Upphandling24 Executive Seminar

Ett expertforum för dig som arbetar med upphandlingsjuridik på avancerad nivå.

 Programmet:

Den balanserade beställaren

Om avtalsförvaltning, avtalsuppföljning, påföljder och incitamentsstrukturer i upphandlade avtal.

Seminarieledare: Kristian Pedersen, Erik Olsson och Daniel Lundqvist

Ladda ner presentationen här!

Upphandlingsskyldighet i praktiken

Om att identifiera och hantera upphandlingsskyldighet i sammansatta transaktioner, partneringstrukturer och andra alternativa affärsmodeller.

Seminarieledare: Kristian Pedersen och Erik Olsson

Ladda ner presentationen här!

Riskanalys – konsten att välja sina strider

Om riskanalys och vägval inför och under en överprövningsprocess.

Seminarieledare: Kristian Pedersen och Erik Olsson

Ladda ner presentationen här!

Former för framgångsrika förhandlingar

Grunder för förhandling och förhandlingsmetodik inom ramen för upphandlingsregelverket.

Seminarieledare: Johan Kahn, Kristian Pedersen och Erik Olsson

Ladda ner presentationen här!

Att använda kommande lagstiftning redan idag

Om direkt och indirekt effekt i ett osäkert rättsläge. Sverige har sedan den 18 april 2016 varit försenade med genomförandet av de nya upphandlingsdirektiven.

Seminarieledare: Kristian Pedersen och Erik Olsson

Ladda ner presentationen här!

Dagens kursledare

loggor