Upphandlingsjuridik i praktiken i Göteborg - Presentationer

Program

09:40

Kollektivavtalsliknande villkor vid offentlig upphandling

Debatten har varit bitvis negativ och bitvis positiv till att ställa mer/andra villkor på leverantörer inom offentlig upphandling. I detta pass som leds av Robert Moldén från Front Advokater ska vi reda ut vad som gäller när krav ska ställas. Du får svar på följande frågor:

 • Vilka krav kan faktiskt ställas?
 • Hur ser det rättsliga utrymmet ut för att ställa kraven?
 • Vilka är de juridiska oklarheterna?
 • Vilka praktiska svårigheter existerar?

Robert Moldén, Front Advokater

Christian Martinsson, Front Advokater

Ladda ner presentationen

Ny rapport: Regeringens förslag om arbetsrättsliga villkor vid offentliga upphandlingar är oförenliga med svenska arbetsmarknadsmodellen

10:25

Allt du behöver veta om nya lagen om upphandling av koncessioner

Vi har alla hört och läst om nya LUK men handen på hjärtat, vet du exakt vad en koncession är? Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten klargör i sin presentation en rad frågor runt LUK. Du får bland annat höra vad skillnaden är mellan tjänsteavtal enligt LOU och tjänstekoncessioner enligt LUK. Fler frågor som behandlas är:

 • Vad är en koncession?
 • Hur går en koncessionsupphandling till i praktiken?
 • Vad ger nya lagen för nya möjligheter?
 • När ska LUK tillämpas och inte?

Anders Asplund chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Ladda ner presentationen

11:40

Är rangordning ett minne blott?

När det gäller ramavtal inom offentlig upphandling kommer de nya LOU-lagarna att ge nya möjligheter att frångå rangordningen. I och med detta uppstår ett antal frågor som Jimmy Carnelind från MAQS Advokatbyrå kommer att ta upp och besvara. Bland annat dessa:

 • Vilka är kraven som möjliggör att man kan frångå rangordning i ett ramavtal?
 • Vad är det som gäller vid förnyad konkurrensutsättning?
 • Vilka skillnader finns det mellan LOU och LUF?

Jimmy Carnelind, MAQS Advokatbyrå

Ladda ner presentationen

13:25

Entreprenadupphandling – lätt på rätt sätt

Hur slipper man obekväma ÄTA-processer och knepiga situationer med försäkringar och otydliga ansvarsfördelningar? Ett bra avtal får ligga kvar i pärmen tills den dag ombuden behöver telefonnumret för att ringa varandra och tacka för ett bra arbete. Men oftast behövs det tidigare än så. Jonas Frändestam, Affärsconcept, ger praktiska tips som underlättar och förbättrar genomförandet av entreprenader, både för beställare och utförare, och berättar om hur just entreprenadupphandlingar kan påverkas av en ny lagstiftning.

Jonas Frändestam, Affärsconcept

Ladda ner presentationen

14:10

Är väsentliga ändringar av kontrakt tillåtet eller inte?

I nya LOU kommer nya regler om väsentliga ändringar i befintliga kontrakt. Men vad är tillåtet och inte? Detta pass framförs av Kaisa Adlercreutz från Front Advokater. Bland annat tas dessa frågor upp:

 • Vad innebär i sak de nya reglerna inom området i nya LOU-direktivet?
 • Vad säger praxis om väsentliga ändringar?
 • Kan man klargöra vilka ändringar som är specifikt tillåtna respektive otillåtna?
 • .. plus flertalet praktiska tips

Kaisa Adlercreutz, Front Advokater
Johan Lidén, Front Advokater
Amir Daneshpip, Front Advokater

Ladda ner presentationen

15:25

Allt du behöver veta om ESPD

ESPD betyder med den svenska översättningen Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. I det här passet med Jimmy Carnelind från MAQS Advokatbyrå går vi igenom vad det är och hur det fungerar. Följande frågor tas upp från scenen:

 • Vad är ett ESPD?
 • Hur fungerar ett ESPD?
 • Kan leverantörer använda ESPD innan Sverige har nya LOU på plats?

Jimmy Carnelind, MAQS Advokatbyrå

Ladda ner presentationen

16:10

Debatt: Är sociala krav i offentlig upphandling vid vägs ände?

Den 19 maj i år överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om hur upphandlade myndigheter och enheter ska kunna ställa sociala krav i offentliga upphandlingar. Det har diskuterats länge i Sverige om möjligheterna att ställa sociala krav såsom kollektivavtalsliknande villkor och anställningar för ungdomar eller utrikes födda. Har regeringen gått för långt i sitt förslag? Hur ska ska sociala krav ställas exempelvis när det gäller uppföljning? Förutsättningarna för att ställa sociala krav och en sammanfattning om läget idag följs av en paneldebatt.

Paneldeltagare:

Anna Nordén, chef för utvecklingsavdelningen, Framtiden Byggutveckling
Svante Hjertén, advokat, Front Advokater

Moderator:

Shaniaz Hama Ali, Colligio

Ladda ner presentationen

Samarbetspartner

MAQS Advokatbyrå

MAQS är en affärsjuridisk fullservicebyrå med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi är 175 medarbetare av vilka 125 är jurister.

Våra kunder är såväl svenska som internationella små, medelstora och stora företag, finansiella institutioner och verksamheter från den offentliga sektorn.

MAQS ger rådgivning åt såväl upphandlande myndigheter som leverantörer avseende alla aspekter rörande offentlig upphandling. Vi företräder även våra klienter i förvaltningsdomstol i överprövningsmål och i allmän domstol i samband med skadeståndstalan.

Vi ska vara bäst på att hitta lösningar som främjar våra kunders affärer.

AffärsConcept

AffärsConcept är ett dotterbolag till SKL Kommentus AB. Vår affärsidé är att hjälpa köpare inom offentlig sektor att genomföra lyckade affärer.

Verksamheten består av tre inriktningar: Upphandlingsstöd, Utbildning och Utredning

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, varje år genomför vi 300 konsultuppdrag och 150 utbildningsdagar.
AffärsConcept åtar sig endast uppdrag som är till nytta för myndigheter, organisationer och företag som följer lagen om offentlig upphandling.

Front Advokater

Front Advokater är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Verksamheten omfattar alla affärsjuridiska områden, men vi har också ett särskilt fokus på offentlig upphandling. Vi är cirka 70 medarbetare och i vårt upphandlingsteam arbetar cirka 15 jurister, alla med spetskompetens inom den svenska och EU-rättsliga upphandlingsjuridiken.

Med namnet Front Advokater vill vi signalera byråns fokus; att med ett genuint intresse för samhällsfrågor gå i fronten för ett personligt och icke-hierarkiskt förhållningssätt till klienter och medarbetare. Front Advokater hette fram till den 30 juni i år Gärde Wesslau Advokatbyrå Göteborg. Vi har kontor i Göteborg och Stockholm, och från dessa verkar vi dagligen över hela landet.

Colligio

Kontakt

Christine Karlsson
Konferensansvarig

08 453 60 54

Flora Waardahl
Marknadsansvarig

070 141 07 39

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42