Välkommen till Upphandlingsjuridik i praktiken!

En heldagskonferens anordnad av Upphandling24 om
upphandlingsjuridik med en röd tråd av praktiska tips.

Lagstiftningen har börjat ta form och till september har vi en proposition och ett förslag till den nya upphandlingslagstiftningen. Upphandling24 har samlat Sveriges ledande advokater och jurister som vill redogöra för dig hur det nya regelverket ska tillämpas i praktiken.

Konferensen är för dig som arbetar praktiskt med offentlig upphandling. Exempel på deltagare är upphandlings- eller inköpschef, strategisk upphandlare, upphandlare, upphandlingskonsult, jurist, avtalsuppföljare etc.

Konferensen genomförs som en heldag mellan 09.30 och 16.30 på Grand Hotel i Stockholm!

Se nedan för redan klara talare samt utdrag ur programmet.

Uppdateras löpande!

Boka din plats! Konferensen kostar 3900 kr ex moms.

Konferensavgift

Pris: 3900 kr plus moms.

Är du student? Vi erbjuder studentrabatt! Du betalar endast 500 kr inklusive moms. Kontakta  för att boka.

Det här får du i priset

Konferensdeltagande, frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och mingel med förfriskningar. Redan dagen efter får du tillgång till talarnas presentationer. Under dagen ges du också flera tillfällen att nätverka och bredda ditt kontaktnät med upphandlare, inköpare och leverantörer.

Har du frågor? Kontakta oss på 

Talare

Program

08:30

Registreringen öppnar och frukost serveras

09:30

Dagens moderator hälsar välkomna

Vad innebär de nya reglerna om förhandling?

Nu utökas möjligheterna till förhandling när nya LOU träder i kraft i början av 2017. Men hur kan de möjligheterna tillämpas i praktiken? Det får du veta i detta pass som framförs av Fredrik Linder från Hamilton Advokatbyrå. Dessutom besvaras följande frågor:

 • Vad får man och får man inte förhandla om?
 • Hur ska likabehandlingsprincipen upprätthållas under förhandlingar?
 • .. plus praktiska tips om hur man ska agera vid förhandlingar

Fredrik Linder, Hamilton Advokatbyrå

Debatt: Är sociala krav i offentlig upphandling vid vägs ände?

Den 19 maj i år överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om hur upphandlade myndigheter och enheter ska kunna ställa sociala krav i offentliga upphandlingar. Det har diskuterats länge i Sverige om möjligheterna att ställa sociala krav såsom kollektivavtalsliknande villkor och anställningar för ungdomar eller utrikes födda. Har regeringen gått för långt i sitt förslag? Hur ska ska sociala krav ställas exempelvis när det gäller uppföljning? Förutsättningarna för att ställa sociala krav och en sammanfattning om läget idag följs av en paneldebatt.

Paneldeltagare:

Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi Advokatbyrå
Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv
Talla Alkurdi, Stockholms läns landsting
Carin Carlsson, Stadsledningskontoret, Stockholms stad

Moderator:

Shaniaz Hama Ali, Colligio

11:10

Kaffepaus med fika

Nya uteslutningsgrunder och tillämpning av regler om självsanering

Under detta pass som leds av Liselott Fröstad från Andersson Gustafsson Advokatbyrå får du ta del av viktig information om uteslutningsgrunder och regler om självsanering. Bland annat får du svar på följande frågor:

 • När får man utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling?
 • Under vilka omständigheter kan man utesluta en leverantör som tidigare brustit vid fullgörande av ett offentligt upphandlat kontrakt?
 • Måste myndigheter kontrollera utdrag från brottsregister före tilldelning av kontrakt?
 • Hur ska man veta att det föreligger en jävssituation som kan medföra grund för uteslutning?
 • Hur kan en leverantör vidta en självsanering och vad krävs isåfall för att visa att man gjort det tillfredsställande?

Liselott Fröstad, Andersson Gustafsson Advokatbyrå

12:25

Lunch

Hur ska de nya reglerna om onormalt låga anbud tillämpas i praktiken?

Jämfört med dagens regler om onormalt låga anbud kommer de nya reglerna som träder i kraft under 2017 att innebära praktiska skillnader. I detta pass som framförs av Mikael Dubois från Hamilton Advokatbyrå får du svar på följande frågor:

 • Vilka är de praktiska skillnaderna i de nya reglerna om onormalt låga anbud?
 • Vilken betydelse för tillämpningen av reglerna får Högsta förvaltningsdomstolens färska domar från 2016?
 • Betyder de nya reglerna en generell skyldighet att förkasta onormalt låga anbud?
 • Kan man från upphandlande myndigheter proaktivt undvika att onormalt låga anbud inkommer?

Mikael Dubois, Hamilton Advokatbyrå

Nya utvärderingskritierier vid tilldelning av kontrakt

Viktoria Edelman från Andersson Gustafsson Advokatbyrå kommer under detta pass att prata om en rad viktiga frågor som uppstår med det faktum att det kommer nya utvärderingskriterier vid tilldelning av kontrakt i samband med nya LOU. Exempelvis kommer du kunna ta del av svaren på följande frågor:

 • Hur kan man utvärdera livscykelkostnader på ett tillfredsställande sätt?
 • Vilken metod kan upphandlande myndigheter använder för att bedöma livscykelkostnader?
 • Hur vet man vilka kostnader som är relevanta att utvärdera?
 • .. passa även på att ställa dina egna frågor efter passet

Viktoria Edelman, Andersson Gustafsson Advokatbyrå

14:55

Kaffepaus med fika

Allt du behöver veta om nya lagen om upphandling av koncessioner

Vi har alla hört och läst om nya LUK men handen på hjärtat, vet du exakt vad en koncession är? Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten klargör i sin presentation en rad frågor runt LUK. Du får bland annat höra vad skillnaden är mellan tjänsteavtal enligt LOU och tjänstekoncessioner enligt LUK. Fler frågor som behandlas är:

 • Vad är en koncession?
 • Hur går en koncessionsupphandling till i praktiken?
 • Vad ger nya lagen för nya möjligheter?
 • När ska LUK tillämpas och inte?

Anders Asplund chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten

16:20

Mingel

Hitta hit

Samarbetspartner

AG Advokat

Hamilton

Cederquist

Cederquist är en av Sveriges främsta affärsjuridiska byråer, med en bred kompetens inom affärsjuridikens samtliga kärnområden och en stark profilering inom offentlig upphandling. Våra välrenommerade specialister på området arbetar uteslutande med frågor om offentlig upphandling och biträder såväl leverantörer som beställare i upphandlingens alla faser – från RFI-stadiet och upprättande av förfrågningsunderlag/anbud, till anbudsförhandling och avtalsförvaltning.

Vår målsättning är alltid att arbeta i nära symbios med våra klienter och, med en tydligt pragmatisk approach, tillhandahålla klar och effektiv rådgivning med fokus på största möjliga affärsnytta.

Colligio

Kontakt

Christine Karlsson
Konferensansvarig

08 453 60 54

Flora Waardahl
Marknadsansvarig

070 141 07 39

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42