi arbetar nära kaffebönderna och köper direkt från odlarländer. Vi reser ändra fram till kaffeodlingen och tror på att långsiktiga relationer säkerställer riktigt gott kaffe och en hållbar utveckling hos kaffebönderna. Vi är ett familjeföretag, nu i tredje och fjärde generationen, och att arbeta för en hållbar utveckling är en förutsättning för att säkra att vi kan fortsätta att servera det godaste kaffet, generation efter generation.

Ett arbete som är bra för oss, för kaffeodlarna och för våra kunder.

Laddapp Sweden AB

Då vi mer och mer blir beroende av våra mobiltelefoner där vi idag förutom att ringa,använder mail, och sociala medier, är batterikapaciteten ett känt problem.En dag på stan utan att ladda, drar lätt ur sista droppen batteri i telefonen.Vi kombinerar därför två behov. Personer som har ont om batteri i telefonen och behöver ladda batteriet, och butiker som vill ha fler kunder in till sina butiker.Laddapps personal ansvarar för ev. service på laddstationen och ser till att det alltid finns uppdaterade kontakter till nya telefoner.

Vi jobbar i tre områden
Butiker
Vill få in fler kunder i butiken via laddappen som visar var närmaste laddstation finns.

Serviceinrättningar
Vill stärka relationen och visa upp ett mervärde för sina medlemmar/kunder, tex träningsanläggningar, frisörer, tandläkare.

Offentliga platser
Erbjuder gratis laddning som en service, tex. väntrum inom sjukvården, flygplatser, gallerior. Laddstationerna finns i olika utformning och kan även förses med en bildskärm som visar reklam eller information.

Ladda batteriet till din mobiltelefon gratis i en av Laddapps laddstationer!

Semantix

För tredje året i rad deltar Semantix under Almedalsveckan. I år är vi på plats under två hela dagar då vi kommer att prata om hur viktigt språk och kommunikation är i samhället.

Vi är Nordens största språkleverantör och jobbar med stora och små företag inom både den offentliga och den privata sektorn. Vi erbjuder översättnings- och tolktjänster runt om i Europa. Vi har ett brett kontaktnät över hela världen och arbetar i en verksamhet som främjar mångfald och uppmuntrar till utveckling inom multikulturellt affärstänkande.

Under den stora politikerveckan sätter vi fokus på tolkbristen och det vi gör för att minimera detta samhällsproblem. Vi erbjuder utbildning för människor som har språkkunskaper och som med de kunskaperna kan göra stor skillnad och hjälpa andra människor genom att arbeta som tolkar. Vi erbjuder arbetsmöjligheter och fördelar i arbetet som tolk.

Vi arbetar för ett mångkulturellt samhälle där alla ska få en chans att få de rätta förutsättningarna. Genom vår verksamhet påverkar vi och stödjer social integration för att förbättra livskvaliteten för våra slutkunder genom att riva språkbarriärer och möjliggöra kommunikation. För alla.

Kom förbi oss på Hamnplan (platserna 232, 233, 334) i Visby den 5-6 juli. Slå dig ner i vårt loungeområde, ta en kaffe och diskutera kommunikation och språk med oss. Vi ses på Almedalsveckan 2016!

Kontakt