Välkommen!

Varmt välkommen till en heldag om strategiska upphandlingar och inköp, denna gång i Göteborg!

Möt upphandlingsexperter, jurister och leverantörer som ger dig sina allra bästa verktyg för att du även i fortsättningen ska kunna göra lyckade affärer!

Perfekt för dig som arbetar på en strategisk och övergripande nivå, som exempelvis upphandlings- eller inköpschef, ekonomichef eller strategisk upphandlare. Få ny inspiration, motivation och bli ännu skickligare på strategier!

Exempel på frågor som kommer att tas upp under dagen är:

  • Besparingar
  • Kategoristyrning
  • Nyckeltal
  • Rätt kompetens – nu och i framtiden

Under dagen ges även gott om utrymme att ställa frågor och vara delaktig i debatt och diskussion. Som vanligt delar vi upp eftermiddagen i två spår – ett för upphandlare och ett för leverantörer!

Det här är konferensen för dig som arbetar med strategiska affärer och vill lära dig hur du genom smarta upphandlingar och inköp kan göra skillnad, varmt välkommen!

Det här får du på konferensen

Verktygen

Verktygen för att genomföra bättre upphandlingar och affärer.

Nätverkande

Ett breddat nätverk med nya värdefulla kontakter, samt möjlighet att ställa frågor direkt till talarna.

Inspiration

Inspiration att dela med dig av till dina kollegor när du är tillbaka på kontoret.

Dokumentation

Du får dokumentation från dagen i PDF-format.

Våra erbjudanden:

Konferensavgift

Arbetar i offentlig sektor eller som inköpare i privat sektor –  Pris 3 900 kronor plus moms
Arbetar som leverantör till offentlig sektor – Pris 5 900 kronor plus moms alternativt 2 500 kronor plus moms om du väljer att endast delta på eftermiddagen

Vi har också fina grupprabatter! Obs! Grupprabatterna kan endast nyttjas om du går heldag!

Är du student? Vi erbjuder studentrabatt! Du betalar endast 500 kronor inklusive moms. Kontakta  för att boka.

Detta får du i priset!

Konferensdeltagande, frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och mingel med förfriskningar. Redan dagen efter får du tillgång till talarnas presentationer. Under dagen ges du också flera tillfällen att nätverka och bredda ditt kontaktnät med upphandlare, inköpare och leverantörer.

Har du frågor? Kontakta oss på 

Dagens program Strategisk upphandling i Göteborg

08:30

Registrering öppnar

Frukost serveras

09:30

Välkomna!

Bo Nordlin, chefredaktör, Upphandling24

Konkurrensprincipen – en helt ny strategisk upphandlingsprincip i de nya EU-direktiven?

Enligt det nya EU-direktivet får upphandlingen inte utformas i syfte att på ett konstgjort sätt begränsa konkurrensen. Innebär detta att direktiven inför en helt ny strategisk upphandlingsprincip, konkurrensprincipen? Och vilken praktisk betydelse kan detta förväntas få för strategisk upphandling i framtiden?

Robert Moldén, advokat och partner, Gärde Wesslau

Den strategiska upphandlingens möjligheter

Vad kan åstadkommas med strategisk upphandling, vilka affärer och vilka resultat?

Björn Axelsson, professor, Handelshögskolan Stockholm

10:50 - 11:20

Paus för kaffe och fika

Den strategiska upphandlingens organisatoriska utmaningar

Hur ser kraven på kompetens och organisatoriskt stöd ut vid strategisk upphandling?

Björn Axelsson, professor, Handelshögskolan Stockholm

Vår resa mot strategiskt inköp

Sedan 1,5 år har Trafikverket centraliserat sin inköpsfunktion. Det har gett ekonomiska vinster såväl som bättre samarbete med interna beställare och externa leverantörer. Man har även börjat ett arbete med kategoriteam. Catarina Sundberg delar med sig av sina erfarenheter och sina visioner framåt.

Catarina Sundberg, avdelningschef inköp, Trafikverket Väst

12:20 - 13:20

Lunch

Offentlig sektor

Leverantörer

Varför nyckeltal?

Så fungerar nyckeltal och därför ska du använda dem!

Anders Johrén, civilekonom, Nyckeltalsinstitutet

Vad trendar på den offentliga marknaden?

För andra året i rad har DoubleCheck samlat in fakta om den offentliga marknadens värde. Fredrik Tamm presenterar de senaste trenderna och de största köparna och säljarna på denna möjligheternas marknad värd drygt 770 miljarder kronor.

Du får del av färska fakta och de viktigaste slutsatserna som bidrar till att du kan ta bättre beslut och göra bättre affärer på den offentlig marknaden.

Fredrik Tamm, marknadsexpert och grundare, Doublecheck

Dilemmat med besparingar – lesson learned

Besparingar och andra nyckeltal är en ständig utmaning för inköpsfunktioner, då det saknas ett standardiserat sätt att beräkna, mäta och följa upp.

Uppföljning av till exempel besparingsmål hjälper inköpsfunktion att kommunicera det mervärde som levereras. Mätning och uppföljning är både en förutsättning och framgångsfaktor för att nå målen.

Helena delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner som inköpschef och kommer även berätta vad upphandlingschefer svarat om mätning och uppföljning i den nyss genomförda Inköpsbarometern inom offentlig sektor.

Helena Brynolfsson, vd, ProSourcia AB

Social upphandling – ett nytt strategiskt verktyg med nya affärsmöjligheter

Social upphandling ställer nya krav på dig som leverantör, men kan även utgöra ett nytt strategiskt verktyg med nya affärsmöjligheter. Här presenteras bakgrund och konkreta tips!

Mohamed Hama Ali, upphandlingsjurist, Gärde Wesslau Advokatbyrå

Kategoristyrning – vägen till framgång

Så har Mölnlycke Health Care arbetar framgångsrikt med kategoristyrning

Petra Andersson, Strategic Sourcing Manager, Mölnlycke Health Care

Att skriva för att vinna

Att lämna in ett anbud handlar inte bara om att uppfylla alla skall-krav. Hur du skriver spelar stor roll för hur mottagaren uppfattar ditt anbud. Anbudsexperten Christian Wollin ger konkreta råd om hur du kan analysera din text, skapa ett attraktivt tilltal, en röd tråd som gör det lätt att läsa och om semantikens betydelse för kalkylen.

Christian Wollin, vd, Tenders

14:50 - 15:20

Paus för kaffe och fika

Fokus på förarbete och analys – ett första steg mot strategisk upphandling

Rätt genomfört kan förberedelserna inför en upphandling ha mycket stora positiva effekter på resultatet. Det är även ett lämpligt första steg för att lyfta inköpsarbetet i stort till en strategisk nivå. Johan Söderberg presenterar tre case där man missat viktiga aspekter i förarbetet, med praktiska exempel på hur man kunde gjort istället.

Johan Söderberg, inköps- och upphandlingskonsult, Peak Procurement

Ett förenklat och effektivt inköpsarbete – både för oss och leverantörerna

Så jobbar Göteborgs hamn för att genomföra effektiva upphandlingar och vara attraktiva för de bästa leverantörerna.

Eva Wegsjö-Sande, upphandlingschef, Göteborgs hamn

Dialog mellan upphandlare och leverantörer

Workshop

16:30

Mingel

Diskutera dagen över ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ och nätverka med kollegor!

Dagens talare

Plats: Elite Park Avenue, Göteborg

Anmäl dig nu!

Datum: 27 november

Tid: 09.30-16.30

Pris: 3 900 kronor om du arbetar i offentlig sektor eller som inköpare i privat sektor, 5 900 kronor om du arbetar som leverantör till offentlig sektor. Som leverantör har du också möjlighet att endast delta under eftermiddagen för 2 500 kronor. Moms tillkommer.

Vi erbjuder också fina grupprabatter! Obs! Grupprabatterna är endast tillgängliga om du går heldag!

Våra partners

Visma

Visma är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköp, betalning, butiksdata, IT-projekt, anbud och upphandling. 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige, förenklar och effektiviserar verksamhets-processer hos 340 000 kunder i både privat och offentlig sektor.

Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 leverantörer med anbudsgivarkonton. Läs mer på www.tendsign.com.

Inköps- och fakturahanterinslösningen Visma Proceedo effektiviserar processer för avtalshantering, inköp, beställning och fakturahantering och gör att du på ett enkelt sätt får kontroll över inköp, kostnader och kvalitet. Läs mer på www.visma.se/proceedo.

Doublecheck

DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Gärde Wesslau

Gärde Wesslau erbjuder rådgivning inom svensk och internationell affärsjuridik. Advokatbyrån har kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Jönköping, Helsingborg och Malmö och sysselsätter cirka 100 medarbetare.
Medarbetarna besitter spetskompetens inom sina områden och har en bred affärsjuridisk bas att stå på. Det starka samarbetet över kontorsgränserna och vår medverkan i internationella nätverk bidrar till att Gärde Wesslau kan erbjuda förstklassig kompetens inom affärsjuridikens samtliga områden.

Refero

Refero har sedan 2005 arbetat med att identifiera och förebygga kapi- talläckage. Våra medarbetare har många års erfarenhet från både privat- och offentlig sektor vilket har gett oss och våra kunder en trygghet att kunna arbeta enligt en provisionsbaserad ersättningsmodell.

Resultatet av vår analys bekräftar att system, rutiner och redovisning håller uppsatt standard. Och vi tillför vi nytt kapital men framför allt täpper vi till kapitalläckage och förebygger att oönskade avvikelser sker. Se oss som en försäkran som ger råd innan något händer.

Kontakt

Kommande konferenser