Välkommen!

Varmt välkommen till en heldag om nya sätt att upphandla – Upphandling 2.0!

Exempel på programpunkter som kommer att tas upp:

  • Nya lösningar med funktionsupphandling
  • Mer kvalitet på kortare tid
  • Resultatstyrda kontrakt – så får du ut mer av din leverantör
  • Innovationsupphandling

Under dagen ges även gott om utrymme att ställa frågor och vara delaktig i debatt och diskussion. Som vanligt delar vi upp eftermiddagen i två spår – ett för upphandlare och ett för leverantörer!

Det här är konferensen för dig som vill lära dig hur du genom smarta upphandlingar kan göra skillnad, varmt välkommen!

Det här får du på konferensen

Verktygen

Verktygen för att genomföra bättre upphandlingar och affärer.

Nätverkande

Ett breddat nätverk med nya värdefulla kontakter, samt möjlighet att ställa frågor direkt till talarna.

Inspiration

Inspiration att dela med dig av till dina kollegor när du är tillbaka på kontoret.

Dokumentation

Du får dokumentation från dagen i PDF-format.

Våra erbjudanden:

Konferensavgift

Arbetar i offentlig sektor –  Pris 3 900 kronor plus moms
Arbetar som leverantör till offentlig sektor – Pris 5 900 kronor plus moms alternativt 2 500 kronor plus moms om du väljer att endast delta på eftermiddagen

Är du student? Vi erbjuder studentrabatt! Du betalar endast 500 kronor inklusive moms. Kontakta  för att boka.

Detta får du i priset!

Konferensdeltagande, frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och mingel med förfriskningar. Redan dagen efter får du tillgång till talarnas presentationer. Under dagen ges du också flera tillfällen att nätverka och bredda ditt kontaktnät med upphandlare, inköpare och leverantörer.

Har du frågor? Kontakta oss på 

Program Upphandling 2.0 - nya sätt att upphandla

08:30

Registrering öppnar

Enklare frukost serveras

09:30

Välkomna!

Dagens moderator Bo Nordlin hälsar välkommen.

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling – hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar?

Juristerna analyserar bland annat förslagen i den nyligen presenterade utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal.

Robert Moldén, EU-advokat och partner, Mohamed Hama Ali, biträdande jurist, och David Schreiber, biträdande jurist, advokatbyrån Gärde Wesslau

Så får du ut mer av din leverantör

Genom att specificera funktion istället för produkt i din upphandling och skriva ett resultatstyrt kontrakt, kan du få ett bättre samarbete med din leverantör. Björn Axelsson kommer ge en översikt över utmaningar och vinster i en sådan affär och tipsa om hur och när detta arbetssätt ger störst utdelning.

Björn Axelsson, professor, Handelshögskolan Stockholm

10:50

Paus för kaffe och fika

Innovationsupphandling som framtidsverktyg

Nya Karolinska Solna kommer bli en av framtidens mest högspecialiserade sjukhus. För att nå dit är innovationsupphandling ett viktigt verktyg för försörjningen av medicinsk teknik. Ta del av erfarenheter från en upphandling i framkant!

Linda Andersson, sakkunnig innovationsupphandling och Lars Carlsson, programledare, försörjningsprogrammet medicinsk teknik, Nya Karolinska Solna

Mer kvalitet på kortare tid

En misslyckad upphandling beror oftare på problem med processen än på avsaknad av upphandlingskompetens. Mittuniversitet har vidareutvecklat SMP/CCD, en strukturerad metod för en förbättrad upphandlingsprocess. Riktiga verktyg och en genomtänkt processtyrning garanterar ett resultat med bättre kvalitet, vilket dessutom nås på kortare tid.

Börje Hansson, projektledare, Mittuniversitetet

12:30

Lunch

13:30

Offentlig sektor

Leverantör

Funktionsupphanding gav nya lösningar

Projektet att bygga Marieholmsförbindelsen är mycket komplext. Trafikverket valde att bland annat ge leverantörerna friheten att själva presentera den bästa lösningen för Marieholmstunneln, för att kunna hitta det mest effektiva sättet och för att få bästa möjliga pris. Man använde sig också av incitament, bonusar och viten i uppföljningarna.

Anders Böhn delar med sig av utmaningar, insikter och konkreta tips från processen.

Anders Böhn, upphandlingsansvarig Marieholmsförbindelsen, Trafikverket

Att svara på en upphandling med sociala krav

När GothNet för första gången svarade på en upphandling med sociala krav, krävdes en hel del jobb för att ta reda på vad som verkligen gäller. Har får du veta vad du som leverantör bör tänka på och hur det gick.

Sofia Söder, VD, Gothnet

Agil upphandling – går det?

Ett agilt arbetssätt innebär att man levererar regelbundet samt kan anpassa kravbilden löpande utifrån lärande under projektets gång. LOU har vissa begränsningar men också möjligheter vi inte nyttjar. Mattias Skarin visar konkreta exempel på hur man kan använda ett agilt arbetssätt i upphandlingar och därmed maximera effekten och minimera riskerna.

Mattias Skarin, konsult, Crisp

Social upphandling: nya affärsmöjligheter för leverantörer med engagemang

Kaisa Adlercreutz, advokat och partner, Amir Daneshpip, biträdande jurist och Johan Lidén, biträdande jurist, Gärde Wesslau

14:30

Paus för kaffe och fika

Paus för kaffe och fika

Livscykelkostnader som strategiskt verktyg

Idag används livscykelkostnader (LCC) begränsat i offentlig upphandling och det finns en outnyttjad potential i metodiken. LCC bör lyftas redan i organisationens strategiska arbete på en övergripande nivå, bland annat i behovsanalysen och utvärderingen. Här får du konkreta tips för hur LCC kan implementeras.

Sanna Efraimsson, föredragande ekonom, Upphandlingsmyndigheten

Hur blir man en hållbar leverantör?

I framtidens upphandlingar kommer det bli allt viktigare att kunna möta hållbarhetskrav. Atea utsågs till Utmärkt hållbar leverantör 2015 av Konkurrensverket. Men hur kommer man dit? Rätt kravställning, uppföljning och ständig utveckling är a och o.

Julia Norebring, kvalitet- och miljöspecialist, Atea

Inte för, inte mot, utan med!

Stora avstånd mellan parterna på den offentliga marknaden medför ett lika stort avstånd till riktigt bra affärer. Hur kan vi som upphandlare jobba med marknaden utan att jobba för den, men framförallt inte jobba mot den? Med mångårig erfarenhet från privat och offentligt inköp kommer Niclas ge förslag på både strategiska och enkla vardagliga handlingar som kan minska avståndet.

Niclas Andersson, regionchef Väst, AffärsConcept

Vems kvalitet är det som räknas på den offentliga marknaden?

När äntligen alla börjar prata om dialogen är det dags att våga prata om kvalitet. Vems kvalitet är det som räknas och spelar det egentligen någon roll vilka krav som ställs när kvaliteten ändå aldrig följs upp? Hur ser man till att just din kvalitet blir avgörande? Vilka fler frågor finns det som vi bör ställa oss för att vi ska få en bättre offentlig marknad. Det finns #80miljarder att hämta i bättre offentliga affärer.

Fredrik Tamm, VD, Doublecheck

16:30

Mingel

Diskutera dagen över ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ och nätverka med andra upphandlare, inköpare, leverantörer och jurister!

Dagens talare

Plats: Elite Park Avenue, Göteborg

Anmäl dig nu!

Datum: 23 september

Tid: 09.30-16.30

Pris: 3 900 kronor om du arbetar i offentlig sektor, 5 900 kronor om du arbetar som leverantör till offentlig sektor. Som leverantör har du också möjlighet att endast delta under eftermiddagen för 2 500 kronor. Moms tillkommer.

Våra partners

Visma

Visma är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköp, betalning, butiksdata, IT-projekt, anbud och upphandling. 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige, förenklar och effektiviserar verksamhets-processer hos 340 000 kunder i både privat och offentlig sektor.

Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 leverantörer med anbudsgivarkonton. Läs mer på www.tendsign.com.

Inköps- och fakturahanterinslösningen Visma Proceedo effektiviserar processer för avtalshantering, inköp, beställning och fakturahantering och gör att du på ett enkelt sätt får kontroll över inköp, kostnader och kvalitet. Läs mer på www.visma.se/proceedo.

Doublecheck

DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

AffärsConcept

AffärsConcept är ett dotterbolag till SKL Kommentus AB. Vår affärsidé är att hjälpa köpare inom offentlig sektor att genomföra lyckade affärer.

Verksamheten består av tre inriktningar: Upphandlingsstöd, Utbildning och Utredning

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, varje år genomför vi 300 konsultuppdrag och 150 utbildningsdagar.
AffärsConcept åtar sig endast uppdrag som är till nytta för myndigheter, organisationer och företag som följer lagen om offentlig upphandling.

Gärde Wesslau

Gärde Wesslau erbjuder rådgivning inom svensk och internationell affärsjuridik. Advokatbyrån har kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Jönköping, Helsingborg och Malmö och sysselsätter cirka 100 medarbetare.
Medarbetarna besitter spetskompetens inom sina områden och har en bred affärsjuridisk bas att stå på. Det starka samarbetet över kontorsgränserna och vår medverkan i internationella nätverk bidrar till att Gärde Wesslau kan erbjuda förstklassig kompetens inom affärsjuridikens samtliga områden.

Kontakt

Christine Karlsson
Konferensansvarig

08 453 60 54

Flora Waardahl
Marknadsansvarig

070 141 07 39

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42