Upphandling24
Professional

Nätverket för Upphandlare

Upphandling24 Professional är till för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och göra ännu bättre upphandlingar.

I medlemskapet ingår fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. På nätverksträffarna kan du ställa frågor och diskutera problem och lösningar med både experter och med andra upphandlare som stöter på liknande problem i vardagen. Utöver nätverksträffarna får du gratis juridisk rådgivning och rabatt på alla våra konferenser.

Syftet med nätverket är vidare att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande utanför de fysiska träffarna. Vår förhoppning är att deltagarna kommer kunna besvara varandras frågeställningar, dela med sig av tidigare erfarenhet och praktiska fall som kommer andra deltagarna till nytta.

Nätverket drivs av Amar Al-Djaber. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling, och har mer än åtta års erfarenhet av självständigt upphandlingsarbete.

Pris: 6 495 kronor för ett helår ex moms.

Amar Al-Djaber driver nätverket. 

Det här får du:

Nätverksträffar

Fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. Träffarna hålls i Stockholm.

Senaste nytt inom juridiken och gratis rådgivning

Tillgång till en nätverksgrupp som modereras av oss. Möjlighet att ställa frågor till jurister, kravställare och andra upphandlare samt gratis rådgivning.

Rabatt på våra konferenser

Tjugo procents rabatt på valfri konferens arrangerad av Upphandling24. Uppge rabattkod: UH24P

Rabatt på våra Academy-kurser

500 kronor på valfri kurs arrangerad av Upphandling24 Academy. Uppge rabattkod: UH24P

Nyhetsbrev

Kvartalsvis nyhetsbrev exklusivt för medlemmar i nätverket.

Lyckade affärer

Ta del av dina kollegors bästa råd och lär dig av deras misstag på nätverksträffarna.

Kommande träffar

Förenklingsutredningen och upphandlingar under tröskelvärden

Varmt välkommen till Upphandling24 Professionals första nätverksträff för 2018. Träffen äger rum den 20 februari på Scandic Continental. Nedan hittar du dagens program.

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och regeringens särskilda utredare, Jonatan Wahlberg, sekreterare på finansdepartementet, och Henrik Grönberg, sekreterare på finansdepartementet, är dagens talare. 

Program:

11:30 – Lunch och mingel

12:30 – Förenklingsutredningen och minskning av överprövningar

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har pågått sedan sommaren 2017. Syftet är att utreda och föreslå förenklingar av upphandlingar under tröskelvärdet (19 kap i LOU/LUF). I utredningen ingår även ett mål att minska antalet överprövningar. Hur kommer arbetet med utredningen att genomföras och vad kan en upphandlare förvänta sig av utredningen. När kan de nya bestämmelserna träda i kraft och hur ser vägen fram ut?

Talare:

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och regeringens särskilda utredare
Jonatan Wahlberg, sekreterare på finansdepartementet
Henrik Grönberg, sekreterare på finansdepartementet

13:15 – Workshop /gruppövning– Vilka svårigheter möter myndigheter och enheter vid upphandlingar som lyder under 19 kap?

Under en timme kommer vi i små grupper att diskutera hinder som möter upphandlare vid genomförande av upphandlingar av låga värden (under tröskelvärdet). Hur kan regelverket förenklas för att effektivisera upphandlingar under 19 kap. utan att göra avkall på rättssäkerheten? Syftet att komma med konkreta förslag och synpunkter för att förenkla regelverket.

14:15 – Paus och fika

14:45- 15:30 – Genomgång av förslag till förenklingar

Gemensamt går vi igenom förslagen och önskemålen om förenklingar och hur överprövningar ska minskas. Vi diskuterar förslagen utifrån leverantörsperspektivet och vilka risken förenklingarna kan medföra utifrån rättssäkerheten.

Jonatan Wahlberg och Henrik Grönberg kommer vara närvarande i workshoppen och under genomgången av våra förslag till förenklingar.

Praktisk information:

Datum: 20 februari 2018
Tid: 11.30 – 15.30
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

2018 års nätverkskalender:

Tisdag 20 februari
Tisdag 29 maj
Torsdag 4 oktober
Torsdag 6 december

Som medlem får du tjugo procent rabatt på valfri konferens arrangerad av Upphandling24. Missa inte detta fantastiska erbjudande, se nedan årets konferenser.

Avtalsuppföljning 20 februari
Upphandla IT 16 maj
Förenklingsutredningen 6 september

Tidigare träffar

Väsentliga förändringar under avtalstiden och senaste rättsfallen från HDF och kammarrätterna

Föredrag 1 – Väsentliga förändringar under avtalstiden

I nya LOU har införts särskilda bestämmelser om ändringar av avtal under avtalstidens löptid. Bestämmelserna klargör i vilka fall upphandlande myndigheter och enheter kan ändra i ett upphandlat avtal utan att behöva genomföra en ny upphandling. Regelverket är komplext och svårtolkat.

Under genomgången kommer vi att belysa i vilka fall en ändring anses vara tillåten och hur myndigheter och enheter bör resonera kring väsentliga ändringar. Vad är en väsentlig ändring? Kan en generell omförhandlingsklausul vara räddningen för att slippa göra en ny upphandling? Kan en ändring av villkor vara väsentlig om den försämrar villkoren för antagen leverantör? Är 17 kapitlet om ändringar tillämpliga för ändringar som genomförs innan avtalstecknandet?

Talare: Kristian Pedersen och Erik Olsson, advokater på Advokatfirman Kahn Pedersen 

Föredrag 2 – Rättsfallsgenomgång, senaste rättsfallen från kammarrätterna och HFD

En fördjupning av aktuella rättsfall som berör vårt upphandlingsarbete utifrån ett praktiskt perspektiv.

Talare: Kristian Pedersen och Erik Olsson, advokater på Advokatfirman Kahn Pedersen

5 oktober: Kompletteringsrätten, tilldelningsbeslut och individuella rapporter enligt nya LOU

Talare: Erik Edström, biträdande jurist, Bokwall Rislund Advokatbyrå
Ia Magnusson, jurist på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning med fokus på upphandlingsjuridik

› Läs mer

17 maj: Mellanhänder och konsultmäklare

Talare: Ulrika Sjöholm, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Ann Fryksdahl, enhetschef, enheten för upphandlingstillsyn på Konkurrensverket
Caj Nilsson, Sales Executive/Bid Manager, eWork
Björn Bergström, Senior associate , Ramberg Advokater
Anders Persson, näringspolitisk chef. Svenska Teknik&Designföretagen

Dagen modereras av Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult

› Läs mer