Här kan du ladda ned presentationerna från frukostseminariet

Molnet: Kravställ rätt för att säkra utveckling och innovation över tiden

Presentationsbilder, Hans Werner, Radar

Seminarium-Radar

Presentationsbilder, Henrik S Tedeby, Haninge kommun
Seminarium-Haninge

Presentationsbilder, Anders Mazetti, Tieto

Tieto